เปรียบเทียบฟีเจอร์ PowerPoint บนแพลตฟอร์มอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการฟีเจอร์ต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุมแต่จะทำให้คุณมีความคิดเห็นว่าPowerPoint จะเปรียบเทียบผ่านแพลตฟอร์มสำหรับ Windows, Mac, Online และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างไร

ฟีเจอร์เสียง

ฟีเจอร์ข้อความแบบสองทิศทาง

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

ฟีเจอร์การออกแบบและเค้าโครง

ฟีเจอร์คีย์บอร์ด

ฟีเจอร์การแทรกวัตถุ

ฟีเจอร์รูปภาพ

ฟีเจอร์การพิมพ์

ฟีเจอร์สไลด์

ฟีเจอร์การนำเสนอสไลด์

ฟีเจอร์การจัดรูปแบบข้อความ

ฟีเจอร์วิดีโอ

ฟีเจอร์เสียง

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การเล่นเสียง

การเพิ่มเสียง

การเอาเสียงออก

การเล่นในการนำเสนอสไลด์

การเล่นข้ามหลายสไลด์

การเล่นในเบื้องหลังข้ามหลายสไลด์

การตัดแต่งบุ๊คมาร์คและการซีดจาง

สมาชิกเท่านั้น

ฟีเจอร์ข้อความแบบสองทิศทาง

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การสนับสนุนภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย (RTL)

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การเพิ่ม, การนำออก และการเปลี่ยนข้อคิดเห็น

จำกัด

แท็ก @mention ในข้อคิดเห็น

การเขียนร่วมแบบเรียลไทม์

การแชท

การแจ้งเตือนกิจกรรมล่าสุด

การเน้นการตรวจทานแก้ไข

จำนวนจำกัด

* สนับสนุนบนโทรศัพท์ ไม่ได้รับการสนับสนุนบนแท็บเล็ต

ได้รับการสนับสนุนบนOneDrive for Business และSharePoint Online แต่ไม่ได้อยู่บนOneDrive

ฟีเจอร์การออกแบบและเค้าโครง

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การแก้ไขท้ายกระดาษหัวกระดาษวันที่/เวลาลำดับเลข

แสดงท้ายกระดาษ, หัวกระดาษ, วันที่/เวลา, ลำดับเลข

เพิ่มธีม

การแก้ไขต้นแบบสไลด์

การเพิ่มการเปลี่ยนแปลงและการเอาสีพื้นหลังออก

การเปลี่ยนขนาดสไลด์หรือการวางแนว

ด้านบนของเพจ

* ไม่ได้รับการสนับสนุนบนโทรศัพท์ที่ใช้ Windows Phone หรือโทรศัพท์ Android

ฟีเจอร์คีย์บอร์ด

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่ง

N/A

N/A

N/A

ถูกจำกัด

N/A

คีย์ลัด CONTROL

ถูกจำกัด

ถูกจำกัด

คีย์ลัด FN

ถูกจำกัด

คีย์ลัด ALT

ถูกจำกัด

การกำหนดทางลัดเอง

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์การแทรกวัตถุ

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การเพิ่มตาราง

การเพิ่มรูปร่าง

การเพิ่มกราฟิก SmartArt

ถูกจำกัด

จำกัด

จำกัด

การเพิ่มแผนภูมิ

ด้านบนของเพจ

* ไม่ได้รับการสนับสนุนบนโทรศัพท์ที่ใช้ Windows Phone หรือโทรศัพท์ Android

ฟีเจอร์รูปภาพ

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การค้นหาและการเพิ่มรูปภาพ

การแทรกรูปภาพออนไลน์

สไตล์รูปภาพ

การบีบอัดรูปภาพ

การแสดงรูปพื้นหลัง

การเพิ่มการเปลี่ยนแปลงและการเอารูปพื้นหลังออก

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์การพิมพ์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การพิมพ์สไลด์

การพิมพ์บันทึกย่อ

จำกัด

การพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

จำกัด

* บันทึกย่อการพิมพ์หรือเอกสารประกอบคำบรรยายจะพร้อมใช้งานในPowerPoint Online ไปยังสมาชิกธุรกิจOffice 365 โดยใช้OneDrive for Business หรือSharePoint Online

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์สไลด์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การเพิ่มการเอาออกและการจัดเรียงสไลด์

การเพิ่มการเอาออกและการเปลี่ยนการเปลี่ยนสไลด์

ถูกจำกัด

การเล่นภาพเคลื่อนไหวสไลด์

การเพิ่มการเอาออกและการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวของสไลด์

ถูกจำกัด

ทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์วิดีโอ

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การเล่นวิดีโอ YouTube

การเล่นวิดีโอชนิดอื่นๆ

การเพิ่มวิดีโอ

การเอาวิดีโอออก

การตัดแต่งบุ๊คมาร์คและการซีดจาง

การแทรกวิดีโอ YouTube

●*

* ในPowerPoint 2010 ที่จำเป็นต้องมี add-in ของบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์การจัดรูปแบบข้อความ

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

รายการ

ไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มกล่องข้อความ

การจัดรูปแบบย่อหน้า

ตัวยก/ตัวห้อย

เน้น

สมาชิกเท่านั้น

สมาชิกเท่านั้น

การตั้งค่าทิศทางข้อความ

ฟีเจอร์การนำเสนอสไลด์

●ฟีเจอร์ที่
ได้รับการสนับสนุน ฟีเจอร์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint สำหรับพีซี

PowerPoint Online

PowerPoint สำหรับ Mac

PowerPoint สำหรับ Android

Powerpoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

บันทึกย่อของผู้บรรยาย

งานนำเสนอที่ทำงานด้วยตนเอง

มุมมองผู้นำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอ

การนำเสนอสไลด์แบบกำหนดเอง

คุณมีคำแนะนำสำหรับทีมผลิตภัณฑ์PowerPoint ใช่หรือไม่ ไปที่กล่องคำแนะนำของPowerPoint ที่ UserVoice.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×