เปรียบเทียบ Office 365 กลุ่มบนแพลตฟอร์มที่ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการฟีเจอร์ต่อไปนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก แต่จะให้แนวคิดคร่าวๆ เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Outlook Groups บนแพลตฟอร์มต่างๆ

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์

แอคชันของฟีเจอร์

Outlook บนเว็บ (OWA)

Outlook 2016

Outlook 2016 for Mac

iOS

Android

Outlook for Mac 2011

สร้าง และเข้าร่วมกลุ่ม

สร้างกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่ม

การสื่อสารระหว่างกลุ่ม

เริ่มการสนทนา

โพสต์และตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ค้นหาการสนทนา

@กล่าวถึง บุคคลหรือกลุ่ม

ตรึงกลุ่ม/ทำให้กลุ่มเป็นรายการโปรด

ลบการสนทนา

ใช้รูปแบบเครือข่ายสังคม ("ชอบข้อความ")

ปฏิทินกลุ่ม

จัดการการประชุม

มุมมองปฏิทินกลุ่ม

ปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ในปฏิทิน

เพิ่มปฏิทินกลุ่มลงในปฏิทินส่วนบุคคล

ทำงานร่วมกันบนเอกสาร

ดูและแก้ไขไฟล์กลุ่ม

เข้าถึงสมุดบันทึก OneNote ของกลุ่ม

การประชุมกลุ่ม

เข้าถึงกลุ่มจาก Skype for Business

การดูแลกลุ่ม

สร้างกลุ่ม

เพิ่ม/แก้ไขสมาชิก

เพิ่มโลโก้ของกลุ่ม

ค้นหากลุ่ม

เรียกดูกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่มที่แนะนำ

ผู้เยี่ยมชม access *

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชม

* ดูผู้เยี่ยมชมการเข้าถึงใน Office 365 กลุ่มสำหรับรายการทั้งหมดของสิ่งที่สามารถผู้เยี่ยมชม และไม่สามารถทำได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×