เน้นรูปแบบและแนวโน้มด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทำให้ง่ายต่อการเน้นค่าบางค่าหรือ ทำให้การระบุเซลล์แต่ละเซลล์ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของช่วงเซลล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (หรือเกณฑ์) คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นเซลล์ที่มีค่าที่ตรงตามเงื่อนไขบางอย่างได้ หรือคุณสามารถจัดรูปแบบช่วงเซลล์ทั้งหมด และรูปแบบที่แน่นอนต่างๆ ตามค่าของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงข้อมูลอุณหภูมิ ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้กับค่าด้านบน 20% และด้านล่าง 20%:

แรเงาอุณหภูมิสูงสุด 20% ใช้สีกับด้านล่าง 20%

มีตัวอย่างระดับสีแบบ 3 สี ที่ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ดังนี้:

อุณหภูมิสูงกว่าถูกแรเงาด้วยสีโทนร้อน อุณหภูมิปานกลางใช้สีโทนร้อนจางลง อุณหภูมิเย็นใช้สีน้ำเงิน

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถ้าต้องการเน้น

ให้ทำดังนี้

ค่าในเซลล์ที่ระบุ เช่น วันที่หลังจากสัปดาห์นี้ หรือตัวเลขระหว่าง 50 และ 100 หรือด้านล่าง 10% ของคะแนน

ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ หรือ กฎบน/ล่าง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่เหมาะสม

ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ ขยายแถบสีไปยังเซลล์อื่น เช่น การเปรียบเทียบราคา หรือจำนวนประชากรในเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ชี้ไปที่ แถบข้อมูล จากนั้นคลิกสีเติมที่คุณต้องการ

ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ ใช้ระดับความเข้มของสี เพื่อแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งค่าด้านบนหรือด้านล่างของช่วง เช่น การกระจายการขายทั่วภูมิภาค

ชี้ไปที่ ระดับสี จากนั้นคลิกระดับที่คุณต้องการ

ช่วงของเซลล์ที่มีค่า 3 - 5 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มมีขีดจำกัดของตัวเอง เชน คุณอาจกำหนดชุดที่มีไอคอน 3 ไอคอน เพื่อเน้นเซลล์ที่แสดงยอดขายที่ต่ำกว่า $80,000 ต่ำกว่า $60000 และต่ำกว่า $ 40,000 หรือคุณอาจกำหนดระบบการให้คะแนน 5 คะแนน สำหรับรถยนต์ และใช้ชุดที่มีไอคอน 5 ไอคอน

ชี้ไป ชุดไอคอน แล้ว คลิกชุด

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับข้อความ

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ แล้วคลิก ข้อความที่ประกอบด้วย

 3. ในกล่องถัดจาก ประกอบด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้อง การเน้น จากนั้นคลิก ตกลง

สร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแบบกำหนดเอง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิก กฏใหม่

 3. เลือกสไตล์ เช่น 3 ระดับสี แล้วเลือกเงื่อนไขที่คุณต้อง จากนั้นคลิก ตกลง

จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ไม่ซ้ำ หรือซ้ำกัน

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ จากนั้นคลิก ค่าที่ซ้ำกัน

 3. ในเมนูป็อปอัพ ค่าของช่วงที่เลือก ให้คลิก ไม่ซ้ำกัน หรือ ซ้ำกัน

คัดลอกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังเซลล์เพิ่มเติม

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบ ปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ จากนั้นเลือกเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบตามเงือนไข

ค้นหาเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ถ้ามีเพียงบางส่วนของแผ่นงานของคุณที่มีการใช้งานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถระบุตำแหน่งด่วนของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบไว้ เพื่อคัดลอก เปลี่ยน หรือลบการจัดรูปแบบของเซลล์เหล่านั้น

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้

  ถ้าคุณต้องการหาแค่เซลล์ที่มีการระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เริ่มโดยการคลิกที่เซลล์ที่มีการจัดรูปแบบนั้น

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา จากนั้นคลิก ไปที่

 3. คลิก พิเศษ จากนั้นคลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งแค่เซลล์ที่ระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเซลล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก เหมือนกัน

ล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากส่วนที่เลือก

 1. เลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ ล้างกฎ จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเอาการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมด และการจัดรูปแบบเซลล์อื่นๆ ทั้งหมดของเซลล์ที่เลือกไว้ออก บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง จากนั้นคลิก การจัดรูปแบบ

เปลี่ยนกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดกฎเริ่มต้นสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้เข้ากับข้อกำหนดของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ขีดจำกัด สี และไอคอนได้

 1. คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิก จัดการกฏ

 3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก แก้ไขกฎ

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้ง

ลบกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถลบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณไม่ต้องการได้

 1. คลิกช่วงที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิก จัดการกฏ

 3. เลือกกฎ จากนั้นคลิก ลบกฎที่เลือก ด้านซ้ายล่าง

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

นำสูตรมาใช้กับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Excel 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×