เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

Power Query มีส่วนติดต่อสไตล์เพื่อเชื่อมต่อ และนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอกเช่นเว็บไซต์ ไฟล์ โฟลเดอร์ ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงรายการ SharePoint, Microsoft Azure Marketplace แฟ้ม Hadoop และ Facebook การตั้งชื่อเพียงไม่กี่

แหล่งข้อมูลใน Power Query

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยใช้ Power Query ให้ดูที่ นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ในวิธีใช้ Power Query สำหรับ Excel

หลังจากเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ต้องการแล้ว คุณสามารถปรับปรุงชุดข้อมูลได้โดยการกรอง การปรับรูปร่าง และการแปลงชุดข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ Power Query สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลของคุณ ให้ดูที่ กรอง ปรับรูปร่าง และแปลงข้อมูลที่นำเข้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แชร์คิวรี

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานการจัดการข้อมูลใน Power BI สำหรับ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×