ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการบนหน้าคลาสสิก

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการบนหน้าคลาสสิก

คุณสามารถกำหนดค่า Web Part สำหรับตัวกรอง SharePoint เพื่อส่งค่าไปยังรายการหรือไลบรารีแล้วเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในรายการโดยยึดตามค่า ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเลือกจากรายการของใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใน Web Part ตัวกรองตัวเลือกรายการที่อยู่ติดกันสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับลำดับนั้น

ในบทความนี้คุณจะเห็น Web Part สำหรับมุมมองรายการที่กล่าวถึง ซึ่งหมายถึงรายการหรือไลบรารีที่คุณเพิ่มลงในโฮมเพจของคุณเป็น Web Part เมื่อเพิ่มแล้วคุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองเพื่อกำหนดมุมมองเองได้

อัปเดตเมื่อ13มีนาคม๒๐๑๗ขอบคุณคำติชมของลูกค้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองข้อความเข้ากับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๖และ๒๐๑๓

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

Web Part สำหรับรายการที่อธิบายไว้ที่นี่จำเป็นต้องถูกสร้างก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มลงในหน้าของคุณได้ เมื่อต้องการสร้างรายการให้ดูที่สร้างรายการใน SharePoint เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ให้ดูที่สร้างคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี SharePoint

เมื่อคุณมีรายการเพื่อทำงานกับการส่งกลับไปยังขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแทรกรายการลงในโฮมเพจเป็น web part

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  แท็บหน้าที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก web Part สำหรับตัวกรองข้อความและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  แทรก Ribbon บนหน้า Wiki

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกแอปภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีรายการคุณจำเป็นต้องสร้างรายการหนึ่ง เมื่อต้องการทำเช่นนั้นให้ดูที่สร้างรายการใน SharePoint

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่แก้ไข Web part

  เมนูแก้ไข Web Part ที่โดดเด่น
 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ทางด้านขวาให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  มุมมองรายการแก้ไขคุณสมบัติส่วนมุมมองรายการ
  • ในส่วนมุมมองรายการเมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองที่แตกต่างจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากกล่องรายการดังต่อไปนี้

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
   • แถบเครื่องมือแบบเต็ม

   • แถบเครื่องมือสรุป

   • ไม่มีแถบเครื่องมือ

   • แสดงแถบเครื่องมือ

 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ถ้ายังไม่ได้เปิดให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองข้อความแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

  การเลือก web part สำหรับตัวกรองข้อความ
 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part สำหรับตัวกรองข้อความให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 11. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจำกัดจำนวนอักขระให้ใส่ตัวเลขในกล่องข้อความอักขระจำนวนสูงสุด ความยาวสูงสุดของค่าข้อความคืออักขระ๒๕๕

  • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองข้อความให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้น จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าปรากฏขึ้นก่อน

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

  • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

 12. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 13. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองข้อความให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองข้อความแล้วคลิกลูกศรลงชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การส่งค่าตัวกรองแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 14. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อภายใต้ชนิดการเชื่อมต่อให้คลิกกำหนดค่าตั้งค่าชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ:  ในเบราว์เซอร์คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานป็อปอัพจากไซต์นี้เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อ

 15. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์แบบไดนามิกที่ปรากฏใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ใส่ข้อความบางข้อความในกล่องข้อความสำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความตรงกับค่าในคอลัมน์ที่คุณระบุไว้ในการเชื่อมต่อที่คุณได้ทำไว้ในขั้นตอนที่14 หลังจากที่คุณใส่ข้อความแล้วให้กด ENTER เพื่อดูผลลัพธ์ เมื่อต้องการ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ล้างกล่องข้อความแล้วกด ENTER

หมายเหตุ:  Web Part สำหรับตัวกรองข้อความไม่รู้จักอักขระตัวแทน ถ้าผู้ใช้ใส่อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) อักขระจะถูกตีความเป็นอักขระสัญพจน์

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ไปยัง Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๖และ๒๐๑๓

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้สร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

Web Part สำหรับรายการที่อธิบายไว้ที่นี่จำเป็นต้องถูกสร้างก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มลงในหน้าของคุณได้ เมื่อต้องการสร้างรายการให้ดูที่สร้างรายการใน SharePoint เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ให้ดูที่สร้างคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารี SharePoint

เมื่อคุณมีรายการเพื่อทำงานกับการส่งกลับไปยังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จากหน้าใน ribbon ให้คลิกแท็บหน้าแล้วคลิกคำสั่งแก้ไข

  แท็บหน้าที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก web part สำหรับตัวกรองวันที่และ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  แทรก Ribbon บนหน้า Wiki

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกแอปภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่แก้ไข Web part

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองวันที่แล้วคลิกเพิ่ม Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 10. ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 11. ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 12. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย: เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 13. เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองวันที่ให้เลือกค่าเริ่มต้นแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 14. เลือกวันที่ที่ระบุจากนั้นใส่วันที่ที่ระบุ

 15. เลือกออฟเซตจากวันนี้ใส่จำนวนวันในกล่องข้อความวัน(ค่าสูงสุดคือ๙๙๙) แล้วเลือกหลังจากวันนี้หรือก่อนวันนี้

  จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้ในการแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าแสดงครั้งแรก

 16. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงเพื่อแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองวันที่ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

 17. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 18. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ให้ชี้ไปที่ Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ให้คลิกที่ลูกศรลงคลิกการเชื่อมต่อคลิกส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 19. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมต่อให้เลือกชนิดเนื้อหาแล้วคลิกกำหนดค่าตั้งชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

 20. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์แบบไดนามิกที่ปรากฏใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ใส่วันที่หรือคลิกปุ่มตัวเลือกวันที่จากนั้นกด enter ค่าที่คุณใส่จะต้องตรงกับค่าในคอลัมน์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่15 เมื่อต้องการ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการคุณต้องล้างวันที่จากกล่องข้อความแล้วกด ENTER

หมายเหตุ:  ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่วันที่ในรูปแบบวันที่แบบสั้นสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคปัจจุบันที่ใช้โดยไซต์ SharePoint รูปแบบวันที่แบบสั้นอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์หรือไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่นสำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้ mm/dd/ปปปปและภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ใช้วว/ดด/ปปปป นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ตัวใช้เลือกวันที่เพื่อให้แน่ใจว่ารายการวันที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองตัวเลือกลงใน Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๖และ๒๐๑๓

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้สร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  แท็บหน้าที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกที่หน้าที่คุณต้องการแทรก Web Part ตัวกรองตัวเลือกและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  แทรก Ribbon บนหน้า Wiki

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองตัวเลือกแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ตัวกรองตัวเลือกใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

  • ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

   เคล็ดลับ:  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

  • ใส่รายการค่าและคำอธิบายเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s) ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มตัวกรอง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีรายการของลูกค้าที่มีคอลัมน์สถานะคุณสามารถใส่มาตรฐานที่คุณต้องการและ Elite เป็นรายการค่าแต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก ค่าเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อให้ตรงกับค่าที่ปรากฏในคอลัมน์สถานะของ Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าแล้วกด ENTER

   สำหรับแต่ละค่าในแต่ละบรรทัดคุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)แทนค่าได้เมื่อผู้ใช้กรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น:

   มาตรฐาน ลูกค้าทั่วไปที่มีการจัดอันดับเครดิตเฉลี่ย

   แข่ง ลูกค้าทั่วไปที่มีการจัดอันดับเครดิตสูง

   ยอด ลูกค้าปริมาณสูงที่มีการจัดอันดับเครดิตสูง

   หมายเหตุ:  รายการตัวเลือกจะต้องมีตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกและต้องไม่ซ้ำกัน ใช่ค่าหรือคำอธิบายอาจเกินความยาวของอักขระ๒๕๕ จำนวนสูงสุดของตัวเลือกคือ๑๐๐๐

 10. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

  • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้น จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าปรากฏขึ้นก่อน

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถกรองค่า null ให้เลือก "(ว่าง)" ค่า ตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจต้องการดูลูกค้าทั้งหมดที่ไม่มีสถานะถูกกำหนดไว้

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการล้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้เลือกอนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ ในกรณีนี้กล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะเป็นปุ่มเรดิโอ

   หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ถูกกรองของการเลือกอย่างน้อยสองรายการได้เนื่องจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการไม่สนับสนุนการเลือกหลายรายการ ถ้าผู้ใช้เลือกการเลือกหลายรายการเฉพาะการเลือกแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้

 11. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 12. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองตัวเลือกคลิกการเชื่อมต่อคลิกส่งค่าตัวกรองแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 13. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมต่อให้เลือกชนิดเนื้อหาแล้วคลิกกำหนดค่าตั้งชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการอย่างต่อเนื่องใน Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้คลิกตัวกรองคลิกค่าแล้วคลิกตกลง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้หลายคุณสมบัติเพื่อ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการคุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่าแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันเข้ากับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๖และ๒๐๑๓

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  แท็บหน้าที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  แทรก Ribbon บนหน้า Wiki

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกผู้ใช้ปัจจุบันแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ตัวกรองตัวเลือกใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย: เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 11. ภายใต้เลือกค่าที่จะให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกรองตามชื่อผู้ใช้ให้เลือกชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการกรองตามค่าอื่นในโปรไฟล์ SharePoint ของผู้ใช้ปัจจุบันให้เลือกค่าโปรไฟล์ sharepoint สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันแล้วเลือกรายการจากกล่องรายการ

   กล่องรายการจะถูกเติมด้วยรายการของคุณสมบัติส่วนกำหนดค่า SharePoint ทั้งหมดที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกคน

   วิธีง่ายๆในการดูรายการของโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ไซต์ของคุณคือการแสดงแท็บข้อมูลบนไซต์ของฉันแล้วแก้ไขรายละเอียด

 12. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อกรองค่า null ให้เลือกส่งว่างถ้าไม่มีค่า ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการดูว่าค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้รายนั้นไม่ได้ถูกใส่ในคอลัมน์หรือไม่

  • เมื่อต้องการตัดสินใจว่าจะจัดการกับค่ามากกว่าหนึ่งค่าภายใต้เมื่อจัดการค่าหลายค่าให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เลือกส่งเฉพาะค่าแรกเท่านั้นเมื่อต้องการส่งค่าเพียงหนึ่งค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part ให้เลือกส่งค่าทั้งหมดเพื่อส่งผ่านอย่างน้อยสอง ค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part หรือเลือกรวมเข้าด้วยกันเป็นค่าเดียวและกำหนดเขตด้วยแล้วใส่อักขระอย่างน้อยหนึ่งอักขระในกล่องข้อความเพื่อส่งค่าตัวคั่นอย่างน้อยสองค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part

  • เมื่อต้องการให้คำนำหน้าค่ากับค่าคุณสมบัติ Web Part เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับคอลัมน์ในรายการ SharePoint ให้ใส่ข้อความในกล่องข้อความที่จะแทรกก่อนค่าของกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการผนวกค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าคุณสมบัติ Web Part เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับคอลัมน์ในรายการ SharePoint ให้ใส่ข้อความในข้อความที่จะแทรกหลังค่า

 13. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 14. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันแล้วคลิกลูกศรลงชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อแล้วชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองจากนั้นคลิกที่ชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 15. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

 16. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกให้ไปที่หน้า เนื่องจาก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะกรองข้อมูลโดยยึดตามโปรไฟล์ผู้ใช้โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองรายการกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๖และ๒๐๑๓

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้าใน ribbon ให้คลิกแท็บหน้าแล้วคลิกคำสั่งแก้ไข

  แท็บหน้าที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint และ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  แทรก Ribbon บนหน้า Wiki

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองรายการ SharePointแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 11. เมื่อต้องการระบุรายการ SharePoint ให้ใส่ URL ของรายการในกล่องรายการหรือคลิกเรียกดูที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความและค้นหารายการที่คุณต้องการ

 12. หรือเมื่อต้องการเลือกมุมมองรายการที่แตกต่างกันให้เลือกรายการจากกล่องรายการมุมมอง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

 13. เลือกคอลัมน์จากกล่องรายการเขตข้อมูลค่า คอลัมน์ค่าจะแสดงคอลัมน์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากรายการ บางคอลัมน์ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นชื่อเรื่องการคำนวณและบรรทัดข้อความหลายบรรทัด

  สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint และ Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกคอลัมน์ที่มีค่าที่ตรงกันกับคุณสมบัติเขตข้อมูลค่า

  หมายเหตุ:  Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint มีข้อจำกัดของรายการ๑๐๐

 14. อีกทางหนึ่งคือเลือกคอลัมน์จากกล่องรายการเขตข้อมูลคำอธิบาย คอลัมน์คำอธิบายถูกใช้เพื่อแสดงค่าอื่นในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มตัวกรอง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีคอลัมน์หมายเลขเดือนที่ใช้ตัวเลข1แม้ว่า12เป็นค่าเดือนคุณสามารถใช้คอลัมน์ชื่อเดือนเป็นคอลัมน์คำอธิบายเพื่อให้แสดงผลแทนที่จะเป็น1กุมภาพันธ์แทน2และอื่นๆ

 15. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

  • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint ให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้นค่าที่โดยทั่วไปจะตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่13หรือขั้นตอนที่14 จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าปรากฏขึ้นก่อน

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถกรองค่า null ให้เลือก "(ว่าง)" ค่า ตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจต้องการดูค่าทั้งหมดในคอลัมน์ที่ไม่มีรายการ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการล้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้เลือกอนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ

   หมายเหตุ:  กล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะเป็นปุ่มเรดิโอ

   ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ถูกกรองของการเลือกอย่างน้อยสองรายการได้เนื่องจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการไม่สนับสนุนการเลือกหลายรายการ ถ้าผู้ใช้เลือกการเลือกหลายรายการเฉพาะการเลือกแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้

 16. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 17. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองรายการ SharePoint ให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองรายการ SharePoint แล้วคลิกลูกศรลงชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การส่งค่าตัวกรองแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 18. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

 19. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกใน Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint ให้คลิกตัวกรองคลิกค่าแล้วคลิกตกลง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้หลายคุณสมบัติเพื่อ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการคุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองข้อความเข้ากับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๐

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  แท็บหน้าที่มีปุ่มแก้ไขถูกเน้น

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก web Part สำหรับตัวกรองข้อความและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  แทรก Ribbon บนหน้า Wiki

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่แก้ไข Web part

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองข้อความแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part สำหรับตัวกรองข้อความให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 11. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจำกัดจำนวนอักขระให้ใส่ตัวเลขในกล่องข้อความอักขระจำนวนสูงสุด ความยาวสูงสุดของค่าข้อความคืออักขระ๒๕๕

  • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองข้อความให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้น จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าปรากฏขึ้นก่อน

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

  • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

 12. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 13. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองข้อความให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองข้อความแล้วคลิกลูกศรลงชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การส่งค่าตัวกรองแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 14. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกชนิดการเชื่อมต่อให้คลิกกำหนดค่าตั้งค่าชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ:  ในเบราว์เซอร์คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานป็อปอัพจากไซต์นี้เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อ

 15. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์แบบไดนามิกที่ปรากฏใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ใส่ข้อความบางข้อความในกล่องข้อความสำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความตรงกับค่าในคอลัมน์ที่คุณระบุไว้ในการเชื่อมต่อที่คุณได้ทำไว้ในขั้นตอนที่14 หลังจากที่คุณใส่ข้อความแล้วให้กด ENTER เพื่อดูผลลัพธ์ เมื่อต้องการ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ล้างกล่องข้อความแล้วกด ENTER

หมายเหตุ:  Web Part สำหรับตัวกรองข้อความไม่รู้จักอักขระตัวแทน ถ้าผู้ใช้ใส่อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) อักขระจะถูกตีความเป็นอักขระสัญพจน์

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองวันที่ลงใน Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๐

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้สร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้าใน ribbon ให้คลิกแท็บหน้าแล้วคลิกคำสั่งแก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหน้านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก web part สำหรับตัวกรองวันที่และ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  คำสั่ง Web Part

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองวันที่แล้วคลิกเพิ่ม Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 10. ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 11. ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 12. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย: เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 13. เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองวันที่ให้เลือกค่าเริ่มต้นแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 14. เลือกวันที่ที่ระบุจากนั้นใส่วันที่ที่ระบุ

 15. เลือกออฟเซตจากวันนี้ใส่จำนวนวันในกล่องข้อความวัน(ค่าสูงสุดคือ๙๙๙) แล้วเลือกหลังจากวันนี้หรือก่อนวันนี้

  จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้ในการแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าแสดงครั้งแรก

 16. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงเพื่อแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองวันที่ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

 17. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 18. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ให้ชี้ไปที่ Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ให้คลิกที่ลูกศรลงคลิกการเชื่อมต่อคลิกส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 19. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมต่อให้เลือกชนิดเนื้อหาแล้วคลิกกำหนดค่าตั้งชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

 20. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์แบบไดนามิกที่ปรากฏใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ใส่วันที่หรือคลิกปุ่มตัวเลือกวันที่จากนั้นกด enter ค่าที่คุณใส่จะต้องตรงกับค่าในคอลัมน์ที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่15 เมื่อต้องการ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการคุณต้องล้างวันที่จากกล่องข้อความแล้วกด ENTER

หมายเหตุ:  ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่วันที่ในรูปแบบวันที่แบบสั้นสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคปัจจุบันที่ใช้โดยไซต์ SharePoint รูปแบบวันที่แบบสั้นอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์หรือไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่นสำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้ mm/dd/ปปปปและภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ใช้วว/ดด/ปปปป นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ตัวใช้เลือกวันที่เพื่อให้แน่ใจว่ารายการวันที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองตัวเลือกลงใน Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๐

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้สร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไข ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหน้านั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกที่หน้าที่คุณต้องการแทรก Web Part ตัวกรองตัวเลือกและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  คำสั่ง Web Part

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองตัวเลือกแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ตัวกรองตัวเลือกใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

  • ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

   เคล็ดลับ:  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

  • ใส่รายการค่าและคำอธิบายเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s) ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มตัวกรอง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีรายการของลูกค้าที่มีคอลัมน์สถานะคุณสามารถใส่มาตรฐานที่คุณต้องการและ Elite เป็นรายการค่าแต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก ค่าเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อให้ตรงกับค่าที่ปรากฏในคอลัมน์สถานะของ Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าแล้วกด ENTER

   สำหรับแต่ละค่าในแต่ละบรรทัดคุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)แทนค่าได้เมื่อผู้ใช้กรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น:

   มาตรฐาน ลูกค้าทั่วไปที่มีการจัดอันดับเครดิตเฉลี่ย

   แข่ง ลูกค้าทั่วไปที่มีการจัดอันดับเครดิตสูง

   ยอด ลูกค้าปริมาณสูงที่มีการจัดอันดับเครดิตสูง

   หมายเหตุ:  รายการตัวเลือกจะต้องมีตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกและต้องไม่ซ้ำกัน ใช่ค่าหรือคำอธิบายอาจเกินความยาวของอักขระ๒๕๕ จำนวนสูงสุดของตัวเลือกคือ๑๐๐๐

 10. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

  • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้น จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าปรากฏขึ้นก่อน

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถกรองค่า null ให้เลือก "(ว่าง)" ค่า ตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจต้องการดูลูกค้าทั้งหมดที่ไม่มีสถานะถูกกำหนดไว้

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการล้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้เลือกอนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ ในกรณีนี้กล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะเป็นปุ่มเรดิโอ

   หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ถูกกรองของการเลือกอย่างน้อยสองรายการได้เนื่องจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการไม่สนับสนุนการเลือกหลายรายการ ถ้าผู้ใช้เลือกการเลือกหลายรายการเฉพาะการเลือกแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้

 11. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 12. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองตัวเลือกคลิกการเชื่อมต่อคลิกส่งค่าตัวกรองแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 13. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมต่อให้เลือกชนิดเนื้อหาแล้วคลิกกำหนดค่าตั้งชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการอย่างต่อเนื่องใน Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้คลิกตัวกรองคลิกค่าแล้วคลิกตกลง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้หลายคุณสมบัติเพื่อ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการคุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่าแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันเข้ากับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๐

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้า ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ หน้า แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  คำสั่ง Web Part

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกผู้ใช้ปัจจุบันแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ตัวกรองตัวเลือกใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย: เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 11. ภายใต้เลือกค่าที่จะให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกรองตามชื่อผู้ใช้ให้เลือกชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการกรองตามค่าอื่นในโปรไฟล์ SharePoint ของผู้ใช้ปัจจุบันให้เลือกค่าโปรไฟล์ sharepoint สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันแล้วเลือกรายการจากกล่องรายการ

   กล่องรายการจะถูกเติมด้วยรายการของคุณสมบัติส่วนกำหนดค่า SharePoint ทั้งหมดที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกคน

   วิธีง่ายๆในการดูรายการของโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ไซต์ของคุณคือการแสดงแท็บข้อมูลบนไซต์ของฉันแล้วแก้ไขรายละเอียด

 12. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อกรองค่า null ให้เลือกส่งว่างถ้าไม่มีค่า ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการดูว่าค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้รายนั้นไม่ได้ถูกใส่ในคอลัมน์หรือไม่

  • เมื่อต้องการตัดสินใจว่าจะจัดการกับค่ามากกว่าหนึ่งค่าภายใต้เมื่อจัดการค่าหลายค่าให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เลือกส่งเฉพาะค่าแรกเท่านั้นเมื่อต้องการส่งค่าเพียงหนึ่งค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part ให้เลือกส่งค่าทั้งหมดเพื่อส่งผ่านอย่างน้อยสอง ค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part หรือเลือกรวมเข้าด้วยกันเป็นค่าเดียวและกำหนดเขตด้วยแล้วใส่อักขระอย่างน้อยหนึ่งอักขระในกล่องข้อความเพื่อส่งค่าตัวคั่นอย่างน้อยสองค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part

  • เมื่อต้องการให้คำนำหน้าค่ากับค่าคุณสมบัติ Web Part เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับคอลัมน์ในรายการ SharePoint ให้ใส่ข้อความในกล่องข้อความที่จะแทรกก่อนค่าของกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการผนวกค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าคุณสมบัติ Web Part เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับคอลัมน์ในรายการ SharePoint ให้ใส่ข้อความในข้อความที่จะแทรกหลังค่า

 13. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 14. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันแล้วคลิกลูกศรลงชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อแล้วชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองจากนั้นคลิกที่ชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 15. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

 16. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกให้ไปที่หน้า เนื่องจาก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะกรองข้อมูลโดยยึดตามโปรไฟล์ผู้ใช้โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองรายการกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๑๐

หมายเหตุ:  กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าบนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

 1. จากหน้าใน ribbon ให้คลิกแท็บหน้าแล้วคลิกคำสั่งแก้ไข

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ:  ถ้าคำสั่งแก้ไขถูกปิดใช้งานคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้า ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint และ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 3. ใน ribbon ให้คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกWeb Part

  คำสั่ง Web Part

 4. ภายใต้ประเภทให้คลิกรายการและไลบรารีภายใต้Web Partให้คลิก web part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 5. คลิกลูกศรลงของ Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ให้แก้ไขคุณสมบัติ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

   บานหน้าต่างคุณสมบัติมุมมองรายการ

   เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   เลือกชนิดแถบเครื่องมือ
 7. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

 8. ภายใต้ประเภทให้คลิกตัวกรองภายใต้Web Partให้คลิกตัวกรองรายการ SharePointแล้วคลิกเพิ่ม Web Part ใหม่จะปรากฏบนหน้า

 9. เมื่อต้องการกำหนดค่า Web Part ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Web Part ให้คลิกเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ชี้ไปที่ Web Part แล้วคลิกลูกศรลงแล้วคลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือให้พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

 11. เมื่อต้องการระบุรายการ SharePoint ให้ใส่ URL ของรายการในกล่องรายการหรือคลิกเรียกดูที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความและค้นหารายการที่คุณต้องการ

 12. หรือเมื่อต้องการเลือกมุมมองรายการที่แตกต่างกันให้เลือกรายการจากกล่องรายการมุมมอง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

 13. เลือกคอลัมน์จากกล่องรายการเขตข้อมูลค่า คอลัมน์ค่าจะแสดงคอลัมน์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากรายการ บางคอลัมน์ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นชื่อเรื่องการคำนวณและบรรทัดข้อความหลายบรรทัด

  สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint และ Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกคอลัมน์ที่มีค่าที่ตรงกันกับคุณสมบัติเขตข้อมูลค่า

  หมายเหตุ:  Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint มีข้อจำกัดของรายการ๑๐๐

 14. อีกทางหนึ่งคือเลือกคอลัมน์จากกล่องรายการเขตข้อมูลคำอธิบาย คอลัมน์คำอธิบายถูกใช้เพื่อแสดงค่าอื่นในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มตัวกรอง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีคอลัมน์หมายเลขเดือนที่ใช้ตัวเลข1แม้ว่า12เป็นค่าเดือนคุณสามารถใช้คอลัมน์ชื่อเดือนเป็นคอลัมน์คำอธิบายเพื่อให้แสดงผลแทนที่จะเป็น1กุมภาพันธ์แทน2และอื่นๆ

 15. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

  • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

  • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint ให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้นค่าที่โดยทั่วไปจะตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่13หรือขั้นตอนที่14 จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าปรากฏขึ้นก่อน

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถกรองค่า null ให้เลือก "(ว่าง)" ค่า ตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจต้องการดูค่าทั้งหมดในคอลัมน์ที่ไม่มีรายการ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการล้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้เลือกอนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ

   หมายเหตุ:  กล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะเป็นปุ่มเรดิโอ

   ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ถูกกรองของการเลือกอย่างน้อยสองรายการได้เนื่องจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการไม่สนับสนุนการเลือกหลายรายการ ถ้าผู้ใช้เลือกการเลือกหลายรายการเฉพาะการเลือกแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้

 16. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือให้คลิกตกลง

 17. เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองรายการ SharePoint ให้ชี้ไปที่ Web Part ตัวกรองรายการ SharePoint แล้วคลิกลูกศรลงชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่การส่งค่าตัวกรองแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกแก้ไข Web Partเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 18. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

 19. เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในแท็บหน้าให้คลิกบันทึก & ปิดเพื่อบันทึกและดูหน้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกใน Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint ให้คลิกตัวกรองคลิกค่าแล้วคลิกตกลง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้หลายคุณสมบัติเพื่อ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการคุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองข้อความเข้ากับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๐๗

หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าของ Web Part บนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

เตรียมหน้าของ Web Part    

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหน้าของ Web Part บน รูปปุ่ม เมนูการกระทำในไซต์ให้คลิกสร้างแล้วคลิกหน้าของ web part

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่บทนำสู่การกำหนดหน้าเองโดยใช้ Web part

  • เมื่อต้องการแก้ไขหน้าของ Web Part ให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้วคลิกแก้ไขหน้า

   หน้าของ Web Part จะแสดงอยู่ในโหมดแก้ไข

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิกเพิ่ม Web part

  กล่องโต้ตอบเพิ่ม Web partจะปรากฏขึ้น

 3. เพิ่ม Web Part สำหรับตัวกรองข้อความและ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยังหน้าของ Web Part

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม Web Part ลงในหน้าให้ดูที่เพิ่มหรือเอา Web part ออก

  กำหนด Web Part สำหรับตัวกรองข้อความเอง:    

  ใน Web Part ตัวกรองข้อความให้คลิกลิงก์เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Web Part สำหรับตัวกรองข้อความเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 4. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

   นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆสำหรับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

  2. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการจำกัดจำนวนอักขระให้ใส่ตัวเลขในกล่องข้อความอักขระจำนวนสูงสุด ความยาวสูงสุดของค่าข้อความคืออักขระ๒๕๕

   • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองข้อความให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้น จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าของ Web Part ปรากฏเป็นอันดับแรก

   • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

   • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

  3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

   กำหนด Web Part สำหรับมุมมองรายการเอง:    

   1. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

    Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

   2. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

    1. เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของรายการให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

     อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบันของรายการ

     หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

     โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

    2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

    เชื่อมต่อ Web Part ทั้งสองและตรวจสอบผลลัพธ์ดังนี้    

   4. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองข้อความชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการลิงก์

   5. หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

    ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

   6. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขและดูหน้าที่ด้านบนของหน้า Web Part ภายใต้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิกออกจากโหมดแก้ไข

   7. เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์แบบไดนามิกที่ปรากฏใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ใส่ข้อความบางข้อความในกล่องข้อความสำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความตรงกับค่าในคอลัมน์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณระบุไว้ในการเชื่อมต่อที่คุณได้ทำไว้ในขั้นตอนที่10 หลังจากที่คุณใส่ข้อความแล้วให้กด ENTER เพื่อดูผลลัพธ์

    หมายเหตุ: Web Part สำหรับตัวกรองข้อความไม่รู้จักอักขระตัวแทน ถ้าผู้ใช้ใส่อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) อักขระจะถูกตีความเป็นอักขระสัญพจน์

    เมื่อต้องการ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการผู้ใช้จะต้องล้างข้อมูลในกล่องข้อความแล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองวันที่ลงใน Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๐๗

หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าของ Web Part บนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

เตรียมหน้าของ Web Part:    

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหน้าของ Web Part บน รูปปุ่ม เมนูการกระทำในไซต์ให้คลิกสร้างแล้วคลิกหน้าของ web part

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่บทนำสู่การกำหนดหน้าเองโดยใช้ Web part

  • เมื่อต้องการแก้ไขหน้าของ Web Part ให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้วคลิกแก้ไขหน้า

   หน้าของ Web Part จะแสดงอยู่ในโหมดแก้ไข

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิกเพิ่ม Web part

  กล่องโต้ตอบเพิ่ม Web partจะปรากฏขึ้น

 3. เพิ่ม Web Part สำหรับตัวกรองวันที่และ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยังหน้าของ Web Part

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม Web Part ลงในหน้าให้ดูที่เพิ่มหรือเอา Web part ออก

  กำหนด Web Part สำหรับตัวกรองวันที่เอง:    

 4. ใน Web Part ตัวกรองวันที่ให้คลิกลิงก์เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Web Part สำหรับตัวกรองวันที่เข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 5. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

   นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆให้กับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

  2. เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองวันที่ให้เลือกค่าเริ่มต้นแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เลือกวันที่ที่ระบุจากนั้นใส่วันที่ที่ระบุ

   • เลือกออฟเซตจากวันนี้แล้วใส่จำนวนวันในกล่องข้อความวัน ค่าสูงสุดคือ๙๙๙

    จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าของ Web Part แสดงเป็นอันดับแรก

  3. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงเพื่อแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องมีผู้ใช้ในการเลือกค่า

  4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

   กำหนด Web Part สำหรับมุมมองรายการเอง:    

   1. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

    Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

   2. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

    1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการเริ่มต้นให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

     อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

     หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

     โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

    2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

    เชื่อมต่อ Web Part ทั้งสองและตรวจสอบผลลัพธ์ดังนี้    

   4. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองวันที่ให้ชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการลิงก์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

   5. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

   6. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขและดูหน้าที่ด้านบนของหน้า Web Part ภายใต้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิกออกจากโหมดแก้ไข

   7. เมื่อต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์แบบไดนามิกที่ปรากฏใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้ใส่วันที่หรือคลิกปุ่มตัวเลือกวันที่จากนั้นกด ENTER ค่าที่คุณใส่จะต้องตรงกับค่าในคอลัมน์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณระบุไว้ในการเชื่อมต่อที่คุณได้ทำไว้ในขั้นตอนที่10

    หมายเหตุ: ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่วันที่ในรูปแบบวันที่แบบสั้นสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคปัจจุบันที่ใช้โดยไซต์ SharePoint รูปแบบวันที่แบบสั้นอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์หรือไซต์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่นสำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้ mm/dd/ปปปปและภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ใช้วว/ดด/ปปปป นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ตัวใช้เลือกวันที่เพื่อให้แน่ใจว่ารายการวันที่ถูกต้อง

    เมื่อต้องการ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการผู้ใช้จะต้องล้างวันที่จากกล่องข้อความแล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองตัวเลือกกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๐๗

หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าของ Web Part บนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

เตรียมหน้าของ Web Part:    

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหน้าของ Web Part บน รูปปุ่ม เมนูการกระทำในไซต์ให้คลิกสร้างแล้วคลิกหน้าของ web part

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่บทนำสู่การกำหนดหน้าเองโดยใช้ Web part

  • เมื่อต้องการแก้ไขหน้าของ Web Part ให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้วคลิกแก้ไขหน้า

   หน้าของ Web Part จะปรากฏในโหมดแก้ไข

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิกเพิ่ม Web part

  กล่องโต้ตอบเพิ่ม Web partจะปรากฏขึ้น

 3. เพิ่ม Web Part ตัวกรองตัวเลือกและ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยังหน้าของ Web Part

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม Web Part ลงในหน้าให้ดูที่เพิ่มหรือเอา Web part ออก

  กำหนด Web Part ตัวกรองตัวเลือกเอง:    

 4. ใน Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้คลิกลิงก์เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Web Part ตัวกรองตัวเลือกจะเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 5. ทำดังต่อไปนี้:

  1. ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

   นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆให้กับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

  2. ใส่รายการค่าและคำอธิบายเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีรายการของลูกค้าที่มีคอลัมน์สถานะคุณสามารถใส่มาตรฐานที่คุณต้องการและEliteเป็นรายการค่าแต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก ค่าเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อให้ตรงกับค่าที่ปรากฏในคอลัมน์สถานะของ Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าแล้วกด ENTER

   สำหรับแต่ละค่าในแต่ละบรรทัดคุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)แทนค่าได้เมื่อผู้ใช้กรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น:

   มาตรฐาน ลูกค้าทั่วไปที่มีอันดับ
   เครดิตเฉลี่ยที่ต้องการ ลูกค้าทั่วไปที่มีการจัดอันดับ
   ยอดเครดิตสูง ลูกค้าปริมาณสูงที่มีการจัดอันดับเครดิตสูง

   หมายเหตุ: รายการตัวเลือกจะต้องมีตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกและต้องไม่ซ้ำกัน ค่าไม่ใช่ค่าหรือคำอธิบายอาจเกินความยาวของอักขระ๒๕๕ จำนวนสูงสุดของตัวเลือกคือ๑๐๐๐

  3. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความตัวเลือกเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะปรากฏในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

   • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

   • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความ Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้นค่าที่โดยทั่วไปจะตรงกับค่าใดค่าหนึ่งที่ใส่ในขั้นตอนที่2ของขั้นตอนที่5 จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าของ Web Part ปรากฏเป็นอันดับแรก

   • เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถกรองค่า null ให้เลือก"(ว่าง)" ค่า ตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจต้องการดูลูกค้าทั้งหมดที่ไม่มีสถานะถูกกำหนดไว้

   • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการล้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้เลือกอนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ ในกรณีนี้กล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะเป็นปุ่มเรดิโอ

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ถูกกรองของการเลือกอย่างน้อยสองรายการได้เนื่องจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการไม่สนับสนุนการเลือกหลายรายการ ถ้าผู้ใช้เลือกการเลือกหลายรายการเฉพาะการเลือกแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้

  4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

   กำหนด Web Part สำหรับมุมมองรายการเอง:    

   1. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

    Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

   2. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

    1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการเริ่มต้นให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

     อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

     หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

     โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

    2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

   3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

    เชื่อมต่อ Web Part ทั้งสองและตรวจสอบผลลัพธ์ดังนี้    

   4. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part ตัวกรองตัวเลือกชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการลิงก์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

   5. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

   6. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขและดูหน้าที่ด้านบนของหน้า Web Part ภายใต้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิกออกจากโหมดแก้ไข

   7. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกใน Web Part ตัวกรองตัวเลือกให้คลิกตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ คลิกค่าแล้วคลิกตกลง

    ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้หลายคุณสมบัติเพื่อ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการผู้ใช้จะต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่าแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันเข้ากับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับSharePoint๒๐๐๗

หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าของ Web Part บนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

เตรียมหน้าของ Web Part:    

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหน้าของ Web Part บน รูปปุ่ม เมนูการกระทำในไซต์ให้คลิกสร้างแล้วคลิกหน้าของ web part

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่บทนำสู่การกำหนดหน้าเองโดยใช้ Web part

  • เมื่อต้องการแก้ไขหน้าของ Web Part ให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้วคลิกแก้ไขหน้า

   หน้าของ Web Part จะปรากฏในโหมดแก้ไข

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิกเพิ่ม Web part

  กล่องโต้ตอบเพิ่ม Web partจะปรากฏขึ้น

 3. เพิ่ม Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันและ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยังหน้าของ Web Part

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม Web Part ลงในหน้าให้ดูที่เพิ่มหรือเอา Web part ออก

กำหนด Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันเอง:    

 1. ใน Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันให้คลิกลิงก์เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 2. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

  2. ภายใต้เลือกค่าที่จะให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการกรองตามชื่อผู้ใช้ให้เลือกชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน

   • เมื่อต้องการกรองตามค่าอื่นในโปรไฟล์ SharePoint ของผู้ใช้ปัจจุบันให้เลือกค่าโปรไฟล์ sharepoint สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันแล้วเลือกรายการจากกล่องรายการ

    กล่องรายการจะถูกเติมด้วยรายการของคุณสมบัติส่วนกำหนดค่า SharePoint ทั้งหมดที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกคน

    วิธีง่ายๆในการดูรายการของโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ไซต์ของคุณคือการแสดงแท็บข้อมูลบนไซต์ของฉันแล้วแก้ไขรายละเอียด

  3. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อกรองค่า null ให้เลือกส่งว่างถ้าไม่มีค่า ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการดูว่าค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้รายนั้นไม่ได้ถูกใส่ในคอลัมน์หรือไม่

   • เมื่อต้องการตัดสินใจว่าจะจัดการกับค่ามากกว่าหนึ่งค่าภายใต้เมื่อจัดการค่าหลายค่าให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • เมื่อต้องการส่งผ่านเพียงหนึ่งค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part ให้เลือกส่งเฉพาะค่าแรก

    • เมื่อต้องการส่งค่าอย่างน้อยสองค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part ให้เลือกส่งค่าทั้งหมด

    • เมื่อต้องการส่งค่าตัวคั่นอย่างน้อยสองค่าโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part ให้เลือกรวมเข้าไว้ในค่าเดียวและกำหนดเขตด้วยแล้วใส่อักขระอย่างน้อยหนึ่งอักขระในกล่องข้อความ

   • เมื่อต้องการให้คำนำหน้าค่ากับค่าคุณสมบัติ Web Part เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับคอลัมน์ในรายการ SharePoint ให้ใส่ข้อความในกล่องข้อความที่จะแทรกก่อนค่าของกล่องข้อความ

   • เมื่อต้องการผนวกค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าคุณสมบัติ Web Part เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับคอลัมน์ในรายการ SharePoint ให้ใส่ข้อความในข้อความที่จะแทรกหลังค่า

  4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

กำหนด Web Part สำหรับมุมมองรายการเอง:    

 1. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

  Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 2. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการเริ่มต้นให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

   อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

เชื่อมต่อ Web Part ทั้งสองและตรวจสอบผลลัพธ์ดังนี้    

 1. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการลิงก์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

 3. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขและดูหน้าที่ด้านบนของหน้า Web Part ภายใต้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิกออกจากโหมดแก้ไข

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกให้แสดงหน้าของ Web Part เนื่องจาก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันเป็น Web Part บริบทผลลัพธ์จะแสดงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการป้อนข้อมูลของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part สำหรับตัวกรองรายการกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการสำหรับ SharePoint ๒๐๐๗

หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณกำลังสร้างหน้าของ Web Part บนไซต์ทีม คำสั่งและคำแนะนำอาจแตกต่างกันบนไซต์อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าที่คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก SharePoint สำหรับไซต์นั้น

เตรียมหน้าของ Web Part:    

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหน้าของ Web Part บน รูปปุ่ม เมนูการกระทำในไซต์ให้คลิกสร้างแล้วคลิกหน้าของ web part

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่บทนำสู่การกำหนดหน้าเองโดยใช้ Web part

  • เมื่อต้องการแก้ไขหน้าของ Web Part ให้คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้วคลิกแก้ไขหน้า

   หน้าของ Web Part จะปรากฏในโหมดแก้ไข

 2. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิกเพิ่ม Web part

  กล่องโต้ตอบเพิ่ม Web partจะปรากฏขึ้น

 3. เพิ่ม Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint และ Web Part สำหรับมุมมองรายการไปยังหน้าของ Web Part

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม Web Part ลงในหน้าให้ดูที่เพิ่มหรือเอา Web part ออก

กำหนด Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint เอง:    

 1. ใน Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint ให้คลิกลิงก์เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint จะเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 2. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรองเพื่อระบุ Web Part

   นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชื่อเป็นป้ายชื่อหรือคำสั่งสั้นๆให้กับผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตัวกรองรายงานโดย:เป็นป้ายชื่อเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถกรองมุมมองของรายการรายงานได้

  2. เมื่อต้องการระบุรายการ SharePoint ให้ใส่ URL ของรายการในกล่องรายการหรือคลิกเรียกดูที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความและค้นหารายการที่คุณต้องการ

  3. หรือเมื่อต้องการเลือกมุมมองรายการที่แตกต่างกันให้เลือกรายการจากกล่องรายการมุมมอง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

  4. เลือกคอลัมน์จากกล่องรายการเขตข้อมูลค่า คอลัมน์ค่าจะแสดงคอลัมน์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจากรายการ บางคอลัมน์ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นชื่อเรื่องการคำนวณและบรรทัดข้อความหลายบรรทัด

   สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint และ Web Part สำหรับมุมมองรายการในขั้นตอนที่10ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกคอลัมน์ที่มีค่าที่ตรงกันกับคุณสมบัติเขตข้อมูลค่า

   หมายเหตุ: Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint มีข้อจำกัดของรายการ๑๐๐

  5. อีกทางหนึ่งคือเลือกคอลัมน์จากกล่องรายการเขตข้อมูลคำอธิบาย คอลัมน์คำอธิบายถูกใช้เพื่อแสดงค่าอื่นในกล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)ซึ่งจะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีคอลัมน์หมายเลขเดือนที่ใช้ตัวเลข1แม้ว่า12เป็นค่าเดือนคุณสามารถใช้คอลัมน์ชื่อเดือนเป็นคอลัมน์คำอธิบายเพื่อให้แสดงผลแทนที่จะเป็น1กุมภาพันธ์แทน2และอื่นๆ

  6. อีกวิธีหนึ่งคือในส่วนตัวเลือกตัวกรองขั้นสูงให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • ในกล่องข้อความที่มีความกว้างของตัวควบคุมเป็นพิกเซลให้ใส่ตัวเลขที่ระบุความกว้างของกล่องข้อความเป็นจำนวนพิกเซลหรือค่าว่างหรือ "0" เพื่อปรับขนาดกล่องข้อความของ Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint โดยอัตโนมัติ เนื่องจากค่าที่ใส่โดยผู้ใช้จะแสดงในกล่องข้อความนี้คุณอาจต้องการทำให้ความกว้างพอสำหรับค่าที่เป็นไปได้มากที่สุด

   • เมื่อต้องการแสดงข้อความที่เตือนผู้ใช้เพื่อให้ตัวเลือกในการกรองข้อมูลให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องให้ผู้ใช้เลือกค่า

   • เมื่อต้องการใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องข้อความให้ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้นค่าที่โดยทั่วไปจะตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่ระบุในขั้นตอนที่4ของขั้นตอนที่5 จากนั้นค่าเริ่มต้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงรายการค่าเริ่มต้นใน Web Part สำหรับมุมมองรายการเมื่อหน้าของ Web Part ปรากฏเป็นอันดับแรก

   • เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้ผู้ใช้สามารถกรองค่า null ให้เลือก"(ว่าง)" ค่า ตัวอย่างเช่นผู้ใช้อาจต้องการดูค่าทั้งหมดในคอลัมน์ที่ไม่มีรายการ

   • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการล้างตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการให้เลือกอนุญาตให้มีการเลือกหลายรายการ

    กล่องโต้ตอบเลือกตัวกรองค่า (s)จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายแทนที่จะเป็นปุ่มเรดิโอ

    หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ถูกกรองของการเลือกอย่างน้อยสองรายการได้เนื่องจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการไม่สนับสนุนการเลือกหลายรายการ ถ้าผู้ใช้เลือกการเลือกหลายรายการเฉพาะการเลือกแรกเท่านั้นที่จะถูกใช้

  7. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

   กำหนด Web Part สำหรับมุมมองรายการเอง:    

 3. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับมุมมองรายการแล้วชี้ไปที่ปรับเปลี่ยน Web part ที่แชร์

  Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้าสู่โหมดแก้ไขและบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part จะปรากฏขึ้น

 4. แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part แบบกำหนดเองโดยการทำดังต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายการเริ่มต้นให้เลือกมุมมองอื่นจากกล่องรายการมุมมองที่เลือก ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการกรองเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มข้อมูลเป็นวิธีที่แตกต่างกันหรือแสดงคอลัมน์ที่แตกต่างกัน

   อีกวิธีหนึ่งคือคลิกแก้ไขมุมมองปัจจุบันเพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

   หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขมุมมองรายการ สำเนาของการออกแบบรายการจะถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบรายการของไซต์ดั้งเดิม และถูกบันทึกไปกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายการยังคงเหมือนเดิม

   โปรดระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแถบเครื่องมือภายใต้ชนิดแถบเครื่องมือให้เลือกแถบเครื่องมือทั้งหมดแถบเครื่องมือสรุปหรือไม่มีแถบเครื่องมือจากกล่องรายการ

 5. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกตกลงที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

เชื่อมต่อ Web Part ทั้งสองและตรวจสอบผลลัพธ์ดังนี้    

 1. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part สำหรับ Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint แล้วชี้ไปที่การเชื่อมต่อชี้ไปที่ส่งค่าตัวกรองไปยังแล้วคลิกชื่อของ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่คุณต้องการลิงก์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อบนเมนูให้คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเปิดคุณสมบัติแล้วคลิกลูกศรลงอีกครั้ง คุณสามารถเปิดคุณสมบัติได้ทั้งตัวกรองหรือ web part สำหรับรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการกรองใน Web Part สำหรับมุมมองรายการจากกล่องรายการแล้วคลิกเสร็จสิ้น

 3. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขและดูหน้าที่ด้านบนของหน้า Web Part ภายใต้เมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิกออกจากโหมดแก้ไข

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการแบบไดนามิกใน Web Part สำหรับตัวกรองรายการ SharePoint ให้คลิกตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่นำไปใช้ คลิกค่าแล้วคลิกตกลง

  ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ใช้หลายคุณสมบัติเพื่อ redisplay ค่าทั้งหมดใน Web Part สำหรับมุมมองรายการผู้ใช้จะต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดแล้วคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

ส่วนนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อคุณออกแบบและแก้ไขหน้าของ Web Part ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง Web part สำหรับตัวกรองและ Web part สำหรับมุมมองรายการ

วิธีการทำงานของ Web Part ตัวกรอง

โดยทั่วไปแล้วการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการจะทำงานได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ภาพรวมของการเชื่อมต่อ Web Part ของตัวกรอง

1. เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการเพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูล

2. Web Part สำหรับตัวกรองมีค่า

3. ค่าตัวกรองจะถูกส่งผ่านไปยังคอลัมน์ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการโดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part

4. Web Part สำหรับมุมมองรายการจะแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ตรงกับค่าของตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

วิธีการกรอง Web Part สำหรับมุมมองรายการ

คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรองรายการโดยยึดตามค่าในคอลัมน์ได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • ตัวกรองข้อความ    ค่าข้อความที่สามารถเป็นสตริงในอักขระใดก็ได้รวมถึงจดหมายอักขระและตัวเลข

 • ตัวกรองวันที่    มูลค่าวันที่ของเดือนวันและปี ผู้ใช้ยังสามารถใส่วันที่ที่แน่นอนได้ด้วยการคลิกปุ่มตัวเลือกวันที่

 • ตัวกรองตัวเลือก    รายการค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นรหัสผลิตภัณฑ์หรือสถานะ

 • ผู้ใช้ปัจจุบัน    ชื่อผู้ใช้ปัจจุบันหรือข้อมูลอื่นๆที่ยึดตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ปัจจุบันเช่นชื่อผู้ใช้แผนกหรือวันเกิด Web Part นี้คือ Web Part บริบทซึ่งหมายความว่าไม่สามารถมองเห็นผู้ใช้ของหน้า Web Part และผลลัพธ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการป้อนข้อมูลของผู้ใช้

 • รายการ SharePoint    รายการของค่าที่ไม่ซ้ำกันและคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นรหัสผลิตภัณฑ์หรือสถานะที่สร้างขึ้นจากคอลัมน์ในรายการ SharePoint Web Part นี้จะคล้ายกับลักษณะการทำงานของ Web Part สำหรับตัวกรองตัวเลือกและมีประโยชน์เมื่อคุณมีรายการของค่าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและคุณต้องการวิธีที่ง่ายต่อการรักษารายการโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Web Part

  หมายเหตุ: 

  • ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม Web Part หรือแกลเลอรี Web Part คุณจะไม่เห็นคำว่า "Web Part สำหรับมุมมองรายการ" คุณจะเห็น SharePoint รายการและไลบรารีที่คุณสามารถเพิ่มลงในหน้าของ Web Part เป็น Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

  • คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้เฉพาะในมุมมองรายการมาตรฐานเท่านั้นไม่ได้อยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

  • คุณสามารถส่งค่าได้เพียงครั้งละหนึ่งค่าใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้เพียงครั้งละหนึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part สำหรับตัวกรองและ Web Part สำหรับมุมมองรายการ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ Web Part สำหรับมุมมองรายการเดียวกันลงในหน้าของ Web Part แล้วกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันไปยัง Web Part สำหรับมุมมองรายการแต่ละรายการ ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออย่างน้อยสองการเชื่อมต่อในแต่ละครั้งสำหรับ Web Part ให้ลองใช้ Web Part สำหรับมุมมองข้อมูล ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาหน้าของ Web Part

ต่อไปนี้คือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสองสามประการในการติดตามว่าคุณออกแบบและรักษาหน้าของ Web Part SharePoint:

 • เลือกเทมเพลตหน้าของ Web Part ของคุณอย่างละเอียด    คุณสามารถย้าย Web part ไปรอบๆบนหน้าของ Web Part เพื่อวางในลำดับใดก็ได้และในโซน Web Part ใดๆที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะสร้างหน้าของ Web Part ให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเทมเพลตที่คุณเลือกเพื่อที่คุณจะสามารถจัดเค้าโครงตัวกรองและ Web Part สำหรับมุมมองรายการในแบบที่คุณต้องการได้ เมื่อใช้เว็บเบราว์เซอร์คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเทมเพลตที่คุณเลือกหลังจากที่คุณสร้างหน้าของ Web Part ได้ ถ้าคุณมีโปรแกรมการออกแบบเว็บเช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของหน้า Web Part ได้

 • เอาการเชื่อมต่อออกไปยังคุณสมบัติ Web Part ที่ปิดใช้งาน    ในโหมดแก้ไขหน้าคุณสามารถดูว่า Web Part ตัวกรองใดบ้างที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้และวิธีการเชื่อมต่อกับข้อความที่แสดงอยู่ภายใต้ Web Part สำหรับตัวกรอง

  ในบางกรณีคุณอาจจำเป็นต้องเอาการเชื่อมต่อออกเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังคุณสมบัติ Web Part สำหรับตัวกรองที่ถูกปิดใช้งาน ถ้าเป็นกรณีนี้ในบานหน้าต่างเครื่องมือคุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้เพื่อเตือนคุณ:

  "คุณต้องเอาการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่ถูกปิดใช้งาน"

 • เอา Web Part ที่ไม่ได้ใช้ออกจากหน้าของ Web Part    ถ้าคุณปิด Web Part โดยไม่ตั้งใจแทนที่จะลบ web Part จะยังคงอยู่บนหน้าเป็น Web Part ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการค้นหา Web part ที่ซ่อนอยู่ให้ค้นหาหน้าของ Web Part ในไลบรารีเอกสารที่จัดเก็บไว้ให้ชี้ไปที่ชื่อไฟล์ของ Web Part แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้นแล้วคลิกแก้ไขคุณสมบัติจากนั้นคลิกหน้าเปิด Web Part ในลิงก์มุมมองการบำรุงรักษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษา Web Part ให้ดูที่กำหนด Web Part เอง

ด้านบนของหน้า

เรายินดีรับฟัง!

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าบทความนี้ไม่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีอะไรที่สับสนหรือหายไป โปรดใส่เวอร์ชันของ SharePoint, ระบบปฏิบัติการ และเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพิ่มข้อมูล และอัปเดตบทความนี้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×