เชื่อมต่อกับไฟล์ Excel หรือ CSV (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Power Query คุณสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel ไฟล์ข้อความ (.txt), หรือไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) เช่นเดียวกับที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่น ตัวแก้ไข Power Query ให้แจกความยืดหยุ่นกับวิธีรับ และแปลงข้อมูลของคุณดีเยี่ยม

ในบทความนี้

เชื่อมต่อกับไฟล์ Excel หรือ CSV

นำเข้าข้อมูลจากช่วงที่มีชื่อ

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

ตัวอย่างสูตร

Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) จะไม่ได้ลงทะเบียนข้อผิดพลาด

เชื่อมต่อกับไฟล์ Excel หรือ CSV

คลิกบนแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากแฟ้ม > เลือกจากเวิร์กบุ๊ก หรือจากข้อ ความ/CSV ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล คลิกที่แบบสอบถามใหม่ >จากแฟ้ม > เลือกจากเวิร์กบุ๊กจาก CSV หรือจากข้อความ ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคืนค่าตัวเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมเพื่อเลียนแบบลักษณะการทำงานก่อนหน้านี้ ดูส่วนบน "ฉันจะกู้คืน experience? รับข้อมูลภายนอกดั้งเดิม" ในบทความต่อไปนี้: Unified ต้นและแปลง

แท็บ ribbon ของPower Query คลิกจากแฟ้ม >จาก Excelจาก CSV หรือจากข้อความ ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่ด้านล่างนี้

ขั้นตอนเพิ่มเติม

  1. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู Excel หรือ เรียกดูค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ให้เรียกดูหรือพิมพ์เส้นทางไปยังไฟล์ที่คุณต้องการ

  2. คลิก เปิด

    สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV, Power Query จะตรวจหาตัวคั่นคอลัมน์รวมถึงชื่อคอลัมน์และชนิดโดยอัตโนมัติ ดูการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

นำเข้าข้อมูลจากช่วงที่มีชื่อ

ถ้าบุ๊กต้นฉบับของคุณมีช่วงที่มีชื่อ ชื่อของช่วงจะพร้อมใช้งานเป็นชุดข้อมูล

รูปภาพของกล่องโต้ตอบตัวนำทางแบบสอบถาม Power

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV

ถ้าคุณกำลังนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV, Power Query จะตรวจหาตัวคั่นคอลัมน์รวมถึงชื่อคอลัมน์และชนิดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าไฟล์ CSV ตัวอย่างด้านล่าง Power Query โดยอัตโนมัติใช้แถวแรกเป็นชื่อคอลัมน์ และเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลแต่ละคอลัมน์

ไฟล์ CSV ตัวอย่าง

รูปของไฟล์ CSV

Power Query จะเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์แต่ละชนิดโดยอัตโนมัติดังนี้

  • ID ใบสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นตัวเลข

  • วันสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นวัน

  • ประเภทยังคงอยู่ ข้อความ (ค่าเริ่มต้นชนิดคอลัมน์)

  • ชื่อผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ ข้อความ (ค่าเริ่มต้นชนิดคอลัมน์)

  • การเปลี่ยนแปลงจำนวนยอดขาย

ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม Power Query โดยอัตโนมัตินำไปใช้ในขั้นตอนFirstRowAsHeader และChangeType ออก การกระทำเหล่านี้โดยอัตโนมัติจะเทียบเท่ากับด้วยตนเองเลื่อนระดับแถวและด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงแต่ละชนิดคอลัมน์

ตัวอย่างสูตร

= Excel.Workbook
(File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

After Power Query auto detects columns:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

ข้อผิดพลาด Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) is not registered

ในขณะที่กำลังพยายามนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ดั้งเดิมหรือฐานข้อมูล Access ในการตั้งค่าบางอย่าง คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider)บนเครื่องได้ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบนระบบเท่านั้นติดตั้ง Office 2013 เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ดาวน์โหลดทรัพยากรต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถดำเนินต่อกับแหล่งข้อมูลที่คุณกำลังพยายามเข้าถึง

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีฟีเจอร์ทั้งชุด ติดตั้งMicrosoft Access Database Engine 2010 Redistributableและ service pack ทั้งหมด

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้Power Query วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถาม ใน Excel 2013 ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขแบบสอบถามจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องการโหลด หรือแก้ไขแอสมุดงานแบบสอบถามอยู่ จากส่วนรับข้อมูลภายนอก ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า ความ วิดีโอต่อไปนี้แสดงวิธีหนึ่งในการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×