เน้นบันทึกย่ใน OneNote 2013

ถ้าคุณต้องการเน้นข้อความสำคัญๆ ในสมุดบันทึกแบบกระดาษ คุณสามารถใช้เครื่องมือปากกาเน้นข้อความใน OneNote ในลักษณะเดียวกันได้

  1. เลือกคำที่คุณต้องการเน้น

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นคลิกสีที่จะใช้เน้น

    คุณสามารถเน้นบันทึกย่อเพื่อค้นหาข้อความสำคัญได้

  3. เลือกข้อความเพิ่มเติมในบันทึกย่อของคุณแล้วคลิกปุ่ม สีเน้นข้อความ เพื่อเน้นข้อความด้วยสีล่าสุดที่คุณใช้

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้ปุ่ม สีเน้นข้อความ บนแถบเครื่องมือที่จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกข้อความได้อีกด้วย ยังมีวิธีเน้นข้อความในบันทึกย่อของคุณซ้ำๆ ที่รวดเร็วยิ่งกว่า นั่นคือการใช้คีย์ลัด CTRL+ALT+H หลังจากเลือกข้อความแต่ละข้อความแล้ว คีย์ลัดจะนำสีที่ถูกตั้งค่าไว้ที่ปุ่ม สีเน้นข้อความ ในปัจจุบันไปใช้กับข้อความ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของการเน้น

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่เน้นได้ตลอดเวลา

  1. เลือกการเน้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นคลิกสีที่จะใช้เน้น

  3. เลือกการเน้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สีเน้นข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มความรวดเร็วในการเลือกข้อความนั้นอีกครั้ง คุณสามารถดับเบิลคลิกที่คำเพียงคำเดียวเพื่อเลือกคำเหล่านั้น และสามารถคลิกสามครั้งที่คำเพียงคำเดียวเพื่อเลือกข้อความทั้งย่อหน้าที่มีคำนั้นอยู่ได้

ด้านบนของหน้า

เอาการเน้นออก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีบางสิ่งถูกเน้นอีกต่อไป คุณสามารถเอาการเน้นออกได้

  1. เลือกข้อความที่เน้นไว้

  2. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นคลิก ไม่มีสี

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาการเน้นสีใดสีหนึ่ง (หรือหลายสี) ทั้งหมดออกจากย่อหน้าของบันทึกย่ออย่างรวดเร็ว ให้เลือกทั้งย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ แล้วคลิก ไม่มีสี

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×