เชื่อมต่อกับ Sybase IQ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

  • ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL การ SAP ทุก คุณจำเป็นต้องSAP SQL ทุกโปรแกรมควบคุมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกตัวควบคุมที่ตรงกับการติดตั้ง Power Query (32 บิต หรือ 64 บิต)

  1. ในแท็บ ribbon ของPOWER QUERY เลือกจากฐานข้อมูล >จากฐานข้อมูล Sybase

    รับข้อมูลภายนอกจากฐานข้อมูล
  2. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูล Sybase ให้ระบุเซิร์ฟเวอร์ Sybase เพื่อเชื่อมต่อในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถระบุ ชื่อฐานข้อมูล ก็ได้เช่นกัน

  3. ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโดยใช้คิวรีของฐานข้อมูลดั้งเดิม ให้ระบุคิวรีของคุณในกล่อง คำสั่ง SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในระบบของฐานข้อมูล

  4. คลิก ตกลง

  5. ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ จะถูกเลือกเพื่อที่ Power Query จะได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสลับแบบธรรมดา

  6. คลิก เชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×