เปรียบเทียบและผสานเอกสาร 2 รูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปรียบเทียบเอกสารสองเวอร์ชันเพื่อดูว่าแตกต่างกันอย่างไร คุณยังสามารถผสานเอกสารสองลงในเอกสารใหม่เวอร์ชันเดียว ทั้งสองกรณี Word แสดงความแตกต่างด้วยเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไข

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปรียบเทียบและผสานเอกสารสองเวอร์ชัน

 1. เปิดเอกสารหนึ่งในสองเวอร์ชันที่ต้องการเปรียบเทียบขึ้นมา

 2. บนแท็บเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไป ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปรียบเทียบเอกสาร

 3. ในรายการเอกสารต้นฉบับ เลือกเอกสารต้นฉบับ

 4. ในรายการเอกสารฉบับตรวจทานแก้ไข เรียกดูเวอร์ชันของเอกสาร นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เปลี่ยนแปลงจากสำเนาที่ปรับปรุงจะผสานลงในสำเนาใหม่ที่จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของเอกสารต้นฉบับ คัดลอกต้นฉบับยังคงอยู่แตะ เครื่องหมายตรวจทานแสดงความแตกต่างที่แนะนำ โดยที่แก้ไขสำเนาของเอกสาร

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเปรียบเทียบเอกสารหรือระดับรายละเอียดที่แสดง บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่เปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คลิกเปรียบเทียบเอกสาร แล้ว คลิ ก ลูกศรสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมลง

ผสานเอกสารสองเวอร์ชัน

 1. เปิดเอกสารหนึ่งในสองเวอร์ชันที่ต้องการผสานขึ้นมา

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกรวมเอกสาร

 3. ในรายการเอกสารต้นฉบับ เลือกเวอร์ชันของเอกสารหนึ่ง

 4. ในรายการเอกสารฉบับตรวจทานแก้ไข เรียกดูเวอร์ชันของเอกสาร นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เปลี่ยนแปลงจากสำเนาที่ปรับปรุงจะผสานลงในสำเนาใหม่ที่จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของเอกสารต้นฉบับ คัดลอกต้นฉบับยังคงอยู่แตะ เครื่องหมายตรวจทานแสดงความแตกต่างที่แนะนำ โดยที่แก้ไขสำเนาของเอกสาร

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปรียบเทียบและผสานเอกสารสองเวอร์ชัน

 1. เปิดเอกสารหนึ่งในสองเวอร์ชันที่ต้องการเปรียบเทียบขึ้นมา

 2. บนแท็บเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไป ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปรียบเทียบเอกสาร

  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือก เปรียบเทียบเอกสาร ไม่พร้อมใช้งาน อาจมีการป้องกันเอกสาร เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันเอกสาร บนเมนู เครื่องมือ คลิก ยกเลิกการป้องกันเอกสาร

 3. บนเมนูป็อปอัพ เอกสารต้นฉบับ เลือกเอกสารต้นฉบับ

 4. บนเมนูป็อปอัพ เอกสารฉบับตรวจทานแก้ไข เรียกดูเวอร์ชันอื่นของเอกสาร แล้วคลิก ตกลง

  การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบัยตรวจทานแก้ไขจะถูกผสานลงในสำเนาฉบัยใหม่โดยยึดตามสำเนาต้นฉบับของเอกสาร สำเนาต้นฉบับจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขแสดงความแตกต่างที่เกิดจากการตรวจทานแก้ไขเอกสาร

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเปรียบเทียบเอกสารหรือระดับรายละเอียดที่แสดง บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิก เปรียบเทียบเอกสาร แล้วคลิก  ปุ่มลูกศร

ผสานเอกสารสองเวอร์ชัน

 1. เปิดเอกสารหนึ่งในสองเวอร์ชันที่ต้องการผสานขึ้นมา

 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ผสานเอกสาร

 3. บนเมนูป็อปอัพ เอกสารต้นฉบับ เลือกเอกสารหนึ่งเวอร์ชัน

 4. บนเมนูป็อปอัพ เอกสารฉบับตรวจทานแก้ไข เรียกดูเวอร์ชันอื่นของเอกสาร แล้วคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×