เน้นเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft Office เช่น Word, Excel ไม่มีปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อเน้นทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลในเซลล์แต่ละรายการ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบประเด็นสำคัญในเซลล์ในเวิร์กชีต ด้วยการเติมเซลล์ด้วยสีเน้นได้ สำหรับวิธีรวดเร็วเพื่อเลียนแบบการเน้น คุณสามารถสร้างสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับสีเติมเซลล์ ด้วยสีเน้น แล้ว หลังจากที่คุณนำสไตล์เซลล์นั้นเพื่อเน้นเซลล์ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วคัดลอกการเน้นไปยังเซลล์อื่น โดยใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

ถ้าคุณต้องการทำให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในเซลล์มีความโดดเด่น คุณสามารถแสดงข้อมูลนั้นในรูปแบบหรือสีฟอนต์อื่น

สร้างสไตล์เซลล์แบบเพื่อเน้นเซลล์

 1. คลิกหน้าแรก >สไตล์เซลล์ใหม่

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์เซลล์ คลิกที่ปุ่ม รูปปุ่ม เพิ่มเติมถัดจากแกลเลอรีสไตล์เซลล์

  • ปุ่ม เพิ่มเติม ในแกลเลอรี สไตล์

 2. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น พิมพ์เน้น

 3. คลิก รูปแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บเติม เลือกสีที่คุณต้องการใช้สำหรับการเน้น แล้ว คลิ กตกลง

 5. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบสไตล์

  สไตล์ใหม่จะถูกเพิ่มภายใต้กำหนดเอง ในกล่องสไตล์เซลล์

 6. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเน้น วิธีการเลือกเซลล์ได้อย่างไร

 7. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

  หมายเหตุ: สไตล์เซลล์แบบกำหนดเองจะแสดงที่ด้านบนของรายการของสไตล์เซลล์ ถ้าคุณเห็นกล่องสไตล์เซลล์ในกลุ่มสไตล์ และสไตล์เซลล์ใหม่เป็นค่าใดค่าหนึ่งในสไตล์เซลล์หกแรกบนรายการ คุณสามารถคลิสไตล์เซลล์นั้นในกลุ่มสไตล์ ได้โดยตรง

ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อนำการเน้นไปยังเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยการเน้นที่คุณต้องการใช้

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ รายการย่อ/ขยาย นั้นแล้ว ลากตัวชี้เมาส์ข้ามเป็นหลายเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตัวคัดวางรูปแบบ อีกครั้ง หรือกด ESC เพื่อปิดใช้งาน

แสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในรูปแบบหรือสีฟอนต์อื่น

 1. ในเซลล์ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรูปแบบหรือสีอื่น

  วิธีการเลือกข้อมูลในเซลล์

  เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์

  ให้ทำสิ่งนี้

  ในเซลล์

  ดับเบิลคลิกที่เซลล์ แล้วลากคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการเลือกของเซลล์

  ในแถบสูตร รายการย่อ/ขยาย

  คลิกเซลล์แล้วลากคลุมเนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการเลือกในแถบสูตร

  โดยใช้คีย์บอร์ด

  กด F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อจัดตำแหน่งจุด แล้ว กด SHIFT + แป้นลูกศรเพื่อเลือกเนื้อหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์   ปุ่มสีฟอนต์บนแท็บหน้าแรก แล้ว ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการนำสีข้อความที่เลือกล่าสุด คลิกสีฟอนต์ ปุ่มสีฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

  • เมื่อต้องการใช้สีอื่นนอกเหนือจากสีของชุดรูปแบบและสีมาตรฐานที่มีอยู่ ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วกำหนดสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บ มาตรฐาน หรือแท็บ กำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ สี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ คลิกตัวหนา รูปปุ่ม ,ตัวเอียง รูปปุ่ม หรือขีดเส้นใต้ รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + B, CTRL + ฉัน หรือ CTRL + U

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×