เปรียบเทียบ Excel 2016 for Mac เมื่อใช้ Excel 2013 for Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการฟีเจอร์ต่อไปนี้จะไม่ครอบคลุม แต่จะให้แก่คุณเป็นแนวทางของฉัน 2016 Excel for Mac เปรียบเทียบกับ Excel 2013 สำหรับ Windows

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ฟีเจอร์

ฟีเจอร์ปุ่มปฏิบัติการ

Excel for Mac

Excel สำหรับ Windows

ใส่ และการจัดรูปแบบข้อมูล

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

การเติมแบบรวดเร็ว

รูปภาพ

การแทรกรูปภาพจากไฟล์

การแทรกรูปภาพออนไลน์จากภายใน Excel

แทรกการคลิปหน้าจอจากภายใน Excel

ตัวกรอง

ตัวกรอง

ตัวกรองขั้นสูง

ตัวกรองไทม์ไลน์

สูตร

สร้างสูตร

ฟังก์ชัน *

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ประเมินสูตร

หน้าต่างการตรวจสอบ

เพิ่มเติม

Analysis Toolpak

Solver

วิเคราะห์ข้อมูล

PivotTable

ตัวแบ่งส่วนข้อมูล PivotTable

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลตาราง

แผนภูมิ

PivotChart

ข้อมูลภายนอก

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server กับโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ติดตั้งพร้อมกับ Excel

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่น ODBC **

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความ

นำเข้าข้อมูลจากคิวรีเว็บ

นำเข้าไฟล์จาก FileMaker

N/A

แมโคร

การบันทึกแมโคร

การเรียกใช้แมโคร

การพิมพ์

มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ดูการแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

พิมพ์เป็น PDF

คีย์ลัด

ทางลัดคีย์ คำสั่ง

ทางลัดหลักที่ตัวควบคุม

ใช้แป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชัน

ทางลัดแป้น alt

ความสามารถในการกำหนดคีย์ลัดเอง

N/A

* 2016 Excel for Mac ประกอบด้วยฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ใน Excel 2013 สำหรับ Windows ยกเว้น WEBSERVICE, FILTERXML และ ENCODEURL

** ใน 2016 Excel for Mac นี้จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม ODBC

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×