เชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อกใน SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยการเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก คุณสามารถกำหนดค่า URL ที่จำง่ายสำหรับหน้ารายการแค็ตตาล็อกของคุณได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อไซต์การประกาศของคุณไปยังแค็ตตาล็อก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำดังนี้

เชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก

 1. บนไซต์การประกาศ จากตั้งค่า รูปเกียร์การตั้งค่าขนาดเล็กที่อยู่ที่การตั้งค่าไซต์ เลือกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์ ให้เลือก จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก

 3. บนหน้า จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก ให้เลือก เชื่อมต่อไปยังแค็ตตาล็อก

  สิ่งสำคัญ: เฉพาะแค็ตตาล็อกที่ตระเวนเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

 4. ค้นหาแค็ตตาล็อกในรายการ แล้วเลือก เชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อแค็ตตาล็อกในเขตข้อมูลการค้นหาได้

 5. บนหน้า การตั้งค่าแหล่งที่มาของแค็ตตาล็อก ในส่วน การรวมการเชื่อมต่อ ให้เลือกดังนี้

  • รวมแค็ตตาล็อกเข้ามาในไซต์ของฉัน ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดลักษณะของ URL ที่จำง่าย และที่ที่สามารถรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกในชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ นอกจากนี้ หน้าประเภท หน้ารายการแค็ตตาล็อก และแหล่งผลลัพธ์สำหรับแค็ตตาล็อกจะถูกสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ

  • เชื่อมต่อ แต่ไม่รวมแค็ตตาล็อก ตัวเลือกนี้จะสร้างแหล่งผลลัพธ์สำหรับแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ บนหน้า การตั้งค่าแหล่งที่มาของแค็ตตาล็อก และ คุณจะไม่สามารถกำหนด URL ที่จำง่ายสำหรับหน้ารายการแค็ตตาล็อกของคุณ

 6. ในส่วนลำดับชั้นการนำทาง เลือกคำจากคำการแท็กของแค็ตตาล็อก คำคุณเลือกจะเป็นระดับที่ซึ่งชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกจะถูกรวมเข้ากับชุดคำการนำทางไซต์การประกาศ
  เป็นค่าเริ่มต้นคือ ชุดคำการแท็กที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก ถ้าคุณต้องการรวมชุดคำที่แตกต่างจากคำแท็ก ทำต่อไปนี้:

  • ถัดจากกล่อง คำรากของลำดับชั้น ให้เลือกไอคอน เรียกดูตัวเลือกที่ถูกต้อง

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือก: เพิ่มคำ ให้เลือกคำที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการรวม

  • เมื่อต้องการรวมคำรากที่เป็นคำแม่ของคำที่เลือกไว้ในชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมคำรากในการนำทางไซต์

   หมายเหตุ:  สำหรับการนำทางไซต์เพื่อให้ทำงานตามที่ต้องการสำหรับรายการทั้งหมด รายการทั้งหมดในแค็ตตาล็อกต้องถูกแท็กด้วยคำจากชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกที่ระบุไว้

 7. ในส่วน ตำแหน่งการนำทาง ให้ระบุคำในชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศที่ซึ่งชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกควรถูกรวมอยู่ ดังนี้

  • เมื่อต้องการรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกลงในคำรากของชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ ให้เลือก เพิ่มไปยังรากของการนำทาง

  • เมื่อต้องการรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกลงในคำที่อยู่ระดับต่ำกว่าคำรากของชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ ให้เลือก เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นในการนำทางไซต์ แล้วทำดังต่อไปนี้

   • เลือกไอคอน เรียกดูตัวเลือกที่ถูกต้อง กล่องโต้ตอบแสดงชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศจะเปิดขึ้น

   • ในกล่องโต้ตอบ เลือก: เพิ่มคำ ให้เลือกคำที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อก

 8. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนให้ชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกได้รับการอัปเดตบนไซต์การประกาศ ในส่วน การตรึงการนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรึงคำไว้กับการนำทางของไซต์ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

 9. ในส่วน ลักษณะการทำงานของ URL ในรายการแค็ตตาล็อก ให้ระบุ URL ไปยังรายการแค็ตตาล็อกของคุณ ดังต่อไปนี้

  • Url ที่ทำให้สัมพันธ์กับไซต์นี้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง URL ที่จำง่ายสำหรับหน้าของคุณรายการแค็ตตาล็อก ตัวอย่างเช่นhttp://www.contoso.com/Computers/model101 เมื่อผู้เยี่ยมชมเลือกรายการบนไซต์ของคุณ พวกเขาจะถูกนำไปยังหน้ารายการแค็ตตาล็อก

  • Url ให้ชี้ไปที่แค็ตตาล็อกแหล่งข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถสร้าง URL ที่จำง่ายลงในหน้าข้อมูลของคุณ เมื่อผู้เยี่ยมชมเลือกรายการบนไซต์ของคุณ พวกเขาจะถูกนำไปยังรายการในแค็ตตาล็อก นี่คืออะไร URL ไปยังรายการในแค็ตตาล็อกแออาจมีลักษณะอย่างไร: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx

 10. ในส่วน รูปแบบ URL ของรายการแค็ตตาล็อก ให้เลือกคุณสมบัติที่ URL ที่จำง่ายของหน้ารายละเอียดรายการควรจะมีดังนี้

  • ใช้รูปแบบ URL เริ่มต้นมาจากแหล่งมาของแค็ตตาล็อก ตามค่าเริ่มต้น ค่าในเขตข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกเป็นคีย์หลัก เมื่อคุณเปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดในแค็ตตาล็อกมีค่าสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ มิฉะนั้นการนำทางของไซต์จะไม่ทำงานตามที่ต้องการ

  • กำหนดรูปแบบ URL ด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบสำหรับ URL ด้วยตนเอง เลือกตัวเลือกนี้เฉพาะ ถ้าคุณได้สร้างแอหน้ารายละเอียดของรายการ และข้อมูลในแค็ตตาล็อกคุณจะไม่แท็ก ด้วยคำจากแค็ตตาล็อกชุดคำการแท็ก พิมพ์ URL ลงในรูปแบบต่อไปนี้: / <โฟลเดอร์ของรายการหน้ารายละเอียด > / .aspx <ชื่อของหน้ารายละเอียดรายการ > ได้อย่างไร <ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการ > = [มีการจัดการค่าคุณสมบัติ] - เช่น /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title]

  • สร้างรูปแบบ URL จากคุณสมบัติของแค็ตตาล็อก ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง URL ที่กำหนดเองโดยยึดตามคุณสมบัติของแค็ตตาล็อกได้ จากรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้เลือกคุณสมบัติ โดยเลือกได้สูงสุดห้าคุณสมบัติ แล้วเลือก เพิ่ม

   สิ่งสำคัญ:  คุณสมบัติของชนิดคอลัมน์ของไซต์ ตัวเลข จะไม่สร้าง URL ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ รายการทั้งหมดในแค็ตตาล็อกต้องมีค่าสำหรับคุณสมบัติที่เลือกด้วย การนำทางของไซต์จะไม่ทำงานตามที่ต้องการสำหรับรายการที่มีค่าที่หายไป

 11. ในส่วน หน้าประเภท ให้เลือกดังนี้

  • สร้างหน้าใหม่ เมื่อต้องการสร้างหน้าประเภทใหม่สำหรับแค็ตตาล็อกเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ จากเมนูเลือกหน้าต้นแบบ เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการใช้หน้าประเภท หน้าจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีหน้าด้วยชื่อประเภท-<แค็ตตาล็อกชื่อชุดคำการแท็ก > หน้าจะไม่ได้ประกาศโดยอัตโนมัติ

  • ใช้หน้าที่มีอยู่ ถ้าคุณได้สร้างหน้าประเภทแล้ว เลือก เรียกดู แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของหน้าดังกล่าว

 12. ในส่วน หน้ารายการ ให้เลือกดังต่อไปนี้

  • สร้างหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการให้ SharePoint สร้างหน้ารายการใหม่สำหรับเนื้อหาแค็ตตาล็อกของคุณโดยอัตโนมัติ จากเมนู เลือกหน้าต้นแบบ ให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการให้หน้ารายการใช้งาน หน้าจะถูกเพิ่มลงในไลบรารี หน้า ด้วยชื่อ ประเภท-<ชื่อชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อก> หน้าจะไม่ถูกประกาศโดยอัตโนมัติ

  • ใช้หน้าที่มีอยู่ ถ้าคุณได้สร้างหน้ารายการแล้ว เลือก เรียกดู แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของหน้าดังกล่าว

 13. เลือก ตกลง

ยกเลิกการเชื่อมต่อไซต์การประกาศจากแค็ตตาล็อก

เมื่อต้องการเอาเนื้อหาของแค็ตตาล็อกที่เชื่อมต่อออกจากไซต์การประกาศ คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อไซต์การประกาศจากแค็ตตาล็อก

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคุณได้รวมชุดลงในชุดคำการนำทางไซต์การประกาศคำการแท็กแค็ตตาล็อก เงื่อนไขแท็กจะไม่สามารถเอาออกจากการนำทางเมื่อคุณเชื่อมต่อจากแค็ตตาล็อกแอ เมื่อต้องการเอาเงื่อนไขแท็กออกจากการนำทางไซต์ของคุณ คุณต้องลบข้อกำหนดในการจัดการที่เก็บคำ ดูสร้าง และจัดการคำในชุดคำ

 • ถ้า SharePoint Server สร้างหน้าประเภทและหน้ารายละเอียดของรายการสำหรับหน้าแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติ หน้าเหล่านั้นจะไม่ถูกลบออกจากไลบรารี หน้า เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากแค็ตตาล็อก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint เจ้าของ บนไซต์การประกาศ

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์ ให้เลือก จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก

 3. บนหน้า จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก รายการของแค็ตตาล็อกที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น

 4. บนบรรทัดที่มีแค็ตตาล็อกที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออยู่ ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ อีกครั้ง

เกี่ยวกับการปรับให้เหมาะสมโปรแกรมค้นหา (SEO) เบราว์เซอร์ชื่อเรื่องและแค็ตตาล็อกเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก คุณสมบัติ SEO เบราว์เซอร์ชื่อเรื่องสำหรับประเภทหน้าบนไซต์การประกาศจะถูกตั้งค่าการใช้คำสอดคล้องกันจากชุดคำการแท็กโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนคำในชุดในการเขียนไซต์หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับไซต์การประกาศของคุณคำแท็ก ชื่อบนเบราว์เซอร์ SEO บนไซต์การประกาศจะไม่สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้แท็กรายการในแค็ตตาล็อกคุณมีคำว่า "Jackets" และคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศกับแค็ตตาล็อกนี้ ชื่อบนเบราว์เซอร์ SEO สำหรับประเภทหน้าที่แสดง jackets จะเป็น "Jackets" ถ้าคุณเปลี่ยนคำการแท็กจาก "Jackets" กับ "ฤดูหนาว jackets" แล้วชื่อเรื่องเบราว์เซอร์ SEO จะยังคงเป็น "Jackets"

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อบนเบราว์เซอร์ SEO ของหน้าประเภทหลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อก แก้ไขคุณสมบัติ SEO เบราว์เซอร์ชื่อเรื่องบนไซต์การประกาศ

 1. บนไซต์การประกาศ ไปหน้าการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ SEO เบราว์เซอร์ชื่อ

 2. จาก ribbonหน้า เลือกแก้ไขคุณสมบัติ จากนั้นแก้ไข SEO คุณสมบัติ

 3. บนหน้าคุณสมบัติ SEO ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องเบราว์เซอร์ ใส่ชื่อเรื่องเบราว์เซอร์ SEO ที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×