เปรียบเทียบสองตารางและค้นหาระเบียนที่ไม่มีข้อมูลตรงกัน

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเปรียบเทียบสองตารางและระบุระเบียนในตารางหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับระเบียนในอีกตารางหนึ่ง วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุระเบียนเหล่านี้คือการใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน หลังจากที่ตัวช่วยสร้างสร้างคิวรีของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบของคิวรีเพื่อเพิ่มหรือนำเขตข้อมูลออก หรือเพิ่มการรวมระหว่างสองตาราง (เพื่อระบุเขตข้อมูลที่ควรมีค่าที่ตรงกัน) คุณยังสามารถสร้างคิวรีของคุณเองเพื่อค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน โดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้าง

บทความนี้จะแสดงวิธีการเริ่มต้นและเรียกใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน วิธีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของตัวช่วยสร้าง และวิธีการสร้างคิวรีของคุณเองเพื่อค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน

หมายเหตุ: ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ไม่ได้รับการสนับสนุนในแอป Access บนเว็บหรือฐานข้อมูลบนเว็บ

ในบทความนี้

ฉันควรค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกันเมื่อใด

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เพื่อเปรียบเทียบสองตาราง

สร้างและปรับเปลี่ยนคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เพื่อให้เปรียบเทียบเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล

สร้างคิวรีของคุณเองเพื่อค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน

ฉันควรค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกันเมื่อใด

ต่อไปนี้คือสถานการณ์ทั่วไปสองสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการเปรียบเทียบสองตารางและค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ การค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกันอาจเป็นขั้นตอนแรกของหลายๆ ขั้นตอนที่คุณต้องการทำ บทความนี้ครอบคลุมเฉพาะการค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน

 • คุณจะใช้ตารางหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ (เช่น ผลิตภัณฑ์) และใช้อีกตารางหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ (เช่น คำสั่งซื้อ) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น   

  ตัวอย่างเช่น ในเทมเพลตฐานข้อมูล Northwind ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในตารางผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะถูกเก็บไว้ในตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ เนื่องจาก (ตามการออกแบบ) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในตารางผลิตภัณฑ์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหาได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ขายไม่ได้เลยด้วยการดูที่ตารางผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว และการดูที่ตารางรายละเอียดคำสั่งซื้ออย่างเดียวก็หาข้อมูลนี้ไม่ได้อีกเช่นกัน เนื่องจากตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อมีเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขายได้เท่านั้น คุณจะต้องเปรียบเทียบตารางทั้งสองนี้เพื่อหาว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ขายไม่ออกเลย

  ถ้าคุณต้องการรีวิวรายการของสิ่งต่างๆ จากตารางแรกที่ไม่มีการดำเนินการสอดคล้องกันในตารางที่สอง คุณสามารถใช้คิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

 • คุณมีสองตารางซึ่งมีข้อมูลที่ทับซ้อนกัน ซ้ำกัน ขัดแย้งกัน และต้องการรวมตารางเหล่านี้เข้าเป็นตารางเดียว   

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางหนึ่งที่ชื่อว่า 'ตารางลูกค้า' และมีอีกตารางหนึ่งที่ชื่อ 'ตารางผู้ซื้อ' ทั้งสองตารางนี้แทบจะเหมือนกัน แต่มีตารางหนึ่งหรือทั้งสองตารางนี้ที่มีระเบียนที่อีกตารางหนึ่งไม่มีอยู่ ในการรวมสองตารางนี้ ก่อนอื่นคุณจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าระเบียนใดที่ไม่ซ้ำกันกับในตารางหนึ่งหรือกับอีกตาราง

  ถ้าคุณต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ วิธีต่างๆ ที่อธิบายในบทความนี้สามารถช่วยคุณได้ แต่คุณอาจจะต้องทำบางขั้นตอนเพิ่มเติม คุณสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันเพื่อหาระเบียนที่ไม่ตรงกันได้ แต่ถ้าคุณต้องการดูชุดของระเบียนที่ถูกรวมเข้าด้วยกันแล้ว ให้ใช้ผลลัพธ์นี้เพื่อสร้างคิวรีที่ใช้รวม ถ้าคุณถนัดเขียนคำสั่งภาษาคิวรีที่มีโครงสร้าง (SQL) คุณอาจจะไม่ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกันนี้ แล้วเขียนคิวรีที่ใช้รวมด้วยตัวคุณเองก็ได้

  คุณมักจะสามารถแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ทับซ้อน ซ้ำซ้อน หรือขัดแย้งกันได้ด้วยการหาข้อมูลที่ซ้ำกันในตารางสองตารางหรือมากกว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิวรีแบบร่วม หรือเกี่ยวกับการค้นหา การซ่อน หรือการขจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน ให้คลิกที่ลิงก์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตฐานข้อมูล Northwind

แสดงวิธีตั้งค่า Northwind ให้ฉันดูหน่อย

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก สร้าง

 2. ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Access ของคุณ คุณสามารถค้นหา Northwind ในกล่องค้นหา หรือในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ประเภทเทมเพลต ให้คลิก เทืมเพลตในเครื่อง

 3. ภายใต้ เทมเพลตในเครื่อง ให้คลิก ตัวอย่าง Northwind 2007 แล้วคลิก สร้าง

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้า Northwind Traders (บนแท็บวัตถุ หน้าจอเริ่มต้น) เพื่อเปิดฐานข้อมูลนี้ จากนั้นปิดหน้าต่างของกล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบ

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เพื่อเปรียบเทียบสองตาราง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรี หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Access 2007 บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรี

  กลุ่มคิวรีใน ribbon ของ Access จะแสดงสองตัวเลือก: ตัวช่วยสร้างคิวรีและออกแบบคิวรี
 2. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างคิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

 3. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างนี้ ให้เลือกตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน แล้วคลิก ถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ Northwind ที่ขายไม่ได้เลย ให้เลือกตารางผลิตภัณฑ์

  เลือกตารางหรือคิวรีในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน
 4. บนหน้าที่สอง เลือกตารางที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อทำตามตัวอย่างนี้ ให้เลือกตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์

  เลือกตารางหรือคิวรีที่มีระเบียนที่เกี่ยวข้องในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน
 5. บนหน้าที่สาม ให้เลือกเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กับตาราง คลิก <=> จากนั้นคลิก ถัดไป คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งเขตข้อมูลจากแต่ละตารางเท่านั้น เพื่อทำตามตัวอย่างนี้ ให้เลือกเขตข้อมูล ID จากตารางผลิตภัณฑ์และเลือกเขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์จากตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ รีวิวข้อความในกล่อง เขตข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลที่ต้องการนี้ตรงกันแล้ว

  เลือกเขตข้อมูลจับคู่จากตารางในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน

  โปรดทราบว่าเขตข้อมูล ID และเขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์อาจถูกเลือกเอาไว้แล้ว เนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วที่สร้างในเทมเพลตนี้

 6. บนหน้าที่สี่ ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการดูจากตารางแรก แล้วคลิก ถัดไป เพื่อทำตามตัวอย่างนี้ ให้เลือกเขตข้อมูล ID และเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์

  เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการดูในผลลัพธ์ของคิวรีในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน
 7. บนหน้าที่ห้า คุณสามารถเลือกดูผลลัพธ์หรือปรับเปลี่ยนการออกแบบคิวรีของคุณได้ ในตัวอย่างนี้ ให้คลิก ดูผลลัพธ์ที่ได้ เลือกใช้ชื่อคิวรีที่แนะนำ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  ใส่ชื่อสำหรับคิวรีที่ไม่ตรงกันของคุณในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างคิวรีค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน

  คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบของคิวรีของคุณเพื่อเพิ่มเกณฑ์อื่น เพื่อเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงข้อมูล หรือเพื่อเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้อ่านส่วนต่อไปนี้ หรือ สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างและการปรับเปลี่ยนคิวรี ให้ดูลิงก์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

สร้างและปรับเปลี่ยนคิวรี ค้นหารายการที่ไม่ตรงกัน เพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรี หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Access 2007 บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างคิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

 3. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างนี้ ให้เลือกตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน แล้วคลิก ถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ Northwind ที่ขายไม่ได้เลย ให้เลือกตารางผลิตภัณฑ์

 4. บนหน้าที่สอง เลือกตารางที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อทำตามตัวอย่างนี้ ให้เลือกตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 5. บนหน้าที่สาม ให้เลือกเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กับตาราง คลิก <=> จากนั้นคลิก ถัดไป คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งเขตข้อมูลจากแต่ละตารางเท่านั้น เพื่อทำตามตัวอย่างนี้ ให้เลือกเขตข้อมูล ID จากตารางผลิตภัณฑ์และเลือกเขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์จากตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ รีวิวข้อความในกล่อง เขตข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลที่ต้องการนี้ตรงกันแล้ว คุณสามารถรวมเขตข้อมูลที่เหลือหลังจากคุณดำเนินการตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  โปรดทราบว่าเขตข้อมูล ID และเขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์อาจถูกเลือกเอาไว้แล้ว เนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วที่สร้างในเทมเพลตนี้

 6. บนหน้าที่สี่ ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการดูจากตารางแรก แล้วคลิก ถัดไป เพื่อทำตามตัวอย่างนี้ ให้เลือกเขตข้อมูล ID และเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์

 7. บนหน้าที่ห้า ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการออกแบบ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  คิวรี่จะเปิดขึ้นในมุมมองการออกแบบ

 8. ในตารางออกแบบคิวรี ให้สังเกตว่าตารางทั้งสองจะเชื่อมรวมกันที่เขตข้อมูล (ในตัวอย่างนี้คือ ID และ ID ผลิตภัณฑ์) ที่คุณกำหนดไว้ในหน้าที่สามของตัวช่วยสร้าง สร้างการรวมให้กับเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่ละคู่ที่เหลือด้วยการลากเขตข้อมูลนั้นจากตารางแรก (ตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน) ไปยังตารางที่สอง สำหรับตัวอย่างนี้ ลากเขตข้อมูลรายการราคาจากตารางผลิตภัณฑ์ไปยังเขตข้อมูลหน่วยราคาจากตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ

 9. ดับเบิลคลิกที่การรวม (เส้นที่เชื่อมต่อเขตข้อมูล) เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม สำหรับแต่ละการรวม ให้เลือกตัวเลือกที่รวมระเบียนทั้งหมดจากตารางผลิตภัณฑ์เอาไว้ด้วย แล้วคลิก ตกลง

  ในตารางออกแบบคิวรี โปรดสังเกตว่าตอนนี้แต่ละการรวมจะมีลูกศรอยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง

  ดูชนิดการรวมได้จากสไตล์ของเส้น

  1. เมื่อคุณสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลรายการราคากับเขตข้อมูลหน่วยราคา จะจำกัดผลลัพธ์จากทั้งสองตาราง เฉพาะระเบียนที่มีข้อมูลที่ตรงกันในเขตข้อมูลดังกล่าวนี้ในทั้งสองตารางเท่านั้นที่จะถูกรวมอยู่ในผลลัพธ์คิวรี

  2. หลังจากคุณแก้ไขคุณสมบัติการรวม การรวมจะจำกัดเฉพาะตารางที่ลูกศรชี้ไปเท่านั้น ระเบียนทั้งหมดในตารางที่ลูกศรชี้ออกจาก จะรวมอยู่ในผลลัพธ์คิวรี

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรทั้งหมดของการรวมนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

 10. สำหรับตารางที่มีระเบียนที่เกี่ยวข้อง (ตามตัวอย่างนี้คือ ตารางรายละเอียดคำสั่งซื้อ) ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่ถูกรวมเข้ากับตารางแรก ยกเว้นเขตข้อมูลที่คุณได้เลือกบนหน้าที่สามของตัวช่วยสร้าง (ซึ่งในกรณีนี้คือ เขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์) ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง และพิมพ์ Is Null ลงในแถว เกณฑ์ สำหรับแต่ละเขตข้อมูลเหล่านี้

 11. คุณอาจเลือกเพิ่มเกณฑ์ไปยังเขตข้อมูลคิวรีอื่น หรือสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณที่ยึดตามค่าจากตารางแรก

 12. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  คิวรีจะส่งกลับชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อใดๆ ที่มีอยู่

สร้างคิวรีของคุณเองเพื่อค้นหาระเบียนที่ไม่ตรงกัน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Access 2007 บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน จากนั้นดับเบิลคลิกที่ตารางที่มีระเบียนที่สัมพันธ์กัน

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ในตารางออกแบบคิวรี ตารางทั้งสองควรมีเส้น ซึ่งเรียกว่าการรวม เชื่อมโยงทั้งสองตารางเข้าด้วยกันด้วยเขตข้อมูลของตารางทั้งสองที่สัมพันธ์กัน ถ้ายังไม่มีการรวมอยู่ ให้สร้างการรวมขึ้นมาโดยการลากแต่ละเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันจากตารางแรก (ตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน) ไปยังตารางที่สอง (ตารางที่มีระเบียนที่สัมพันธ์กัน)

 5. ดับเบิลคลิกการรวมเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม สำหรับการรวมแต่ละรายการ ให้เลือกตัวเลือก 2 แล้วคลิก ตกลง

  ในตารางออกแบบคิวรี การรวมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีลูกศรที่ปลายด้านหนึ่ง

  หมายเหตุ: โปรดดูให้แน่ใจว่าการรวมทั้งหมดนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวกัน คิวรีจะไม่ทำงานถ้าการรวมชี้ไปคนละทาง และอาจจะไม่ทำงานมีการรวมที่ไม่เป็นลูกศรอยู่ การรวมควรชี้ออกมาจากตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน

 6. ในตารางที่มีระเบียนที่ไม่ตรงกัน ให้ดับเบิลคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้คิวรีส่งกลับ

  หรือ ให้ใส่เกณฑ์สำหรับแต่ละเขตข้อมูลเหล่านี้ หรือสร้างเขตข้อมูลที่คำนวณ

 7. สำหรับตารางที่มีระเบียนที่สัมพันธ์กัน ให้ดับเบิลคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลที่ถูกรวมเข้ากับตารางแรก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง และพิมพ์ Is Null ลงในแถว เกณฑ์ สำหรับแต่ละเขตข้อมูลเหล่านี้

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ดูเพิ่มเติม

สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลอย่างง่าย

การค้นหาระเบียนที่ซ้ำกันด้วยคิวรี

ใช้แบบสอบถามแบบร่วมเพื่อรวมหลายคิวรีลงในผลลัพธ์เดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×