เน้นข้อความใน OneNote Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเน้นข้อความสำคัญ ๆ ในสมุดบันทึกแบบกระดาษสมัยก่อน คุณสามารถใช้เครื่องมือปากกาเน้นข้อความในOneNote Onlineในลักษณะเดียวกัน

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นคลิกสีเน้นข้อความที่คุณต้องการ

  3. เลือกข้อความเพิ่มเติมในบันทึกย่อของคุณ และคลิกที่ปุ่มสีเน้นข้อความ เมื่อต้องการใช้สีที่ใช้ล่าสุด

เปลี่ยนสีที่ใช้เน้น

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้เน้นข้อความในบันทึกย่อของคุณได้ทุกเมื่อ

  1. เลือกการเน้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นคลิกสีที่ใช้เน้นสีอื่นๆ

  3. เลือกการเน้นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สีเน้นข้อความ

เอาการเน้นออก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีบางสิ่งถูกเน้นอีกต่อไป คุณสามารถเอาการเน้นออกได้

  1. เลือกข้อความที่เน้นไว้

  2. บนแท็บ หน้าแรก คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ จากนั้นคลิก ไม่มีสี

เมื่อต้องการเอาการเน้นสีใดสีหนึ่ง (หรือหลายสี) ทั้งหมดออกจากย่อหน้าของบันทึกย่ออย่างรวดเร็ว ให้เลือกทั้งย่อหน้า คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม สีเน้นข้อความ แล้วคลิก ไม่มีสี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×