เชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อกใน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก คุณสามารถกำหนดค่า URL ที่จำง่ายสำหรับหน้ารายการแค็ตตาล็อกของคุณได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อไซต์การประกาศของคุณไปยังแค็ตตาล็อก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำดังนี้

เชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก

 1. บนไซต์การประกาศ จากตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ เลือกการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์ ให้เลือก จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก

 3. บนหน้า จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก ให้เลือก เชื่อมต่อไปยังแค็ตตาล็อก

  สิ่งสำคัญ: เฉพาะแค็ตตาล็อกที่ตระเวนเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

 4. ค้นหาแค็ตตาล็อกในรายการ แล้วเลือก เชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อแค็ตตาล็อกในเขตข้อมูลการค้นหาได้

 5. บนหน้า การตั้งค่าแหล่งที่มาของแค็ตตาล็อก ในส่วน การรวมการเชื่อมต่อ ให้เลือกดังนี้

  • รวมแค็ตตาล็อกเข้ามาในไซต์ของฉัน ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดลักษณะของ URL ที่จำง่าย และที่ที่สามารถรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกในชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ นอกจากนี้ หน้าประเภท หน้ารายการแค็ตตาล็อก และแหล่งผลลัพธ์สำหรับแค็ตตาล็อกจะถูกสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ

  • เชื่อมต่อ แต่ไม่รวมแค็ตตาล็อก ตัวเลือกนี้จะสร้างแหล่งผลลัพธ์สำหรับแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ บนหน้า การตั้งค่าแหล่งที่มาของแค็ตตาล็อก และ คุณจะไม่สามารถกำหนด URL ที่จำง่ายสำหรับหน้ารายการแค็ตตาล็อกของคุณ

 6. ในส่วนลำดับชั้นการนำทาง เลือกคำจากคำการแท็กของแค็ตตาล็อก คำคุณเลือกจะเป็นระดับที่ซึ่งชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกจะถูกรวมเข้ากับชุดคำการนำทางไซต์การประกาศ
  เป็นค่าเริ่มต้นคือ ชุดคำการแท็กที่คุณเลือกเมื่อคุณเปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก ถ้าคุณต้องการรวมชุดคำที่แตกต่างจากคำแท็ก ทำต่อไปนี้:

  • ถัดจากกล่อง คำรากของลำดับชั้น ให้เลือกไอคอน เรียกดูตัวเลือกที่ถูกต้อง

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือก: เพิ่มคำ ให้เลือกคำที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการรวม

  • เมื่อต้องการรวมคำรากที่เป็นคำแม่ของคำที่เลือกไว้ในชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมคำรากในการนำทางไซต์

   หมายเหตุ:  สำหรับการนำทางไซต์เพื่อให้ทำงานตามที่ต้องการสำหรับรายการทั้งหมด รายการทั้งหมดในแค็ตตาล็อกต้องถูกแท็กด้วยคำจากชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกที่ระบุไว้

 7. ในส่วน ตำแหน่งการนำทาง ให้ระบุคำในชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศที่ซึ่งชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกควรถูกรวมอยู่ ดังนี้

  • เมื่อต้องการรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกลงในคำรากของชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ ให้เลือก เพิ่มไปยังรากของการนำทาง

  • เมื่อต้องการรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกลงในคำที่อยู่ระดับต่ำกว่าคำรากของชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศ ให้เลือก เลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นในการนำทางไซต์ แล้วทำดังต่อไปนี้

   • เลือกไอคอน เรียกดูตัวเลือกที่ถูกต้อง กล่องโต้ตอบแสดงชุดคำการนำทางของไซต์การประกาศจะเปิดขึ้น

   • ในกล่องโต้ตอบ เลือก: เพิ่มคำ ให้เลือกคำที่สอดคล้องกับระดับที่คุณต้องการรวมชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อก

 8. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนให้ชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อกได้รับการอัปเดตบนไซต์การประกาศ ในส่วน การตรึงการนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรึงคำไว้กับการนำทางของไซต์ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้

 9. ในส่วน ลักษณะการทำงานของ URL ในรายการแค็ตตาล็อก ให้ระบุ URL ไปยังรายการแค็ตตาล็อกของคุณ ดังต่อไปนี้

  • Url ที่ทำให้สัมพันธ์กับไซต์นี้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง URL ที่จำง่ายสำหรับหน้าของคุณรายการแค็ตตาล็อก ตัวอย่างเช่นhttp://www.contoso.com/Computers/model101 เมื่อผู้เยี่ยมชมเลือกรายการบนไซต์ของคุณ พวกเขาจะถูกนำไปยังหน้ารายการแค็ตตาล็อก

  • Url ให้ชี้ไปที่แค็ตตาล็อกแหล่งข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถสร้าง URL ที่จำง่ายลงในหน้าข้อมูลของคุณ เมื่อผู้เยี่ยมชมเลือกรายการบนไซต์ของคุณ พวกเขาจะถูกนำไปยังรายการในแค็ตตาล็อก นี่คืออะไร URL ไปยังรายการในแค็ตตาล็อกแออาจมีลักษณะอย่างไร: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx

 10. ในส่วน รูปแบบ URL ของรายการแค็ตตาล็อก ให้เลือกคุณสมบัติที่ URL ที่จำง่ายของหน้ารายละเอียดรายการควรจะมีดังนี้

  • ใช้รูปแบบ URL เริ่มต้นมาจากแหล่งมาของแค็ตตาล็อก ตามค่าเริ่มต้น ค่าในเขตข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกเป็นคีย์หลัก เมื่อคุณเปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดในแค็ตตาล็อกมีค่าสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ มิฉะนั้นการนำทางของไซต์จะไม่ทำงานตามที่ต้องการ

  • กำหนดรูปแบบ URL ด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบสำหรับ URL ด้วยตนเอง เลือกตัวเลือกนี้เฉพาะ ถ้าคุณได้สร้างแอหน้ารายละเอียดของรายการ และข้อมูลในแค็ตตาล็อกคุณจะไม่แท็ก ด้วยคำจากแค็ตตาล็อกชุดคำการแท็ก พิมพ์ URL ลงในรูปแบบต่อไปนี้: / <โฟลเดอร์ของรายการหน้ารายละเอียด > / .aspx <ชื่อของหน้ารายละเอียดรายการ > ได้อย่างไร <ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการ > = [มีการจัดการค่าคุณสมบัติ] - เช่น /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title]

  • สร้างรูปแบบ URL จากคุณสมบัติของแค็ตตาล็อก ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง URL ที่กำหนดเองโดยยึดตามคุณสมบัติของแค็ตตาล็อกได้ จากรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้เลือกคุณสมบัติ โดยเลือกได้สูงสุดห้าคุณสมบัติ แล้วเลือก เพิ่ม

   สิ่งสำคัญ:  คุณสมบัติของชนิดคอลัมน์ของไซต์ ตัวเลข จะไม่สร้าง URL ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ รายการทั้งหมดในแค็ตตาล็อกต้องมีค่าสำหรับคุณสมบัติที่เลือกด้วย การนำทางของไซต์จะไม่ทำงานตามที่ต้องการสำหรับรายการที่มีค่าที่หายไป

 11. ในส่วน หน้าประเภท ให้เลือกดังนี้

  • สร้างหน้าใหม่ เมื่อต้องการสร้างหน้าประเภทใหม่สำหรับแค็ตตาล็อกเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ จากเมนูเลือกหน้าต้นแบบ เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการใช้หน้าประเภท หน้าจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีหน้าด้วยชื่อประเภท-<แค็ตตาล็อกชื่อชุดคำการแท็ก > หน้าจะไม่ได้ประกาศโดยอัตโนมัติ

  • ใช้หน้าที่มีอยู่ ถ้าคุณได้สร้างหน้าประเภทแล้ว เลือก เรียกดู แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของหน้าดังกล่าว

 12. ในส่วน หน้ารายการ ให้เลือกดังต่อไปนี้

  • สร้างหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการให้ SharePoint สร้างหน้ารายการใหม่สำหรับเนื้อหาแค็ตตาล็อกของคุณโดยอัตโนมัติ จากเมนู เลือกหน้าต้นแบบ ให้เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการให้หน้ารายการใช้งาน หน้าจะถูกเพิ่มลงในไลบรารี หน้า ด้วยชื่อ ประเภท-<ชื่อชุดคำการแท็กของแค็ตตาล็อก> หน้าจะไม่ถูกประกาศโดยอัตโนมัติ

  • ใช้หน้าที่มีอยู่ ถ้าคุณได้สร้างหน้ารายการแล้ว เลือก เรียกดู แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของหน้าดังกล่าว

 13. เลือก ตกลง

ยกเลิกการเชื่อมต่อไซต์การประกาศจากแค็ตตาล็อก

เมื่อต้องการเอาเนื้อหาของแค็ตตาล็อกที่เชื่อมต่อออกจากไซต์การประกาศ คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อไซต์การประกาศจากแค็ตตาล็อก

สิ่งสำคัญ: 

 • ถ้าคุณได้รวมชุดลงในชุดคำการนำทางไซต์การประกาศคำการแท็กแค็ตตาล็อก เงื่อนไขแท็กจะไม่สามารถเอาออกจากการนำทางเมื่อคุณเชื่อมต่อจากแค็ตตาล็อกแอ เมื่อต้องการเอาเงื่อนไขแท็กออกจากการนำทางไซต์ของคุณ คุณต้องลบข้อกำหนดในการจัดการที่เก็บคำ ดูสร้าง และจัดการคำในชุดคำ

 • ถ้า SharePoint Server สร้างหน้าประเภทและหน้ารายละเอียดของรายการสำหรับหน้าแค็ตตาล็อกโดยอัตโนมัติ หน้าเหล่านั้นจะไม่ถูกลบออกจากไลบรารี หน้า เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากแค็ตตาล็อก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint เจ้าของ บนไซต์การประกาศ

 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ในส่วน การดูแลไซต์ ให้เลือก จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก

 3. บนหน้า จัดการการเชื่อมต่อของแค็ตตาล็อก รายการของแค็ตตาล็อกที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น

 4. บนบรรทัดที่มีแค็ตตาล็อกที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออยู่ ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ อีกครั้ง

เกี่ยวกับการปรับให้เหมาะสมโปรแกรมค้นหา (SEO) เบราว์เซอร์ชื่อเรื่องและแค็ตตาล็อกเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศไปยังแค็ตตาล็อก คุณสมบัติ SEO เบราว์เซอร์ชื่อเรื่องสำหรับประเภทหน้าบนไซต์การประกาศจะถูกตั้งค่าการใช้คำสอดคล้องกันจากชุดคำการแท็กโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนคำในชุดในการเขียนไซต์หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับไซต์การประกาศของคุณคำแท็ก ชื่อบนเบราว์เซอร์ SEO บนไซต์การประกาศจะไม่สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้แท็กรายการในแค็ตตาล็อกคุณมีคำว่า "Jackets" และคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศกับแค็ตตาล็อกนี้ ชื่อบนเบราว์เซอร์ SEO สำหรับประเภทหน้าที่แสดง jackets จะเป็น "Jackets" ถ้าคุณเปลี่ยนคำการแท็กจาก "Jackets" กับ "ฤดูหนาว jackets" แล้วชื่อเรื่องเบราว์เซอร์ SEO จะยังคงเป็น "Jackets"

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อบนเบราว์เซอร์ SEO ของหน้าประเภทหลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อก แก้ไขคุณสมบัติ SEO เบราว์เซอร์ชื่อเรื่องบนไซต์การประกาศ

 1. บนไซต์การประกาศ ไปหน้าการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ SEO เบราว์เซอร์ชื่อ

 2. จาก ribbonหน้า เลือกแก้ไขคุณสมบัติ จากนั้นแก้ไข SEO คุณสมบัติ

 3. บนหน้าคุณสมบัติ SEO ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องเบราว์เซอร์ ใส่ชื่อเรื่องเบราว์เซอร์ SEO ที่คุณต้องการใช้

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×