ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server กับเวิร์กบุ๊กของคุณ (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ Excelต้น และแปลง (Power Query) ประสบการณ์ใช้งานการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server

 1. คลิกบนแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล คลิกแบบสอบถามใหม่ >จากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server

 2. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูล Microsoft SQL ให้ระบุ SQL Server เพื่อเชื่อมต่อในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถระบุ ชื่อฐานข้อมูล ได้เช่นกัน

 3. ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน ระบุแบบสอบถามของคุณในกล่องคำสั่ง SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อแบบสอบถามฐานข้อมูล SQL Server power
 4. เลือก ตกลง

 5. เลือกโหมดการรับรองความถูกต้องในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server

  Power Query SQL Server เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว
  1. Windows นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น เลือกตรงนี้ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  2. ฐานข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ SQL Server ของคุณ

 6. ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ จะถูกเลือกเพื่อแสดงว่า Power Query เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

  ถ้าการเชื่อมต่อกับ SQL Server ของคุณยังไม่ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส Power Query จะพร้อมท์ให้คุณเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส คลิก ตกลง ในข้อความนี้เพื่อเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส

ตัวอย่างสูตร

คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อเขียนสูตรสำหรับPower Query

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. ในแท็บ ribbon ของPower Query คลิกจากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล SQL Server

  ตัวเลือกคิวรีจากฐานข้อมูล power
 2. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูล Microsoft SQL ให้ระบุ SQL Server เพื่อเชื่อมต่อในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถระบุ ชื่อฐานข้อมูล ได้เช่นกัน

 3. ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน ระบุแบบสอบถามของคุณในกล่องคำสั่ง SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลภายใน

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อแบบสอบถามฐานข้อมูล SQL Server power
 4. เลือก ตกลง

 5. เลือกโหมดการรับรองความถูกต้องในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server

  Power Query SQL Server เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว
  1. Windows นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น เลือกตรงนี้ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  2. ฐานข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ SQL Server ของคุณ

 6. ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ จะถูกเลือกเพื่อแสดงว่า Power Query เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ

  ถ้าการเชื่อมต่อกับ SQL Server ของคุณยังไม่ใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส Power Query จะพร้อมท์ให้คุณเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส คลิก ตกลง ในข้อความนี้เพื่อเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส

ตัวอย่างสูตร

คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อเขียนสูตรสำหรับPower Query

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

รับและแปลงประสบการณ์การใช้งานไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2007 เพื่อให้คุณสามารถใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (.odc) เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server จากเวิร์กบุ๊ก Excel 2007 SQL Server เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลครบถ้วน เชิงสัมพันธ์ที่ถูกออกแบบสำหรับโซลูชันทั่วทั้งองค์กรข้อมูลที่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ความพร้อมใช้งาน ปรับขยาย และความปลอดภัย

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก คลิกจากแหล่งข้อมูลอื่น แล้ว คลิ กจาก SQL Server

  รูป Ribbon ของ Excel

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มทำงาน ตัวช่วยสร้างนี้มีสามหน้า

  หน้า 1: เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล   

 2. ในขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ SQL Server ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์

 3. ในขั้นตอนที่ 2 ภายใต้การเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ชื่อผู้ใช้ Microsoft Windows ของคุณและรหัสผ่านปัจจุบัน คลิกใช้การรับรองความถูกต้อง Windows

  • เมื่อต้องการใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลและรหัสผ่าน คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ ทางแล้ว พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในกล่องชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สอดคล้องกัน

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย: 

   • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก: Y6dh ! et5 รหัสผ่าน: house1 รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้

   • คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

   หน้าที่ 2: เลือกฐานข้อมูลและตาราง   

 4. ภายใต้เลือกฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง เลือกฐานข้อมูล ภายใต้การเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง เลือกตารางหรือมุมมอง

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายการเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อนี้จะได้รับพร้อมท์สำหรับรายการของตารางและมุมมอง

  หน้า 3: บันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลและเสร็จสิ้น   

 5. คุณอาจ ในกล่องชื่อไฟล์ แก้ไขชื่อไฟล์ที่แนะนำ คลิกการเรียกดู เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งไฟล์เริ่มต้น (แหล่งข้อมูลของฉัน)

 6. คุณอาจ พิมพ์คำอธิบายของไฟล์ ชื่อที่เรียกง่าย และคำค้นหาทั่วไปในกล่องคำอธิบายชื่อที่เรียกง่าย และค้นหาคำสำคัญ

 7. เพื่อให้แน่ใจว่า ไฟล์การเชื่อมต่อใช้เสมอเมื่อข้อมูลมีการอัพเด คลิกกล่องกาเครื่องหมายพยายามใช้ไฟล์นี้เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูลนี้เสมอ กล่องกาเครื่องหมายนี้ช่วยให้มั่นใจว่า การอัปเดตของไฟล์การเชื่อมต่อเสมอจะใช้ โดยเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ

 8. เมื่อต้องการระบุ วิธีแหล่งข้อมูลภายนอกของรายงาน PivotTable จะเข้าถึงได้ถ้าเวิร์กบุ๊กถูกบันทึกไปยังExcel Services และเปิด โดยใช้Excel Services คลิกการตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง และตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบไปยังข้อมูลแล้วเลือกหนึ่ง แหล่งข้อมูล:

  • รับรองความถูกต้องของ Windows     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน นี่คือวิธีการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด แต่จะสามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

  • SSO     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้เดียวลงบน (SSO), จากนั้น ใส่สตริงที่ระบุที่เหมาะสมในกล่องSSO ID นั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าไซต์Windows SharePoint Services ใช้เดียวลงในฐานข้อมูลที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสามารถเก็บไว้ วิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

  • ไม่มี     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในไฟล์การเชื่อมต่อ

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล

   หมายเหตุ: การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องถูกใช้โดยExcel Services เท่านั้น และไม่ใช่ โดย Excel

 9. คลิก ตกลง

 10. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  กล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูล จะแสดงขึ้น

 11. ภายใต้เลือกวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูลนี้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างตาราง Excel คลิกตาราง (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable คลิกรายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart คลิกรายงาน PivotTable และ PivotChart

   หมายเหตุ: ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่สร้างเท่านั้น ที่จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับฐานข้อมูล OLAP

 12. ภายใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูลได้อย่างไร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในเวิร์กชีตที่มีอยู่ เลือกแผ่นงานที่มีอยู่ ทางแล้ว พิมพ์ชื่อของเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการค้นหาข้อมูล

   คลิกโต้ตอบการยุบ รูปปุ่ม หรือ การชั่วคราวยุบกล่องโต้ตอบ เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว คลิกขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในเวิร์กชีตใหม่เริ่มที่เซลล์ A1 คลิกแผ่นงานใหม่

 13. คุณอาจ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อ (และยัง เปลี่ยนไฟล์การเชื่อมต่อ) โดยคลิกคุณสมบัติ ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ แล้ว คลิกตกลง ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×