เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server กับเวิร์กบุ๊กของคุณ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ต้นของ Excel และแปลง (Power Query) ประสบการณ์การใช้งานการเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูล SQL Server.

 1. คลิกบนแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล คลิกแบบสอบถามใหม่ >จากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server

 2. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูล Microsoft SQL ให้ระบุ SQL Server เพื่อเชื่อมต่อในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถระบุ ชื่อฐานข้อมูล ได้เช่นกัน

 3. ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน ระบุแบบสอบถามของคุณในกล่องคำสั่ง SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อแบบสอบถามฐานข้อมูล SQL Server power
 4. เลือก ตกลง

 5. เลือกโหมดการรับรองความถูกต้องในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server

  Power Query SQL Server เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว
  1. Windows นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น เลือกตรงนี้ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  2. ฐานข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ SQL Server ของคุณ

 6. ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ จะถูกเลือกเพื่อแสดงว่า Power Query เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

  ถ้าการเชื่อมต่อกับ SQL Server ของคุณยังไม่ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส Power Query จะพร้อมท์ให้คุณเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส คลิก ตกลง ในข้อความนี้เพื่อเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส

ตัวอย่างสูตร

คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อเขียนสูตรสำหรับPower Query

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. ในแท็บ ribbon ของPower Query คลิกจากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server

  ตัวเลือกคิวรีจากฐานข้อมูล power
 2. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูล Microsoft SQL ให้ระบุ SQL Server เพื่อเชื่อมต่อในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถระบุ ชื่อฐานข้อมูล ได้เช่นกัน

 3. ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน ระบุแบบสอบถามของคุณในกล่องคำสั่ง SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อแบบสอบถามฐานข้อมูล SQL Server power
 4. เลือก ตกลง

 5. เลือกโหมดการรับรองความถูกต้องในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server

  Power Query SQL Server เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว
  1. Windows นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น เลือกตรงนี้ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  2. ฐานข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ SQL Server ของคุณ

 6. ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ จะถูกเลือกเพื่อแสดงว่า Power Query เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

  ถ้าการเชื่อมต่อกับ SQL Server ของคุณยังไม่ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส Power Query จะพร้อมท์ให้คุณเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส คลิก ตกลง ในข้อความนี้เพื่อเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส

ตัวอย่างสูตร

คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อเขียนสูตรสำหรับPower Query

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

รับและแปลงประสบการณ์การใช้งานไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2007 เพื่อให้คุณสามารถใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (.odc) เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server จากเวิร์กบุ๊ก Excel 2007 SQL Server เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลครบถ้วน เชิงสัมพันธ์ที่ถูกออกแบบสำหรับโซลูชันทั่วทั้งองค์กรข้อมูลที่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ความพร้อมใช้งาน ปรับขยาย และความปลอดภัย

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว คลิ กจาก SQL Server

  รูป Ribbon ของ Excel

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มทำงาน ตัวช่วยสร้างนี้มีสามหน้า

  หน้า 1: เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล   

 2. ในขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ SQL Server ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์

 3. ในขั้นตอนที่ 2 ภายใต้การเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ชื่อผู้ใช้ Microsoft Windows ของคุณและรหัสผ่านปัจจุบัน คลิกใช้การรับรองความถูกต้อง Windows

  • เมื่อต้องการใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลและรหัสผ่าน คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ ทางแล้ว พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในกล่องชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สอดคล้องกัน

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย : 

   • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก: Y6dh ! et5 รหัสผ่าน: house1 รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้

   • คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

   หน้าที่ 2: เลือกฐานข้อมูลและตาราง   

 4. ภายใต้เลือกฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง เลือกฐานข้อมูล ภายใต้การเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง เลือกตารางหรือมุมมอง

  หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายการเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อนี้จะได้รับพร้อมท์สำหรับรายการของตารางและมุมมอง

  หน้า 3: บันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลและเสร็จสิ้น   

 5. คุณอาจ ในกล่องชื่อไฟล์ แก้ไขชื่อไฟล์ที่แนะนำ คลิกการเรียกดู เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งไฟล์เริ่มต้น (แหล่งข้อมูลของฉัน)

 6. คุณอาจ พิมพ์คำอธิบายของไฟล์ ชื่อที่จำง่าย และคำค้นหาทั่วไปในกล่องคำอธิบายชื่อที่จำง่าย และค้นหาคำสำคัญ

 7. เพื่อให้แน่ใจว่า ไฟล์การเชื่อมต่อใช้เสมอเมื่อข้อมูลมีการอัพเด คลิกกล่องกาเครื่องหมายพยายามใช้ไฟล์นี้เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูลนี้เสมอ กล่องกาเครื่องหมายนี้ช่วยให้มั่นใจว่า การอัปเดตของไฟล์การเชื่อมต่อเสมอจะใช้ โดยเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ

 8. เมื่อต้องการระบุ ว่า แหล่งข้อมูลภายนอกของรายงาน PivotTable มีการเข้าถึงถ้าเวิร์กบุ๊กถูกบันทึกไปยังExcel Services และเปิด โดยใช้Excel Services คลิกการตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง และตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบไปยังแหล่งข้อมูลแล้วเลือกหนึ่ง:

  • รับรองความถูกต้องของ Windows     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน นี่คือวิธีการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด แต่จะสามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

  • SSO     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้เดียวลงบน (SSO), จากนั้น ใส่สตริงที่ระบุที่เหมาะสมในกล่องSSO ID นั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าไซต์Windows SharePoint Services ใช้เดียวลงในฐานข้อมูลที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสามารถเก็บไว้ วิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

  • ไม่มี     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในไฟล์การเชื่อมต่อ

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล

   หมายเหตุ: การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องถูกใช้โดยExcel Services เท่านั้น และไม่ใช่ โดย Excel

 9. คลิก ตกลง

 10. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  กล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล จะแสดงขึ้น

 11. ภายใต้เลือกวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูลนี้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างตาราง Excel คลิกตาราง (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable คลิกรายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart คลิกรายงาน PivotTable และ PivotChart

   หมายเหตุ: ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่สร้างเท่านั้น ที่จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับฐานข้อมูล OLAP

 12. ภายใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูลได้อย่างไร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในเวิร์กชีตที่มีอยู่ เลือกแผ่นงานที่มีอยู่ ทางแล้ว พิมพ์ชื่อของเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการค้นหาข้อมูล

   คลิกยุบโต้ รูปปุ่ม หรือ การชั่วยุบกล่องโต้ตอบ เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว คลิกขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในเวิร์กชีตใหม่เริ่มที่เซลล์ A1 คลิกแผ่นงานใหม่

 13. คุณอาจ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อ (และยัง เปลี่ยนไฟล์การเชื่อมต่อ) โดยคลิกคุณสมบัติ ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ แล้ว คลิกตกลง ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×