เชื่อมต่อบัญชี LinkedIn และ Microsoft ของคุณ

บทความนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ ของคุณ ที่คุณสามารถดูข้อมูล LinkedIn ในแอปและบริการของ Microsoft และชนิดข้อมูล LinkedIn ที่อาจแสดงในแอปและบริการ ไมโครซอฟท์

หมายเหตุ: ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณปิดใช้งานการเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn แล้ว คุณจะไม่เห็นข้อมูล LinkedIn ที่บรรยายไว้ในบทความนี้

แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อบัญชี คุณอาจเห็นข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn บางส่วน เช่น รูปภาพโปรไฟล์ ชื่อ บริษัท และตำแหน่งงาน LinkedIn ของบุคคลในแอปและบริการ ไมโครซอฟท์ ของคุณ หลังจากคุณเชื่อมต่อบัญชีแล้ว คุณอาจเห็นข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ที่คุณมีเหมือนกับผู้อื่น เช่น คุณเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน เมื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานใน Outlook คุณสามารถดูว่าคุณและเพื่อนร่วมงานมีคนรู้จักร่วมกันได้อย่างง่ายดายบน LinkedIn ที่ติดต่อ LinkedIn อาจยังแสดงเป็นที่ติดต่อที่แนะนำใน Outlook บนเว็บและ OneDrive for Business อีกด้วย เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถคาดหวังได้ว่าประสบการณ์การสร้างเครือข่ายทางสังคมบน LinkedIn จะดีขึ้นด้วยข้อมูลจากบัญชี ไมโครซอฟท์ ของคุณ ตัวอย่างเช่น LinkedIn อาจแนะนำให้คุณติดต่อกับที่ติดต่อ ไมโครซอฟท์ บางราย

นี่คือตัวอย่างของข้อมูล LinkedIn บนบัตรโปรไฟล์ใน Outlook:

บัตรโปรไฟล์

สิ่งสำคัญ: เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและยินดีปฏิบัติตามการตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์สาธารณะของคุณบน LinkedIn

เชื่อมต่อบัญชี LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 1. ไปที่แอปหรือโซลูชัน ไมโครซอฟท์ ตัวอย่างเช่น Outlook บนเว็บ

 2. เปิด บัตรโปรไฟล์

 3. เลือกไอคอนหรือส่วน LinkedIn คุณจะเห็นข้อมูลนี้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับการอัปเดตที่มีฟีเจอร์ของ LinkedIn เท่านั้น

 4. เลือก ใช่ เริ่มกันเลย / ดำเนินการต่อไปยัง LinkedIn

 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี LinkedIn ของคุณ

 6. เลือก ยอมรับ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn ของคุณกับ ไมโครซอฟท์

 7. เลือก ยอมรับ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี ไมโครซอฟท์ ของคุณกับ LinkedIn

 8. เลือก เข้าใจแล้ว! เพื่อเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

การแชร์ข้อมูลระหว่างบัญชี LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn กับบัญชี ไมโครซอฟท์ ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้ LinkedIn แสดงข้อมูล โปรไฟล์ความสนใจการสมัครใช้งาน และคนรู้จัก ไปยัง ไมโครซอฟท์

เมื่อคุณเชื่อมต่อ ไมโครซอฟท์ กับบัญชี LinkedIn ของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้ ไมโครซอฟท์ แสดงข้อมูลต่อไปนี้ไปยัง LinkedIn:

 • ข้อมูลโปรไฟล์ - รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล รูปภาพโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล ผู้จัดการ และคนที่คุณควบคุมดูแล

 • ข้อมูลปฏิทิน - รวมถึงการประชุมในปฏิทิน เวลา สถานที่ และข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วม ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม เช่น วาระการประชุม เนื้อหา หรือชื่อการประชุมจะไม่รวมอยู่กับข้อมูลปฏิทิน

 • ข้อมูลการสมัครใช้งาน - รวมถึงการสมัครใช้งานแอปและบริการ ไมโครซอฟท์ ที่องค์กรของคุณจัดหาให้ อย่างเช่น Office 365

 • ข้อมูลที่ติดต่อ - รวมถึงรายชื่อที่ติดต่อใน Outlook, Skype และบริการอื่นๆ ของบัญชี ไมโครซอฟท์ ซึ่งมีข้อมูลติดต่อของบุคคลที่คุณติดต่อหรือทำงานร่วมกันบ่อยๆ LinkedIn จะนำเข้า จัดเก็บ และใช้ที่ติดต่อเป็นระยะๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อแนะนำคนรู้จัก ช่วยจัดระเบียบที่ติดต่อ และแสดงการอัปเดตเกี่ยวกับที่ติดต่อ ที่ติดต่อที่นำเข้าไปยัง LinkedIn จากบัญชี ไมโครซอฟท์ ของคุณจะจัดเก็บและคงอยู่บน LinkedIn จนกว่าคุณจะลบออก

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่รวมอยู่หลังจากเชื่อมต่อ LinkedIn และบัญชี Microsoft ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ ส่วนบุคคลของคุณ

 1. ไปที่แอปหรือโซลูชัน ไมโครซอฟท์ ตัวอย่างเช่น Outlook.com

 2. เปิด บัตรโปรไฟล์

 3. เลือกไอคอนหรือส่วน LinkedIn คุณจะเห็นข้อมูลนี้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบของคุณได้อนุญาตการเชื่อมต่อกับบัญชี 

 4. เลือก ใช่ เริ่มกันเลย / ดำเนินการต่อไปยัง LinkedIn

 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี LinkedIn ของคุณ

 6. เลือก ยอมรับ ขณะนี้บัญชีของคุณเชื่อมต่อกันแล้ว

การแชร์ข้อมูลระหว่างบัญชี LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ ส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn กับบัญชี ไมโครซอฟท์ ส่วนบุคคลของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้ LinkedIn แสดงข้อมูล โปรไฟล์ความสนใจการสมัครใช้งาน และคนรู้จัก ไปยัง ไมโครซอฟท์ นอกจากนี้ จะถือว่าคุณอนุญาตให้ ไมโครซอฟท์ แสดงข้อมูล โปรไฟล์ปฏิทินความสนใจการสมัครใช้งาน และที่ติดต่อ ไปยัง LinkedIn ที่ติดต่อที่นำเข้าไปยัง LinkedIn จากบัญชี ไมโครซอฟท์ ของคุณจะจัดเก็บและคงอยู่บน LinkedIn จนกว่าคุณจะลบออก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่รวมอยู่ เมื่อใช้ LinkedIn กับบัญชี Microsoft ส่วนบุคคลของคุณ

ยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ ของคุณ

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีและนำสิทธิ์การแชร์ข้อมูลออก ให้ดู การยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn และ Microsoft ของคุณ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี ที่ติดต่อที่นำเข้าไปยัง LinkedIn จากบัญชี ไมโครซอฟท์ ส่วนบุคคลหรือของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณจะยังคงอยู่บน LinkedIn เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ติดต่อที่นำเข้าของคุณบน LinkedIn

ระบบเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีและแชร์ข้อมูลระหว่าง ไมโครซอฟท์ และ LinkedIn ในกรณีส่วนใหญ่ LinkedIn จะแชร์ข้อมูลผ่านการเข้าถึง Application Program Interface (API) และจะไม่จัดเก็บข้อมูลระยะยาว ที่ติดต่อที่นำเข้าไปยัง LinkedIn จากบัญชี ไมโครซอฟท์ ส่วนบุคคลหรือบัญชี ไมโครซอฟท์ ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ จะยังคงอยู่บน LinkedIn จนกว่าคุณจะลบออก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่ติดต่อที่นำเข้าของคุณบน LinkedIn

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ การถ่ายโอนข้อมูล และที่เก็บข้อมูลของ LinkedIn

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LinkedIn

เข้าถึงเครือข่าย LinkedIn ของคุณใน Outlook บนเว็บ

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี คุณจะสามารถติดต่อกับคนรู้จักขั้นที่ 1 ใน LinkedIn ของคุณได้ใน Outlook บนเว็บ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อความอีเมลถึงคนรู้จักใน LinkedIn ได้โดยไม่ต้องไปที่หน้าโปรไฟล์หรือค้นหาที่อยู่อีเมลของพวกเขา

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานใน Outlook บนเว็บแบบใหม่เท่านั้น และไม่พร้อมใช้งานใน Outlook บนเว็บแบบคลาสสิก

สร้างข้อความใหม่และเริ่มพิมพ์ชื่อในเขตข้อมูล "ถึง" ถ้าคุณมีคนรู้จักใน LinkedIn ที่ตรงกับชื่อที่คุณพิมพ์ พวกเขาอาจแสดงอยู่ในรายชื่อที่แนะนำ คุณจะเห็นโลโก้ LinkedIn อยู่ถัดจากที่ติดต่อ LinkedIn ที่แนะนำ คนรู้จักใน LinkedIn ที่เลือกที่จะซ่อนที่อยู่อีเมลจากเครือข่าย LinkedIn จะไม่แสดงเป็นที่ติดต่อ LinkedIn ที่แนะนำ

ที่ติดต่อ LinkedIn ที่แนะนำ

แชร์ไฟล์กับคนรู้จักใน LinkedIn ของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้ OneDrive for Business

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี คุณจะสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์กับคนรู้จักขั้นที่ 1 ใน LinkedIn ของคุณได้โดยใช้ OneDrive for Business โดยไม่ต้องทราบที่อยู่อีเมลของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณป้อนชื่อในกล่องโต้ตอบแชร์ใน OneDrive for Business คุณอาจเห็นรายชื่อที่แนะนำที่ตรงกับชื่อที่คุณป้อน ถ้าคุณมีคนรู้จักใน LinkedIn ที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อน พวกเขาอาจแสดงอยู่ในรายชื่อบุคคลที่แนะนำ คุณจะเห็นโลโก้ LinkedIn อยู่ถัดจากคนรู้จักใน LinkedIn 

กล่องโต้ตอบแชร์ใน OneDrive ซึ่งมีที่ติดต่อ LinkedIn ที่แนะนำ

ดูขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการแชร์ไฟล์ได้ที่ แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ OneDrive

LinkedInคนรู้จักที่เลือกที่จะซ่อนที่อยู่อีเมลจากเครือข่ายLinkedInจะไม่ปรากฏเป็นผู้ติดต่อที่แนะนำ

ลบการแนะนำของ LinkedIn

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คนรู้จักใน LinkedIn แสดงเป็นที่ติดต่อที่แนะนำใน Outlook บนเว็บหรือ OneDrive for Business คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีของคุณ คนรู้จักใน LinkedIn ที่คุณได้ส่งอีเมลถึงจาก Outlook บนเว็บหรือแชร์เอกสารด้วยจาก OneDrive for Business ก่อนที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี อาจยังคงแสดงเป็นที่ติดต่อที่แนะนำ อาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

คำถามที่ถามบ่อย

จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงกับที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี LinkedIn ของคุณ จะไม่มีการเพิ่มอีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือที่อยู่อีเมล Outlook ส่วนบุคคลของคุณไปยังบัญชี LinkedIn ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อบัญชียังไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งและรับข้อความบน LinkedIn อีกด้วย

ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูล LinkedIn ของบุคคล อาจมีสาเหตุจาก:

 • บุคคลดังกล่าวไม่มีโปรไฟล์ LinkedIn

 • บุคคลดังกล่าวได้เปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์ LinkedIn สาธารณะ

ข้อมูลของคุณบน LinkedIn จะไม่แทนที่ข้อมูลของคุณใน ไมโครซอฟท์ หรือในทางกลับกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าตำแหน่งงานบนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณคือ "นักวิจัยอาวุโส" และตำแหน่งงานในโปรไฟล์ ไมโครซอฟท์ ของคุณคือ "นักวิจัย UX อาวุโส" ในกรณีนี้ ตำแหน่งงานบนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณจะยังคงแสดงเป็น "นักวิจัยอาวุโส" และตำแหน่งของคุณบนโปรไฟล์ ไมโครซอฟท์ จะยังคงแสดงเป็น "นักวิจัย UX อาวุโส"

ได้ ตราบใดที่บัญชี ไมโครซอฟท์ ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณเป็นขององค์กรที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณทำงานประจำที่ Contoso และทำงานพาร์ทไทม์ที่ Fabrikam คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn กับบัญชีของที่ทำงานทั้งสองบัญชีได้

ในแอปและบริการบนเว็บของ ไมโครซอฟท์ เช่น Outlook.com หรือ OneDrive for Business ข้อมูลและฟีเจอร์ของ LinkedIn จะผสานรวมกันอย่างสมบูรณ์ คุณจึงไม่สามารถปิดได้ คุณสามารถปิดข้อมูล LinkedIn สำหรับแอป Office 2016 บนพีซีของคุณเองเท่านั้น โดยมีวิธีการดังนี้:

 1. ใน Outlook 2016, Word 2016, PowerPoint 2016 หรือ Excel 2016 ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. ในส่วน ทั่วไป ภายใต้ ฟีเจอร์ของ LinkedIn ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงฟีเจอร์ของ LinkedIn ในแอปพลิเคชัน Office ของฉัน

 3. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดข้อมูล LinkedIn ในแอป Office 2016 หนึ่งข้อมูล LinkedIn จะไม่แสดงในแอป Office 2016 อื่นที่คุณติดตั้งไว้บนพีซีของคุณ คุณอาจต้องรีสตาร์ตแอป Office 2016 เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล 

ในแอปและบริการบนเว็บของ ไมโครซอฟท์ เช่น Outlook.com หรือ OneDrive for Business ข้อมูลและฟีเจอร์ของ LinkedIn จะผสานรวมกันอย่างสมบูรณ์ คุณจึงไม่สามารถปิดได้ แต่คุณสามารถควบคุมวิธีที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นข้อมูล LinkedIn ของคุณได้ เรียนรู้วิธีการปรับการมองเห็นโปรไฟล์สาธารณะใน LinkedIn ของคุณ

ได้ คุณเป็นผู้ควบคุมบัญชีของคุณ ดังนั้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้อื่นเห็นข้อมูล LinkedIn ของคุณหรือไม่และให้เห็นข้อมูลใดบ้าง เรียนรู้วิธีการปรับการตั้งค่าโปรไฟล์สาธารณะใน LinkedIn ของคุณ

เรามีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเปิด/ปิดใช้งาน LinkedIn ในแอปและบริการ Microsoft:

การแชร์ข้อมูลและความยินยอมให้มีการเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn

รวม LinkedIn เข้ากับ Azure AD

ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

การแชร์ข้อมูลระหว่าง LinkedIn และ ไมโครซอฟท์ เป็นไปตาม GDPR

สำหรับข้อมูลถึงวิธีที่ ไมโครซอฟท์ ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ให้ดู Microsoft.com/GDPR และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

สำหรับข้อมูลถึงวิธีที่ LinkedIn ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ให้ดู LinkedIn และ GDPR

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ LinkedIn จัดเก็บไว้ได้โดยการไปที่การตั้งค่าบัญชีบนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ LinkedIn จะแสดงข้อมูลในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ง่าย รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่นำเข้ามาจากบัญชี ไมโครซอฟท์ ของคุณ เช่น ที่ติดต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LinkedIn

ดูเพิ่มเติม

การแชร์ข้อมูลและความยินยอมให้มีการเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn

รวม LinkedIn เข้ากับ Azure AD

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×