เชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล (Power Query) OData

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

 1. ในแท็บ ribbon ของPOWER QUERY เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น >จากตัวดึงข้อมูล OData

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวดึงข้อมูล OData ให้ใส่ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล OData

 3. เลือก ตกลง

 4. ถ้าตัวดึงข้อมูล OData ต้องการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบ เข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData ให้ทำดังนี้

  1. เลือกWindows ถ้าตัวดึงข้อมูล OData ต้องการรับรองความถูกต้องของ Windows

  2. เลือกพื้นฐาน ถ้าตัวดึงข้อมูล OData จำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

  3. เลือกแป้น Marketplace ถ้าตัวดึงข้อมูล OData จำเป็นต้องใช้คีย์บัญชีผู้ใช้ Marketplace คุณสามารถเลือกคีย์บัญชีผู้ใช้ Marketplace ของคุณได้รับ การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล OData marketplace Microsoft Azure นอกจากนี้คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับMicrosoft Azure Marketplace จากการเข้าถึงกล่องโต้ตอบตัวดึงข้อมูล OData

  4. คลิก บัญชีผู้ใช้ขององค์กร ถ้าตัวดึงข้อมูล OData จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลประจำตัวภายนอก สำหรับ Windows Live ID ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  5. เลือก บันทึก

หมายเหตุ: เชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูล OData สนับสนุนรูปแบบบริการข้อมูล JSON Lightdata service format.

แหล่งข้อมูล Power Query

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×