เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก (Power Query)

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

Power Query มีส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ไฟล์ โฟลเดอร์ ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงรายการ SharePoint, Microsoft Azure Marketplace, ไฟล์ Hadoop และ Facebook เป็นต้น

แหล่งข้อมูลใน Power Query

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้ Power Query ให้ดูที่ นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ในวิธีใช้ Power Query สำหรับ Excel

หลังจากเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ต้องการแล้ว คุณสามารถปรับปรุงชุดข้อมูลได้โดยการกรอง การปรับรูปร่าง และการแปลงชุดข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ Power Query สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลของคุณ ให้ดูที่ กรอง ปรับรูปร่าง และแปลงข้อมูลที่นำเข้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานการจัดการข้อมูลใน Power BI สำหรับ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×