เชื่อมต่อกับ Dynamics CRM (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ต้นของ Excel และแปลง (Power Query) ประสบการณ์การใช้งานการเชื่อมต่อกับระบบ Microsoft Dynamics 365 CRM (ออนไลน์)

คลิกแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากบริการออนไลน์ >จาก Dynamics 365 (ออนไลน์) ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล คลิกแบบสอบถามใหม่ >จากแหล่งข้อมูลอื่น >จาก Dynamics 365 (ออนไลน์)

  1. ในกล่องโต้ตอบDynamics 365 ใส่URL API เว็บ สำหรับการเชื่อมต่อ Dynamics 365 ของคุณ รูปแบบ url คือ https://<tenant>.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/OrganizationData.svc

  2. คลิก ตกลง

  3. ในกล่องโต้ตอบตัวดึงข้อมูล OData คลิกWindows ถ้าตัวดึงข้อมูล OData ต้องการรับรองความถูกต้องของ Windows

  4. คลิก เชื่อมต่อ

  1. ในแท็บ ribbon ของPower Query คลิกจากบริการออนไลน์ >จาก Dynamics 365

  2. ในกล่องโต้ตอบMicrosoft Dynamics 365 ใส่URL สำหรับการเชื่อมต่อ Dynamics 365 ของคุณ รูปแบบ url คือ https://<tenant>.crm.dynamics.com/XRMServices/2011/OrganizationData.svc

  3. คลิก ตกลง

  4. ในกล่องโต้ตอบตัวดึงข้อมูล OData คลิกWindows ถ้าตัวดึงข้อมูล OData ต้องการรับรองความถูกต้องของ Windows

  5. คลิก เชื่อมต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×