เชื่อมต่อรายการภายนอกไปยัง Outlook

เชื่อมต่อรายการภายนอกไปยัง Outlook

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมต่อรายการภายนอกที่มีลูกค้า งาน การนัดหมาย หรือโพสต์ต่างๆ ด้วย Microsoft Outlook 2013 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถดู แก้ไข และพิมพ์ข้อมูลโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ Outlook ที่คุ้นเคยเหมือนกับว่าเป็นข้อมูล Outlook ดั้งเดิม ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ลูกค้า คุณสามารถทำได้ทั้งโทรหา ส่งข้อความอีเมลไปหาพวกเขา และสร้างการเรียกประชุมได้ การซิงโครไนซ์ข้อมูลจะเป็นแบบสองทางหรือเป็นไปในสองทิศทาง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำใน Outlook 2013 จะถูกซิงโครไนซ์กับแหล่งข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำกับแหล่งข้อมูลภายนอกจะถูกซิงโครไนซ์กับรายการใน Outlook 2013 แม้ว่าอาจจำเป็นต้องการดำเนินการรีเฟรชก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภายนอก

คุณต้องการทำสิ่งใด

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

งานเบื้องต้นทั่วไป

งานเบื้องต้นเฉพาะ outlook

เชื่อมต่อรายการภายนอกไปยัง Outlook 2013

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การทำงานกับข้อมูลภายนอกต้องการงานเบื้องต้นจำนวนมากเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณวางแผนขั้นตอนถัดไปของคุณ นอกจากนี้ หากคุณพบปัญหาขณะพยายามทำงานกับข้อมูลภายนอก ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณแยกแยะปัญหาได้ เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลภายนอก คุณหรือผู้ดูแลระบบต้องทำดังต่อไปนี้

งานเบื้องต้นทั่วไป

เตรียมแหล่งข้อมูลภายนอก    ผู้ดูแลระบบต้องสร้างบัญชีผู้ใช้และให้สิทธิ์กับแหล่งข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และข้อมูลจะไม่ตกอยู่ในมือผู้อื่น ในฐานข้อมูลภายนอก ผู้ดูแลระบบยังอาจต้องการสร้างตาราง มุมมอง คิวรีเฉพาะ และอื่นๆ เพื่อจำกัดเฉพาะผลลัพธ์ที่ต้องการ และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กำหนดค่า SharePoint services และบัญชีผู้ใช้    ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน Business Data Connectivity Services และ Secure store Service

กำหนดค่า Secure Store Services    ผู้ดูแลระบบต้องทำสิ่งต่อไปนี้ คือ กำหนดโหมดการเข้าถึงที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก สร้างแอปพลิเคชันเป้าหมาย และตั้งข้อมูลประจำตัวสำหรับแอปพลิเคชันเป้าหมาย

กำหนดค่า Business Data Connectivity Services    ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่สร้างชนิดเนื้อหาภายนอกมีสิทธิ์เข้าถึงที่เก็บ Metadata ของ Business Data Connectivity และผู้ใช้ที่เหมาะสมมีสิทธิ์เข้าถึงชนิดเนื้อหาภายนอกที่รายการภายนอกยึดตาม

สร้างชนิดเนื้อหาภายนอก    ผู้ใช้ต้องกำหนดชนิดเนื้อหาภายนอกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การเข้าถึง วิธีการดำเนินการ คอลัมน์ ตัวกรอง และ metadata อื่นๆ ที่ใช้เพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

สร้างรายการภายนอก    ผู้ใช้ต้องสร้างรายการภายนอกโดยยึดตามชนิดเนื้อหาภายนอกและมุมมองอย่าง น้อยหนึ่งของรายการภายนอกตามที่จำเป็น

ให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ Office พร้อมสำหรับการใช้งาน    เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ข้อมูลภายนอกกับผลิตภัณฑ์ Office คุณต้องมี Windows 7 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และผลิตภัณฑ์ฟรีซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ แบบกระชับ 4.0 ของ SQL Server, .NET Framework 4 และ WCF Data Services 5.0 for OData V3 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แต่ละ (ถ้าจำเป็น คุณอยู่โดยอัตโนมัติ ได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์) นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าตัวเลือกการติดตั้ง Office, Business Connectivity Services ถูกเปิดใช้งาน (เป็นค่าเริ่มต้น) ตัวเลือกนี้เพื่อติดตั้ง Business Connectivity Services Client Runtime ที่ไม่ต่อไปนี้: เก็บ และซิงโครไนซ์กับข้อมูลภายนอก แมปข้อมูลทางธุรกิจไปยังชนิดเนื้อหาภายนอก แสดงตัวเลือกรายการภายนอกเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ Office และเรียกใช้แบบกำหนดเอง โซลูชันภายในผลิตภัณฑ์ Office

งานเบื้องต้นเฉพาะ Outlook

เปิดใช้งานที่ซิงโครไนซ์แบบออฟไลน์สำหรับฟีเจอร์รายการภายนอก    ฟาร์มและไซต์คุณลักษณะแบบออฟไลน์ซิงโครไนซ์สำหรับรายการภายนอก ต้องใช้งาน ฟีเจอร์นี้จะใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้นที่ระดับฟาร์ม แต่ไม่ได้ใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้นที่ระดับไซต์

สร้าง Outlook ที่ได้รับการสนับสนุนชนิดเนื้อหาภายนอก     เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหาภายนอก ผู้ใช้ต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกสนับสนุนซิงค์แบบออฟไลน์ และตั้งค่าเขตข้อมูลชนิดของรายการ Office เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:ที่ติดต่อ การนัดหมายงาน หรือประกาศ

แมปเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน    ผู้ใช้ต้องแมปเขตข้อมูลชนิดเนื้อหาภายนอกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล Outlook เกี่ยวข้องกัน

เมื่อคุณแมปชนิดเนื้อหาภายนอก เช่น ลูกค้า ไปยังชนิดรายการ Outlook เช่น ที่ติดต่อ คุณต้องแมปแต่ละเขตข้อมูลในชนิดเนื้อหาภายนอกอย่างชัดเจน เช่น ชื่อลูกค้า, นามสกุลลูกค้า, ที่อยู่ลูกค้า และ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า ไปยังเขตข้อมูลชนิดรายการ Outlook ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ธุรกิจ และ โทรศัพท์ที่ทำงาน ของที่ติดต่อ

คุณไม่จำเป็นต้องแมปเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ได้ แต่ต้องแมปเขตข้อมูลต่อไปนี้

ชนิดรายการ Outlook

เขตข้อมูลรายการ Outlook

ที่ติดต่อ

นามสกุล

งาน

เรื่อง

การนัดหมาย

เริ่มต้น สิ้นสุด และเรื่อง

ข้อความติดประกาศ

เรื่อง

เขตข้อมูลที่ไม่ได้แมปจะถูกแสดงเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ แล้วแต่ว่ามีจำนวนเขตข้อมูลเท่าใด

  • อยู่ติดกัน    ผนวกเข้ากับขอบเขตฟอร์มที่ด้านล่างของหน้าเริ่มต้นของฟอร์ม Outlook (2 ถึง 5 เขตข้อมูล)

  • แยกต่างหาก    เพิ่มเป็นหน้าใหม่ไปยังฟอร์ม Outlook (เขตข้อมูลอย่าง น้อย 6)

ถ้าชนิดเนื้อหาภายนอก ไม่เข้าคู่โดยตรงกับชนิดรายการ Outlook แบบใดเลย คุณสามารถแมปเขตข้อมูลเข้ากับชนิดรายการ Post Outlook ซึ่งเป็นชนิดรายการทั่วไปที่สุดได้

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อรายการภายนอกไปยัง Outlook 2013

  1. ไปยังไซต์ SharePoint ที่มีรายการภายนอก

  2. คลิก รายการ > เชื่อมต่อไปยัง Outlook

  3. ถ้าจำเป็น Outlook 2013 จะเปิดและสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่ (BCSStorage.pst) เรียกว่า รายการภายนอกของ SharePoint ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วจะสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า <ไซต์> - <รายการภายนอก>

เคล็ดลับ:  ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติทุกหกชั่วโมง แต่ค่านี้สามารถเปลี่ยนได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเห็นข้อมูลปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก ซิงค์เดี๋ยวนี้

หมายเหตุ:  โดยค่าเริ่มต้น Outlook 2013 จะแสดงเฉพาะเขตข้อมูลที่ถูกแมปกับเขตข้อมูล Outlook ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยผู้สร้างชนิดเนื้อหาภายนอกเท่านั้น หรือเมื่อต้องการดูเขตข้อมูลทั้งหมดจากรายการภายนอกไม่ว่าจะถูกแมปหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถทำได้ดังนี้

  • เปิดรายการเดี่ยวในฟอร์ม (บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง คลิก <ชื่อ> รายละเอียด)

  • สร้างมุมมองแบบกำหนดเองใน Outlook และรวมเขตข้อมูลทั้งหมดจากรายการภายนอก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงเขตข้อมูลและการสร้างมุมมองแบบกำหนดเองในระบบวิธีใช้ Outlook

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×