เปรียบเทียบผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตั้งค่าการโทรเข้าหรือการประชุม PSTN สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ ที่คุณต้องการเลือกผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถเลือก Microsoft ตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้ให้บริการของคุณโทรเข้าการประชุม หรือบุคคลที่สาม

ว่า Microsoft คือ ผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุม หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นที่นี่การบ ริการ ในทั้งสองกรณีพวกเขาจะทำต่อไปนี้:

  • จัดเตรียมบริดจ์โทรเข้าการประชุม บริดจ์การประชุมจะตั้งค่าหมายเลขโทรเข้าโทรศัพท์ หมุดและการประชุมรหัสสำหรับการประชุม

  • ให้หมายเลขที่คิดค่าใช้จ่าย หมายเลขโทรฟรี และหมายเลขระหว่างประเทศที่ผู้ใช้จะใช้สำหรับโทรเข้า หมายเลขโทรศัพท์จะถูกรวมไว้ในคำเชิญการประชุม

  • ตั้งค่าภาษาที่ผู้ใช้จะได้ยินเมื่อพวกเขาโทรเข้าร่วมการประชุม

  • สร้าง ID การประชุมที่จะใช้เมื่อผู้ใช้เข้าร่วมการประชุม

  • ให้ PIN สำหรับผู้จัดการประชุมแก่คุณเพื่อเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่คุณได้รับถ้าคุณเลือก Microsoft หรือผู้ให้บริการการประชุมการโทรเข้าของบริษัทอื่น

ฟีเจอร์   

Microsoft (Office 365)   

บริษัท   

การตั้งค่าผู้ให้บริการ

การตั้งค่าง่าย การตั้งค่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบอัตโนมัติ

เรื่องยากการตั้งค่า จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนด้วยตนเอง

สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม ดูSkype ที่กำหนดสำหรับสิทธิ์การใช้งานทางธุรกิจ

ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน แต่คุณยังต้องจ่ายค่าบริการสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

การบริหารจัดการ

รวมกับศูนย์การจัดการ Office 365

การจัดการด้วยตนเองกับบริษัทอื่น

การตั้งค่าผู้ใช้

ง่าย

ยาก

การเรียกเก็บเงิน

ผ่าน Office 365

เพิ่มเติม ผ่าน ACP ของบริษัทอื่น

การมอบหมายบริดจ์ Dial-in conferencing

อัตโนมัติ

จำเป็นต้องใส่บริดจ์การประชุมด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

การจัดการ ID การประชุม

อัตโนมัติ

ด้วยตนเอง

การตั้งค่า ID การประชุมใหม่

ใช่ ดูการตั้งค่า ID การประชุมสำหรับผู้ใช้

ใช่ แต่คุณจะต้องใส่ด้วยตนเอง

หมายเลขโทรฟรี

ใช่

มี

หมายเลขโทรศัพท์ที่คิดค่าโทรภายในประเทศ

มี

มี

หมายเลขโทรศัพท์ที่คิดค่าโทรระหว่างประเทศ

มี

ใช่

โอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้ว

ใช่

ไม่มี

โทรออก / โทรหาฉัน – ภายในประเทศ

มี

มี

โทรออก / โทรหาฉัน – ระหว่างประเทศ

ใช่ แต่พร้อมใช้งานเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาคบางอย่าง ดูการโทรเข้าออกจากการประชุมเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมสำหรับรายการของประเทศ/ภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุน

มี

ผู้จัดการประชุมสามารถรับรองความถูกต้องผ่าน PIN ได้

มี

ไม่มี

ผู้ใช้ในองค์กรสามารถรับรองความถูกต้องผ่าน PIN ได้

ไม่มี

ไม่ใช่

หน้า คำเชิญเข้าร่วมประชุม ที่มีหมายเลขโทรเข้าเริ่มต้น

ใช่

มี

หน้า การโทรเข้าเพิ่มเติม พร้อมด้วยรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรเข้าที่สนับสนุน

มี

มี

ตัวเลือกสำหรับการเริ่มต้นการประชุมกับบริษัทอื่นโดยไม่ต้องใช้ PIN

มี

ไม่มี

การสนับสนุนหลายภาษา

ใช่ ดูการโทรเข้าการประชุมได้รับการสนับสนุนภาษา

มี

จัดการภาษาสำหรับการเข้าร่วมประชุมอัตโนมัติ

ใช่

มี

การสนับสนุนในหลายประเทศ

ใช่ ดูหมายเลขโทรเข้า และได้รับการสนับสนุนประเทศ หรือภูมิภาคสำหรับการโทรเข้าการประชุม

มี

ถ้าการประชุมยังไม่เริ่มหรือถ้าการประชุมถูกล็อกไว้ ผู้ใช้จะได้ยินเสียงเพลงในระหว่างรอสาย

ใช่

ไม่มี

ตั้งค่าหมายเลขโทรเข้าระหว่างประเทศเป็นหมายเลขโทรเข้าเริ่มต้น (ที่แสดงในคำเชิญการประชุม) สำหรับผู้ใช้

มี

ไม่ใช่

ประสบการณ์การใช้งานแบบรวมสำหรับผู้ใช้ Skype for Business Online เพื่อตั้งค่า ID การประชุมและ PIN ใหม่

พร้อมใช้งานสำหรับเวอร์ชันในอนาคต

ไม่มี

สนับสนุนการประชุมส่วนตัวที่มี ID การประชุมแบบไดนามิก

พร้อมใช้งานสำหรับเวอร์ชันในอนาคต

ไม่มี

ถ้าคุณเลือก Microsoft เป็นผู้ให้บริการของคุณโทรเข้าการประชุม ยังดูโทรเข้าปัญหาที่ทราบหรือไม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าการโทรเข้าหรือการประชุม PSTN สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×