เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ในการดำเนินการ โดย 21Vianet Office 365

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการตั้งค่า และจัดการการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถ:

 • เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Outlook Web App ของคุณกับบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น ๆ: ติดตามของอีเมลจากบัญชีผู้ใช้อื่น โดยการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบริการอีเมลอื่น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่ง ได้รับ และอ่านอีเมลทั้งหมดในเดียว

 • ส่งต่ออีเมล: การส่งต่ออีเมลของคุณจากบัญชีผู้ใช้ของคุณOutlook Web App กับบัญชีผู้ใช้อื่น

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้หรือแผนการบริการของคุณอาจไม่สนับสนุนงานบางอย่างที่ใช้กับฟีเจอร์เหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ บัญชีที่เชื่อมต่อ แสดงว่าฟีเจอร์เหล่านั้นยังไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ในบทความนี้

เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

ส่งต่ออีเมลไปถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

การเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่น

สร้างการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอื่น

 1. ก่อนที่คุณเชื่อมต่อกับดาวน์โหลดจดหมายจากบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น คุณอาจต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP จากบัญชีผู้ใช้อื่น

 2. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >บัญชี >บัญชีที่เชื่อมต่อ

 3. คลิกเพิ่ม ใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ พิมพ์อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้คุณต้องการเชื่อมต่อกับ แล้ว คลิ กตกลง

 5. เมื่อคุณเห็นข้อความว่าบัญชีของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิก สิ้นสุด ข้อความที่ส่งถึงบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถหยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลที่เชื่อมต่อใน Outlook Web App ได้ด้วยการเอาการเชื่อมต่อออก

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >บัญชี >บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ภายใต้ ชื่อบัญชี ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการหยุดการเชื่อมต่อ

 3. คลิก ลบ ละทิ้ง เพื่อเอาการเชื่อมต่อออก

 4. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีนั้น

อัปเดตการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >บัญชี >บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก แก้ไข แก้ไข

 4. อัปเดตที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้นั้น แล้วคลิก ถัดไป

 5. เมื่อคุณเห็นข้อความว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

เลือกที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น

คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลที่แสดงในเขตข้อมูล จาก เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่ส่งไปยังหนึ่งในบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน ที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นในเขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณส่ง

 3. เลือก อัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App ใช้ที่อยู่อีเมลที่ข้อความนั้นถูกส่งไปหาตั้งแต่แรก

 4. เลือกที่อยู่อีเมล Outlook Web App ของคุณถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่อีเมล Outlook Web App ของคุณปรากฏในเขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App

 5. เลือกหนึ่งในที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อของคุณถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล จาก ของข้อความทั้งหมดที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App ใช้ที่อยู่อีเมลของหนึ่งในบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อของคุณ

 6. คลิก บันทึก

การส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชีของคุณ

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >บัญชี >บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วนการส่งต่อ คลิกเริ่มการส่งต่อ

 3. ในส่งต่ออีเมลของฉันไป พิมพ์อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่ออีเมลของคุณOutlook Web App เพื่อ คลิ กบันทึก

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นOutlook Web App เก็บสำเนาของข้อความส่งต่อในกล่องจดหมายของคุณOutlook Web App หลังจากที่คุณตั้งค่าการส่งต่อ ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บสำเนาของข้อความในกล่องจดหมายของคุณOutlook Web App ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งต่อใน Outlook Web App

หยุดการส่งต่ออีเมล

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >บัญชี >บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วนการส่งต่อ คลิกหยุดการส่งต่อ ลบ

เปลี่ยนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมลปลายทางสำหรับข้อความของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อเก็บสำเนาของอีเมลของคุณในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณด้วย

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >บัญชี >บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลปลายทาง ใน ส่งต่ออีเมลของฉันไป ให้แก้ไขที่อยู่อีเมล

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนว่าคุณต้องการเก็บสำเนาข้อความในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณหรือไม่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความที่ถูกส่งใน Outlook Web App

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×