เชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนกับ LMS หรือ SIS ของคุณ

เชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนกับ LMS หรือ SIS ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนกับ LMS หรือ SIS ของคุณ เช่น Canvas หรือ PowerSchool จะทำให้คุณสามารถสร้างงานที่มอบหมาย ให้คะแนน ติดตามวันครบกำหนด และอื่นๆ ได้จากสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน งานของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรายการของคู่ค้าซอฟต์แวร์ปัจจุบัน และดูวิดีโอ "เริ่มต้นใช้งาน" เยี่ยมชมคู่ค้าที่แสดงใน OneNote การเชื่อมต่อสมุดบันทึกชั้นเรียนของคุณกับทีม Microsoft คลาสของทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เชื่อมต่อสมุดบันทึกของคุณ

 1. เปิด OneNote 2016 หรือ 2013

 2. เลือก สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน แล้วเลือก การเชื่อมต่อ > การเชื่อมต่อ

  รายการไอคอนiรวมถึงการจัดการชั้นเรียนและการเชื่อมต่อ

 3. เลือก LMS หรือ SIS ของคุณจากรายการในหน้าต่าง จัดการการเชื่อมต่อ

 4. ใส่โฮมเพจ LMS หรือ SIS ของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้ บางระบบอาจขอให้คุณใส่คีย์ของแอปและ ID ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ของคุณ

 5. ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ LMS/SIS ตามปกติของคุณเมื่อถูกขอ

 6. เลือก อนุญาต อาจใช้เวลาสักครู่ในการเชื่อมต่อ

การแมปสมุดบันทึกไปยังหลักสูตร LMS หรือ SIS ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนกับ LMS/SIS ของคุณ การจับคู่สมุดบันทึกกับชื่อหลักสูตรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือแผนผังเพื่อซิงค์สมุดบันทึกกับหลักสูตรที่มีชื่อต่างกัน

 1. เลือก การเชื่อมต่อ ใน Ribbon ของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 2. เลือก แผนผังสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อจับคู่สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนแต่ละเล่มกับหลักสูตร LMS/SIS ของคุณ ตัวอย่างเช่น: จับคู่สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน คณิตศาสตร์ 101 กับ คณิตศาสตร์ 101

  บานหน้าต่างจัดแผนผังสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่มีคอลัมน์สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนและคอลัมน์พื้นที่หลักสูตร คณิตศาสตร์ 101 คือสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่กำลังแมป

 3. เลือก ตกลง

ในตอนนี้ เมื่อคุณสร้างหรือให้คะแนนงานที่มอบหมายในสมุดบันทึกนี้ งานที่มอบหมายจะซิงก์กับหลักสูตรของคุณใน LMS/SIS

การแมปนักเรียนไปยังหลักสูตร LMS หรือ SIS ของคุณ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจับคู่ชื่อนักเรียนกับโปรแกรม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคะแนนของพวกเขาและงานที่มอบหมายซิงค์อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น: นักเรียนจะแสดงรายการหลักสูตร LMS/SIS ของคุณเป็น James Hobbs แต่จะถูกบันทึกเป็น Jim Hobbs ในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณ

 1. เลือก การเชื่อมต่อ ใน Ribbon ของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 2. เลือก จัดแผนผังนักเรียน และสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการจัดแผนผัง

 3. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อจับคู่นักเรียนแต่ละคนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณกับชื่อที่ถูกต้องในหลักสูตร LMS/SIS ของคุณ ตัวอย่างเช่น: จับคู่ James Hobbs กับ Jim Hobbs

  ในหน้าหน้าต่างจัดแผนผังนักเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนและนักเรียนในพื้นที่ ชื่อของนักเรียนหนึ่งคนถูกเลือก

 4. เลือก ตกลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เชื่อมต่อคลาสสมุดบันทึกกับคลาในทีม Microsoft

โพสต์คะแนนจากสมุดบันทึกคลาไปยัง LMS หรือ SIS ของคุณ

เชื่อมต่อสมุดบันทึกของคุณ

 1. เปิด OneNote

 2. เลือก สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน แล้วเลือก การเชื่อมต่อ > การเชื่อมต่อ

  เลือกการเชื่อมต่อใน ribbon ของสมุดบันทึกของคลาส

 3. เลือก LMS หรือ SIS ของคุณจากรายการในหน้าต่างจัดการการเชื่อมต่อ

  เลือก LMS หรือ SIS ของคุณจากรายการ

 4. ใส่ข้อมูลประจำตัวคุณใช้เพื่อเข้าถึง LMS หรือ SIS แล้วลงชื่อเข้าใช้ ระบบบางอย่างอาจขอให้คุณสำหรับแอปคีย์และ id ถ้าคุณไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบกับของคุณเชี่ยวชาญด้าน it

 5. ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ LMS/SIS ตามปกติของคุณเมื่อถูกขอ

 6. เลือกอนุมัติ อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเชื่อมต่อเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

การแมปสมุดบันทึกไปยังหลักสูตร LMS หรือ SIS ของคุณ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนกับ LMS/SIS ของคุณ การจับคู่สมุดบันทึกกับชื่อหลักสูตรจะซิงค์โดยอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือแผนผังเพื่อซิงค์สมุดบันทึกกับหลักสูตรที่มีชื่อต่างกัน

 1. เลือก การเชื่อมต่อ ใน Ribbon ของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 2. เลือก แผนผังสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อจับคู่สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนแต่ละเล่มกับหลักสูตร LMS/SIS ของคุณ ตัวอย่างเช่น: จับคู่สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน คณิตศาสตร์ 101 กับ คณิตศาสตร์ 101

 3. เลือก ตกลง

ในตอนนี้ เมื่อคุณสร้างหรือให้คะแนนงานที่มอบหมายในสมุดบันทึกนี้ งานที่มอบหมายจะซิงก์กับหลักสูตรของคุณใน LMS/SIS

การแมปนักเรียนไปยังหลักสูตร LMS หรือ SIS ของคุณ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจับคู่ชื่อนักเรียนกับโปรแกรม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคะแนนของพวกเขาและงานที่มอบหมายซิงค์อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น: นักเรียนจะแสดงรายการหลักสูตร LMS/SIS ของคุณเป็น James Hobbs แต่จะถูกบันทึกเป็น Jim Hobbs ในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณ

 1. เลือก การเชื่อมต่อ ใน Ribbon ของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

 2. เลือก จัดแผนผังนักเรียน และสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่คุณต้องการจัดแผนผัง

 3. ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อจับคู่นักเรียนแต่ละคนในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณกับชื่อที่ถูกต้องในหลักสูตร LMS/SIS ของคุณ ตัวอย่างเช่น: จับคู่ James Hobbs กับ Jim Hobbs

  แมปนักเรียนระหว่างสมุดบันทึกคลาสและคลา LMS หรือ SIS

 4. เลือก ตกลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เชื่อมต่อคลาสสมุดบันทึกกับคลาในทีม Microsoft

โพสต์คะแนนจากสมุดบันทึกคลาไปยัง LMS หรือ SIS ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×