เน้นข้อความของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เน้นข้อความในPowerPoint จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกOffice 365 ดูปุ่ม แสดงการเน้น ด้วยไอคอนข้อความใน PowerPoint บนแท็บหน้าแรก ของ Ribbon

ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก คุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาชั่วคราวเมื่อต้องการให้เอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คล้ายกัน

PowerPoint 2016 กับ Office 365

เน้นข้อความชิ้นเดียว

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บหน้าแรก เลือกลูกศรถัดจากสีเน้นข้อความ แสดงการเน้น ด้วยไอคอนข้อความใน PowerPoint

  แสดงปากกาเน้นข้อความในข้อความบน ribbon ใน PowerPoint
 3. เลือกสี ข้อความคุณเลือกจะถูกเน้นเป็นสีคุณเลือกไว้

เน้นหลาย ๆ ส่วนของข้อความที่ไม่ติดกัน

 1. มีไม่มีข้อความที่เลือกไว้บนสไลด์ บนแท็บหน้าแรก เลือกลูกศรถัดจากสีเน้นข้อความ แสดงการเน้น ด้วยไอคอนข้อความใน PowerPoint

  แสดงปากกาเน้นข้อความในข้อความบน ribbon ใน PowerPoint
 2. เลือกสี แล้ว ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือพื้นที่ข้อความของสไลด์ของคุณ

  ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นแบบปากกาเน้นข้อความ ไอคอนตัวชี้ถูกเน้น

 3. เลือกแต่ละส่วนของข้อความที่คุณต้องการเน้น

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วเน้น กด Esc บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดปากกาเน้นข้อความที่ใช้งาน

เอาการเน้นข้อความ

 1. เลือกข้อความที่เน้นไว้

 2. บนแท็บหน้าแรก เลือกลูกศรถัดจากสีเน้นข้อความ แสดงการเน้น ด้วยไอคอนข้อความใน PowerPoint และคลิกไม่มีสี

แก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งานOffice 365 หรือถ้าคุณกำลังเรียกใช้เวอร์ชันเก่าPowerPoint คุณสามารถใช้แก้ไขปัญหาชั่วคราวเมื่อต้องการจำลองเน้น คุณสามารถเน้นยืมจากWordวางข้อความในกล่องข้อความเติมหรือใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความเรืองแสง

แก้ไขปัญหาชั่วคราว 1: ยืมคุณลักษณะการเน้นใน Word

 1. ทำให้ข้อความที่เน้นในWord

 2. คัดลอกข้อความจากWord และวางลงในPowerPoint โดยใช้ตัวเลือก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ การรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ ของวาง

แก้ไขปัญหาชั่วคราว 2: วางข้อความในกล่องข้อความเติมสี

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการรวมข้อความที่เน้น

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ บนสไลด์ ลากเพื่อวาดกล่องข้อความ

 3. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์หรือวางข้อความที่คุณต้องการเน้น

 4. ลากหนึ่งกล่องข้อความขนาดให้พอดีกับขนาดจริงของข้อความ

 5. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มรูปวาด คลิกสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กสีเติมที่คุณต้องการใช้เป็นการเน้น

  สร้างกล่องข้อความ

 6. ลากส่วนของข้อความสีไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนสไลด์ของคุณ

  เติมสีกล่อง ลากกล่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น คลิกกล่องข้อความเมื่อตัวชี้เป็นลูกศรสี่ทิศ ตัวชี้สำหรับย้ายตำแหน่งใน Excel แล้วกด Ctrl ค้างไว้ และใช้แป้นลูกศรบนคีย์บอร์ด

  ข้อความเน้นที่มีกล่องข้อความสีเติม

แก้ไขปัญหาชั่วคราว 3: ใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความเรืองแสง

ใช้ เอฟเฟ็กต์ข้อความเรืองแสง เพื่อเน้นข้อความ

 1. เลือกข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเน้น

 2. ใน เครื่องมือการวาด ให้คลิกที่แท็บ รูปแบบ

 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ >เรืองแสง แล้ว เลือกการเรืองแสง

  เลือกชุดรูปแบบสีเรืองแสง

คุณสามารถนำการจัดรูปแบบ เรืองแสง ไปใช้กับข้อความที่คุณต้องการเน้นทั้งงานนำเสนอของคุณได้

PowerPoint 2016 for Mac กับOffice 365

เน้นข้อความชิ้นเดียว

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บหน้าแรก เลือกลูกศรถัดจากสีเน้นข้อความ ปุ่มปากกาเน้นข้อความของข้อความ

  สำหรับสมาชิก Office 365 แท็บหน้าแรกใน PowerPoint for Mac 2016 ribbon ตอนนี้มีปุ่มสีเน้นข้อความ
 3. เลือกสี ข้อความคุณเลือกจะถูกเน้นเป็นสีคุณเลือกไว้

  ข้อความปากกาเน้นข้อความสีและปุ่มแกลเลอรี

เน้นหลาย ๆ ส่วนของข้อความที่ไม่ติดกัน

 1. มีไม่มีข้อความที่เลือกไว้บนสไลด์ บนแท็บหน้าแรก เลือกลูกศรถัดจากสีเน้นข้อความ ปุ่มปากกาเน้นข้อความของข้อความ

  สำหรับสมาชิก Office 365 แท็บหน้าแรกใน PowerPoint for Mac 2016 ribbon ตอนนี้มีปุ่มสีเน้นข้อความ
 2. เลือกสี แล้ว ย้ายตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือพื้นที่ข้อความของสไลด์ของคุณ

  ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นแบบปากกาเน้นข้อความ เครื่องมือปากกาเน้นข้อความของข้อความ

 3. เลือกแต่ละส่วนของข้อความที่คุณต้องการเน้น

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วเน้น กด Esc บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดปากกาเน้นข้อความที่ใช้งาน

เอาการเน้นข้อความ

 1. เลือกข้อความที่เน้นไว้

 2. บนแท็บหน้าแรก เลือกลูกศรถัดจากสีเน้นข้อความ ปุ่มปากกาเน้นข้อความของข้อความ และคลิกไม่มีสี

แก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งานOffice 365 หรือถ้าคุณกำลังใช้PowerPoint for Mac 2011 คุณสามารถใช้แก้ไขปัญหาชั่วคราวเมื่อต้องการจำลองเน้น คุณสามารถเน้นจากWord ยืม หรือใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความเรืองแสง:

แก้ไขปัญหาชั่วคราว 1: ยืมคุณลักษณะการเน้นใน Word

 1. พิมพ์ข้อความคุณต้องการเน้น เลือก แล้วบนแท็บหน้าแรก ให้คลิกที่เมนูสีเน้นข้อความ และเลือกสีเน้น

 2. คัดลอกข้อความที่เน้น

 3. สลับเป็น PowerPoint

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มวาง แล้ว คลิ กรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับตัวเลือกบนเมนูวาง

แก้ไขปัญหาชั่วคราว 2: ใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความเรืองแสง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ปุ่ม เอฟเฟ็กต์ข้อความ และชี้ไปที่เรืองแสง

 3. เลือกการเรืองแสงชุดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มการเรืองแสง เลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ>เรืองแสง >ตัวเลือกการเรืองแสง และเพิ่มหมายเลขในกล่องขนาด ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ทางด้านขวา

วิธีทั่วไปสำหรับการเน้นข้อความ ด้วยสีจะไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คราวต่อไปนี้เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์รูปภาพที่คล้ายกัน:

 1. บนสไลด์ของคุณ พิมพ์ข้อความคุณต้องการเน้น

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิกที่สไลด์เพื่อแทรก

  แทรกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. เลือกรูปร่างไว้ บนแท็บเครื่องมือการวาด รูป คลิกสีเติมรูปร่าง นั้นแล้ว เลือกสีเน้น

ดูเพิ่มเติม

การเน้นข้อความใน Word

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×