เชื่อมต่อไปยังรายการ SharePoint (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ต้นของ Excel และแปลงประสบการณ์การใช้งาน (Power Query) ในการเชื่อมต่อไปยังรายการ Sharepoint

คลิกบนแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากแหล่งข้อมูลอื่น >จากรายการ Sharepoint ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล แล้วคลิกแบบสอบถามใหม่ >จากแหล่งข้อมูลอื่น >จากรายการ Sharepoint

ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น >จากรายการ SharePoint

Power Query รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นโต้ตอบ

ถัดไป

 1. ในรายการ Microsoft SharePoint กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ใส่URL สำหรับไซต์ SharePoint

  หมายเหตุ:  เมื่อเชื่อมต่อกับรายการ SharePoint ให้ใส่ URL ของไซต์แทนที่จะเป็น URL ของรายการในกล่องโต้ตอบ เข้าถึง SharePoint ให้เลือก URL ทั่วไปเพื่อรับรองความถูกต้องของไซต์ได้อย่างถูกต้องตามค่าเริ่มต้น URL ทั่วไปจะถูกเลือก

 2. เลือกตกลง เพื่อดำเนินต่อ

 3. ในกล่องโต้ตอบเข้าถึง SharePoint ที่ปรากฏขึ้นถัดไป เลือกตัวเลือกข้อมูลประจำตัว:

  1. เลือกไม่ระบุชื่อ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SharePoint จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัว

  2. เลือกWindows ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SharePoint จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัว Windows ของคุณ

  3. เลือกบัญชีผู้ใช้ขององค์กร ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SharePoint จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ขององค์กร

 4. เลือกการเชื่อมต่อ

  Excel Power Query เชื่อมต่อกับกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อรายการ Sharepoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×