เน้นเซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไม่เหมือนกับโปรแกรม Office อื่น ๆ ที่ เช่น Word, Excel มีปุ่มที่คุณสามารถใช้เพื่อเน้นข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลในเซลล์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบเน้น ด้วยการเติมเซลล์ด้วยสีเพียงอย่างเดียว หรือเมื่อใช้ กับรูปแบบเน้นที่ประกอบด้วยสีและ/หรือลวดลาย คุณได้อย่างรวดเร็วยังสามารถคัดลอกสีหรือรูปแบบที่เน้นไปยังเซลล์อื่น

ถ้าคุณต้องการทำให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง หรือบางส่วนของข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่โดดเด่น คุณสามารถแสดงข้อมูลนั้นในรูปแบบหรือสีฟอนต์อื่น

ให้เลือกทำดังนี้

เติมเซลล์ ด้วยสี

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกสีเติม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องเปลี่ยนสีเติม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม แล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

สร้างสีเติมรูปแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์เซลล์ แล้ว คลิ กสไตล์เซลล์ใหม่

 2. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 3. คลิก รูปแบบ

 4. บนแท็บเติม เลือกสี รูป และลักษณะที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบสไตล์เซลล์ใหม่

 6. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 7. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

 8. ภายใต้กำหนดเอง คลิกสไตล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

นำรูปแบบเน้นหรือมีสีที่มีอยู่ไปยังเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีหรือรูปแบบการเน้นที่คุณต้องการใช้

 2. บนแท็บหน้าแรก ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้ง

แสดงข้อมูลในรูปแบบหรือสีฟอนต์อื่น

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในรูปแบบหรือสีอื่น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ คลิกเซลล์ เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อมูล ดับเบิลคลิกที่เซลล์ จากนั้น เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  นำสีข้อความที่เลือกล่าสุด

  คลิกสีฟอนต์

  เปลี่ยนสีข้อความ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  นำสีอื่นนอกเหนือจากสีของธีมที่พร้อมใช้งานและสีมาตรฐาน

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ คลิกสีเพิ่มเติม และใช้เครื่องมือจากนั้น ในกล่องโต้ตอบสี เพื่อกำหนดสีที่คุณต้องการใช้

  เปลี่ยนรูปแบบ

  คลิกBold, Italic หรือขีดเส้นใต้

เติมเซลล์ ด้วยสี

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกสีเติม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องเปลี่ยนสีเติม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม แล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

สร้างสีเติมรูปแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกสไตล์

 2. คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

 3. ในกล่องชื่อสไตล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. บนแท็บเติม ใช้เมนูป็อปอัพเพื่อกำหนดค่าพื้นหลัง และสีพื้นหน้า และลวดลายที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 6. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบสไตล์ใหม่

 7. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 8. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิกสไตล์

 9. ภายใต้กำหนดเอง คลิกสไตล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

นำรูปแบบเน้นหรือมีสีที่มีอยู่ไปยังเซลล์อื่น

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีหรือรูปแบบการเน้นที่คุณต้องการใช้

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเน้น

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้ง

แสดงข้อมูลในรูปแบบหรือสีฟอนต์อื่น

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในรูปแบบหรือสีอื่น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกข้อมูลทั้งหมดในเซลล์ คลิกเซลล์ เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อมูล ดับเบิลคลิกที่เซลล์ จากนั้น เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  นำสีข้อความที่เลือกล่าสุด

  คลิกสีฟอนต์

  เปลี่ยนสีข้อความ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  นำสีอื่นนอกเหนือจากสีของธีมที่พร้อมใช้งานและสีมาตรฐาน

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีฟอนต์ คลิกสีเพิ่มเติม และใช้ตัวเลื่อนเพื่อกำหนดสีที่คุณต้องการใช้ในกล่องโต้ตอบสี แล้ว

  เปลี่ยนรูปแบบ

  คลิกBold, Italic หรือขีดเส้นใต้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×