เปรียบเทียบฟีเจอร์ของ Word บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้จะแสดงเนื้อหาได้ดีที่สุดในเว็บเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อป

รายการฟีเจอร์ต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุม แต่จะให้แก่คุณเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบ Word ข้ามแพลตฟอร์มที่ที่หลากหลาย

ฟีเจอร์ทิศทางข้อความ

ฟีเจอร์การแก้ไข

ฟีเจอร์องค์ประกอบ

วัตถุฝังตัว ข้อมูลแผนภูมิ และฟีเจอร์ SmartArt

ดูฟีเจอร์ของไฟล์

ฟีเจอร์แมโคร

ฟีเจอร์การพิสูจน์อักษร

ฟีเจอร์การพิมพ์

ฟีเจอร์การอ้างอิง

ฟีเจอร์การบันทึก

ลักษณะการทำงานร่วมกัน

ฟีเจอร์สไตล์

คุณมีคำแนะนำสำหรับทีมงานของผลิตภัณฑ์ Word ได้อย่างไร เยี่ยมชมในกล่องคำแนะนำของ Word ที่ UserVoice.com

ฟีเจอร์ทิศทางข้อความ

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

สนับสนุนภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย (ขวาไปซ้าย)

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์การแก้ไข

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การแสดงข้อคิดเห็น

เพิ่ม ลบ และการเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เพิ่ม/ลบ/เครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

เพิ่ม และการดูเธรดข้อคิดเห็น

การติดตามการเปลี่ยนแปลง

การค้นหา และแทนที่

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์องค์ประกอบ

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

สร้างตาราง

การแทรกรูปภาพ

การเพิ่มรูปร่าง

เพิ่มกล่องข้อความ

เพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติ

ทำให้รายการ

ด้านบนของหน้า

วัตถุฝังตัว ข้อมูลแผนภูมิ และฟีเจอร์ SmartArt

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

การดู

จัดรูปแบบ (จำกัด)

เพิ่มและอัปเดต

(แท็บเล็ตเท่านั้น)

ด้านบนของหน้า

ดูฟีเจอร์ของไฟล์

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

ระดับบันทึกย่อ/ขยาย

ดูวิธีที่พร้อมใช้งาน

5

5

4

2

4

2

1

2

แยกและ windows หลาย

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์แมโคร

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

แมโครบันทึก

เรียกใช้แมโคร

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์การพิสูจน์อักษร

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

ตรวจการสะกด

ตรวจสอบไวยากรณ์

แสดงการนับจำนวนคำ

ค้นหาสมาร์ท

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์การพิมพ์

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

พิมพ์เอกสาร

PDF

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์การอ้างอิง

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

ดูเชิงอรรถ

เพิ่มและอัปเดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

เชิงอรรถ

ดูข้อมูลอ้างอิง

เพิ่มและการปรับปรุงข้อมูลอ้างอิง

ดูคำอธิบายภาพ

เพิ่มและอัปเดตคำอธิบายภาพ

เปิดตารางสารบัญ

การเพิ่มและการอัปเดตสารบัญ

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์การบันทึก

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

บันทึกไปยัง OneDrive

บันทึกแบบออนไลน์

โพสต์ไปยังบล็อก

ตัวตรวจสอบเอกสาร

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานร่วมกัน

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

เชิญบุคคลเพื่อดู หรือแก้ไขเอกสาร

ส่งเอกสารเป็น PDF

ดาวน์โหลดเป็น PDF

ส่งเอกสารเป็นสิ่งที่แนบมา

ส่งลิงก์ไปยังเอกสารบันทึกบน OneDrive

การเขียนร่วมในเวลาจริง

การเปรียบเทียบ และการคืนค่า หรือผสานตรวจทานแก้ไข

เปรียบเทียบและการคืนค่า

การแชร์เป็นลิงก์หรืออีเมล

ลิงก์ หรือฝัง

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์สไตล์

● ฟีเจอร์ที่สนับสนุน
◌ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

Word 2016 สำหรับ Windows

Word 2013 for Windows

Word 2010 สำหรับ Windows

Word Online

Word 2016 for Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

นำสไตล์ที่มีอยู่

วางรูปแบบ

วางรูปแบบ

วางรูปแบบ

การดู

การเพิ่ม

การกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×