เปรียบเทียบฟีเจอร์ของ PowerPoint บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้จะแสดงในเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปดีที่สุด

รายการฟีเจอร์ต่อไปนี้ไม่ได้ครอบคลุม แต่จะให้แก่คุณเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบ PowerPoint หลายแพลตฟอร์มที่

ฟีเจอร์เสียง

ฟีเจอร์ทิศทางข้อความ

ฟีเจอร์ข้อคิดเห็น

ลักษณะการทำงานของคีย์บอร์ด

คุณลักษณะแทรกวัตถุ

ฟีเจอร์ของรูปภาพ

ฟีเจอร์การพิมพ์

ฟีเจอร์ของสไลด์

ฟีเจอร์วิดีโอ

คุณมีคำแนะนำสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของ PowerPoint ได้อย่างไร เยี่ยมชมPowerPoint กล่องคำแนะนำที่ UserVoice.com

ฟีเจอร์เสียง

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับ Android

PowerPoint สำหรับ iOS

PowerPoint Mobile

การเล่นเสียง

การเพิ่มเสียง

การเอาเสียงออก

เล่นในการนำเสนอสไลด์

การเล่นข้ามหลายสไลด์

การเล่นในเบื้องหลังข้ามหลายสไลด์

ตัดแต่ง ศูนย์ และจางลง

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์ทิศทางข้อความ

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

การสนับสนุนภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย (RTL)

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์ข้อคิดเห็น

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

การแสดงข้อคิดเห็น

การเพิ่ม การเอาออก และการเปลี่ยน

ด้านบนของเพจ

ลักษณะการทำงานของคีย์บอร์ด

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

คำสั่งทางลัดหลัก

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ถูกจำกัด

ไม่มีข้อมูล

คีย์ลัด CONTROL

ถูกจำกัด

ถูกจำกัด

คีย์ลัด FN

ถูกจำกัด

คีย์ลัด ALT

ถูกจำกัด

ทางลัดที่กำหนดเอง

ด้านบนของเพจ

คุณลักษณะแทรกวัตถุ

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

การเพิ่มตาราง

การเพิ่มรูปร่าง

การเพิ่ม SmartArt

ถูกจำกัด

ถูกจำกัด *

ถูกจำกัด *

การเพิ่มแผนภูมิ

ด้านบนของเพจ

* ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Phone หรือโทรศัพท์ Android

ฟีเจอร์รูปภาพ

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

การค้นหาและการเพิ่มรูปภาพ

ถูกจำกัด *

การแทรกรูปภาพออนไลน์

การบีบอัดรูปภาพ

การแสดงรูปพื้นหลัง

เพิ่ม เปลี่ยน และการเอาออกรูปพื้นหลัง

* เพิ่มรูปภาพเท่านั้น จะได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์การพิมพ์

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

การพิมพ์สไลด์

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์ของสไลด์

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

เพิ่ม เอาออก และการจัดเรียงสไลด์ใหม่

เพิ่ม เอาออก และการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนภาพนิ่ง

ถูกจำกัด

เล่นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่ง

เพิ่ม เอาออก และการเปลี่ยนภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว

ถูกจำกัด

ทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์วิดีโอ

●จะได้รับการสนับสนุนฟีเจอร์
◌ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

แอคชันของฟีเจอร์

PowerPoint 2016 สำหรับ Windows

PowerPoint 2013 สำหรับ Windows

PowerPoint 2010 สำหรับ Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 for Mac

PowerPoint สำหรับโทรศัพท์ Android

PowerPoint สำหรับ iPad

PowerPoint Mobile

การเล่นวิดีโอ YouTube

การเล่นวิดีโอชนิดอื่นๆ

● *

การเพิ่มวิดีโอ

การเอาวิดีโอออก

ตัดแต่ง ศูนย์ และจางลง

การฝังวิดีโอ YouTube

* ฟีเจอร์การสนับสนุน ในการแสดงภาพนิ่งและตัวแสดง ไม่ ใช่ตัวแก้ไขที่อยู่

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×