เชื่อมต่อไม่เสร็จสมบูรณ์ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้รับข้อความนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ การเชื่อมต่อที่ไม่ได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์สาเหตุสุดคือ:

  • ชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ได้รับการเข้าถึงบนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูล

    เพื่อให้คุณ access เจ้าของฐานข้อมูลที่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับคุณบนคอมพิวเตอร์ที่ นอกจากนี้เจ้าของฐานข้อมูลที่ต้องให้แก่คุณเข้าถึงฐานข้อมูล ด้วยการเลือกชื่อของคุณบนหน้าผู้ใช้ที่เลือก ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจัดการการแชร์ ติดต่อเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อขอ หรือยืนยันว่า คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึง

  • รหัสผ่านที่คุณกำลังใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล (คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูล) ไม่ตรงกับรหัสผ่านคุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้)

    เมื่อต้องการเข้าถึง คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูล) ระยะไกลของคุณให้ตรงกับรหัสผ่าน (รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้) ภายในเครื่องของคุณ คลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

  • คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องใช้เวอร์ชันเดิมของBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับผู้ใช้แต่ละการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์ด้วย

เคล็ดลับ: เจ้าของฐานข้อมูลที่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน ในตัวช่วยสร้างจัดการการแชร์ เพื่ออนุญาตให้เข้ากับบุคคลที่จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ที่มีชื่อไม่ได้แสดงอยู่ บนหน้าผู้ใช้เลือก คลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป เจ้าของฐานข้อมูลที่ต้องระบุรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×