เปรียบเทียบสองเวอร์ชันของฐานข้อมูล (Database Compare)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของคุณ Microsoft Access (ตารางใหม่ หรือปรับเปลี่ยน แบบสอบถาม คุณสมบัติของเขตข้อมูล ฟอร์ม หรือรายงาน) และคุณต้องการดูประวัติของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2013 Professional Plus, Microsoft Office 2016 Professional หรือOffice 365 ProPlus คุณมีการเปรียบเทียบฐานข้อมูล คุณสามารถใช้การเปรียบเทียบฐานข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเวอร์ชันของแอAccess ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปไปยังอีกหนึ่ง คุณจะเห็นความแตกต่าง เช่นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงตาราง คิวรี เขตข้อมูล คุณสมบัติเขตข้อมูล และอื่น ๆ ในรายงาน SQL Server Reporting Services ที่คุณสามารถส่งออกไปยัง Excel หรือบันทึกในรูปแบบ PDF

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับ Access web apps

ในบทความนี้

เปรียบเทียบสองฐานข้อมูล Access

สร้างเวอร์ชันสำรองของฐานข้อมูลของคุณ

คุณมาที่มี "ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลการเข้าถึง" แสดงข้อผิดพลาดได้อย่างไร

คุณไม่ได้รับข้อผิดพลาด "เกิดข้อยกเว้น" ได้อย่างไร

เปรียบเทียบสองฐานข้อมูล Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Compare 2013 หรือฐานข้อมูลเปรียบเทียบ 2016 คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบง่าย ๆ ที่มีแท็บสองแท็บ:การติดตั้ง และผลลัพธ์

 2. บนแท็บการตั้งค่า ที่อยู่ถัดจากกล่องเปรียบเทียบ ใช้เรียกดู ปุ่ม เรียกดู ปุ่มเพื่อค้นหาฐานข้อมูลคุณต้องการใช้เป็น "หลัก" (หรือเวอร์ชันก่อนหน้า) เมื่อคุณค้นหาไฟล์คุณต้องการ คลิกเปิด
  กล่อง เปรียบเทียบ และกล่อง ถึง และตัวเลือกรายงาน

 3. ถัดจากกล่องถึง คลิกตัวเรียกดู ปุ่ม เรียกดู ปุ่มเพื่อค้นหาฐานข้อมูลที่เป็น "มีการเปลี่ยนแปลง" (หรือเวอร์ชันล่าสุด)

 4. ในตัวรายงานตัวเลือก ส่วน เลือกวัตถุฐานข้อมูล (ตาราง แบบสอบถาม แมโคร มอดูลตัว รายงาน ฟอร์ม หรือหลายหน้า) คุณต้องการเปรียบเทียบ โดยเลือกกล่องอยู่ติดกับพวกเขา

 5. ในส่วนของค่าของรายงาน เลือกทั้งหมด หรือย่อ เพื่อระบุระดับความละเอียดของผลลัพธ์ต้องคุณต้อง

 6. คลิกเปรียบเทียบ การเรียกใช้การเปรียบเทียบ

หลังจากเสร็จการเปรียบเทียบ รายงาน SQL Server Reporting Services เปิดขึ้นบนหน้าจอของคุณ คุณสามารถส่งออกรายงานนี้ไปยังExcel หรือบันทึกรายงานในรูปแบบ PDF

ด้านบนของหน้า

สร้างเวอร์ชันสำรองของฐานข้อมูลของคุณ

วิธีดีที่สุดในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของคุณ ด้วยการบันทึกอย่าง น้อยหนึ่งเวอร์ชันสำรองได้ สำรองฐานข้อมูลของคุณเป็นกระบวนการต่าง ๆ มากกว่าเพียงแค่บันทึกสำเนา

 1. คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. ภายใต้บันทึกฐานข้อมูลเป็น >ขั้นสูง คลิกสำรองฐานข้อมูล

สำรองข้อมูลของคุณถูกบันทึกพร้อมกับปี เดือน และวันที่ถูกผนวกเข้ากับชื่อไฟล์ ถ้าคุณบันทึกสำเนาสำรองหลายบนยังวันเดียวกัน เครื่องหมายขีดล่างและหมายเลขโทรศัพท์ในวงเล็บจะถูกเพิ่มหลังจากวัน หลายสำเนาสำรองของฐานข้อมูลมีชื่อว่าInventory.accdbจากวันที่หนึ่ง (3/13/2555) อาจมีลักษณะดังนี้:

 • _2012_03_13.accdb สินค้าคงคลัง

 • สต็อก.accdb _2012_03_13_ (1)

 • สต็อก.accdb _2012_03_13_ (2)

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access สำเนาสำรองของคุณถูกบันทึกไว้ ด้วยรูปแบบชื่อไฟล์เดียวเป็นAccess 2013 หรือ Access 2016 เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งสำรองฐานข้อมูลใน Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้:

 • ใน Access 2010 คลิกไฟล์ > บันทึก และประกาศ > ขั้นสูง > สำรองฐานข้อมูล

 • ใน Access 2007 คลิกตัวปุ่ม Office > จัดการ > สำรองฐานข้อมูล

 • ใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า คลิกไฟล์ > สำรองฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คุณไม่ได้รับความ "ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล Access" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้อย่างไร

ถ้าคุณได้รับความ "ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล Access" ข้อผิดพลาด น่า อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบ จากนั้น ใส่รหัสผ่าน มิฉะนั้น การเปรียบเทียบไม่สามารถเรียกใช้

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรหัสผ่านใน Database Compare ดูจัดการรหัสผ่านที่ใช้ในการเปิดไฟล์สำหรับการเปรียบเทียบ

ด้านบนของหน้า

คุณไม่ได้รับข้อผิดพลาด "เกิดข้อยกเว้น" ได้อย่างไร

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด "เกิดข้อยกเว้น" เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Database Compare น่า คอมโพเนนต์ข้อกำหนดเบื้องต้นบางอย่างจะไม่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าการเปรียบเทียบฐานข้อมูลที่รวมอยู่ใน Office 2013 Professional Plus, Microsoft Office 2016 Professional และOffice 365 ProPlus บางข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับฐานข้อมูลเปรียบเทียบการทำงานอย่างไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปรียบเทียบฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหา: 'ข้อยกเว้นที่ไม่ได้จัดการ' ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×