เน้นรูปแบบและแนวโน้ม ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทำให้ง่ายต่อการเน้นค่าบางค่าหรือ ทำให้การระบุเซลล์แต่ละเซลล์ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของช่วงเซลล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (หรือเกณฑ์) คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นเซลล์ที่มีค่าที่ตรงตามเงื่อนไขบางอย่างได้ หรือคุณสามารถจัดรูปแบบช่วงเซลล์ทั้งหมด และรูปแบบที่แน่นอนต่างๆ ตามค่าของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน

ข้อมูลอุณหภูมิ ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้ที่แสดงค่าสูงสุด 10% และ 10% ล่าง

แผ่นงานที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

อุณหภูมิข้อมูลกับระดับ 3 สีรูปแบบตามเงื่อนไขถูกนำไปใช้

ระดับสีแบบ 3 สีโดยใช้สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ถ้าต้องการเน้น

  ให้ทำดังนี้

  ค่าในเซลล์ที่ระบุ เช่น วันที่หลังจากสัปดาห์นี้ หรือตัวเลขระหว่าง 50 และ 100 หรือด้านล่าง 10% ของคะแนน

  ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ หรือ กฎบน/ล่าง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่เหมาะสม

  ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ ขยายแถบสีไปยังเซลล์อื่น เช่น การเปรียบเทียบราคา หรือจำนวนประชากรในเมืองที่ใหญ่ที่สุด

  ชี้ไปที่ แถบข้อมูล จากนั้นคลิกสีเติมที่คุณต้องการ

  ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ ใช้ระดับความเข้มของสี เพื่อแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งค่าด้านบนหรือด้านล่างของช่วง เช่น การกระจายการขายทั่วภูมิภาค

  ชี้ไปที่ ระดับสี จากนั้นคลิกระดับที่คุณต้องการ

  ช่วงของเซลล์ที่มีค่า 3 - 5 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มมีขีดจำกัดของตัวเอง เชน คุณอาจกำหนดชุดที่มีไอคอน 3 ไอคอน เพื่อเน้นเซลล์ที่แสดงยอดขายที่ต่ำกว่า $80,000 ต่ำกว่า $60000 และต่ำกว่า $ 40,000 หรือคุณอาจกำหนดระบบการให้คะแนน 5 คะแนน สำหรับรถยนต์ และใช้ชุดที่มีไอคอน 5 ไอคอน

  ชี้ไป ชุดไอคอน แล้ว คลิกชุด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กข้อความที่มี

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเน้น แล้ว คลิ กตกลง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. คลิก กฎใหม่

 4. เลือกสไตล์ เช่น 3 ระดับสี แล้วเลือกเงื่อนไขที่คุณต้อง จากนั้นคลิก ตกลง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ชี้ไปที่เน้นกฎของเซลล์ แล้ว คลิ กค่าที่ซ้ำกัน

 4. ถัดจากค่าในช่วงที่เลือก คลิกไม่ซ้ำกัน หรือซ้ำกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บหน้าแรก (หรือแถบเครื่องมือมาตรฐานใน Excel for Mac 2011), คลิกจัดรูปแบบ   ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ถ้ามีเพียงบางส่วนของแผ่นงานของคุณที่มีการใช้งานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถระบุตำแหน่งด่วนของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบไว้ เพื่อคัดลอก เปลี่ยน หรือลบการจัดรูปแบบของเซลล์เหล่านั้น

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้

  ถ้าคุณต้องการหาแค่เซลล์ที่มีการระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เริ่มโดยการคลิกที่เซลล์ที่มีการจัดรูปแบบนั้น

 2. บนเมนูแก้ไข คลิกค้นหา >ไปยัง แล้ว คลิกพิเศษ

 3. คลิก จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ถ้าคุณต้องการค้นหาเฉพาะเซลล์ที่ มีรูปแบบตามเงื่อนไขระบุของเซลล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 เลือกเดียวกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. ชี้เพื่อล้างกฎ จากแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมด และการจัดรูปแบบเซลล์อื่นๆ ทั้งหมดของเซลล์ที่เลือกไว้ออก บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง จากนั้นคลิก การจัดรูปแบบ

คุณสามารถกำหนดกฎเริ่มต้นสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้เข้ากับข้อกำหนดของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ขีดจำกัด สี และไอคอนได้

 1. คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. คลิกจัดการกฎ

 4. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้ง

คุณสามารถลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณไม่ต้องการได้

 1. คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  ปุ่มจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. คลิกจัดการกฎ

 4. เลือกกฎ แล้ว คลิ ก ลบกฎที่เลือก

 5. คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ใช้แถบข้อมูล ระดับสี และไอคอนการตั้งค่าเพื่อเน้นข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลการนำไปใช้กับเซลล์

รหัสรูปแบบตัวเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×