ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์

คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์ ถ้าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยเจ้าของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่แชร์นี้อาจอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน (ภายในเครื่อง) หรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ระยะไกล) ก็ได้

ถ้าคุณได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงและคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์แล้ว คุณจะสามารถดูและอัปเดตระเบียนและรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร สร้างระเบียนใหม่ และย้ายระเบียนไปยังโฟลเดอร์หรือออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ได้

บทความนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager for Outlook ที่แชร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ภายในหรือคอมพิวเตอร์ระยะไกลของคุณ

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในเครื่องหรือฐานข้อมูลระยะไกลที่แชร์

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณกำลังใช้ คุณต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลนั้น และต้องทำให้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Business Contact Manager สำหรับโปรไฟล์ Outlook ของคุณเสร็จสมบูรณ์ก่อน

ถ้าฐานข้อมูลที่แชร์อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลนั้น และคุณต้องมี Business Contact Manager for Outlook ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และต้องดำเนินการตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นใช้งาน Business Contact Manager สำหรับโปรไฟล์ Outlook ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ดูกระบวนการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ หรือวิธีสลับไปใช้ฐานข้อมูลที่แชร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ให้ดูที่ บทนำสู่โปรไฟล์อีเมล Outlook

เมื่อต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เคล็ดลับ:  เจ้าของฐานข้อมูลควรจะให้ชื่อของฐานข้อมูล และชื่อของคอมพิวเตอร์ระยะไกล (ถ้ามี) ที่จัดเก็บฐานข้อมูลนั้นแก่คุณ

ถ้าคุณใช้ Business Contact Manager for Outlook เป็นครั้งแรก ให้ใช้ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์

 1. ในตัวช่วยสร้าง การเริ่มต้น ให้คลิก กำหนดเอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฐานข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ให้ดำเนินการดังนี้    

   1. คลิก เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในเครื่อง

   2. แล้วเลือกฐานข้อมูลที่อยู่ในรายการ

   3. คลิก เชื่อมต่อ

   4. คลิก เสร็จสิ้น

  • ถ้าฐานข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ดำเนินการดังนี้    

   1. คลิก เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล

   2. ภายใต้ พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลที่แชร์อยู่

    หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่ทราบชื่อคอมพิวเตอร์ หรือชื่อฐานข้อมูล ให้ติดต่อบุคคลที่สร้างฐานข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลนี้

   3. คลิก เชื่อมต่อ

   4. แล้วเลือกฐานข้อมูลที่อยู่ในรายการ

   5. คลิก เชื่อมต่อ

    หมายเหตุ:  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป เจ้าของฐานข้อมูลต้องให้รหัสผ่านชั่วคราวแก่คุณ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนั้น รหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างได้

   6. ให้คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

    • ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาของฐานข้อมูลภายในเครื่องเพื่อใช้ในกรณีที่ฐานข้อมูลระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ใช่ สร้างสำเนาออฟไลน์ของฐานข้อมูล

    • ถ้าคุณต้องการใช้ Business Contact Manager for Outlook เฉพาะเมื่อฐานข้อมูลระยะไกลพร้อมให้ใช้งานเท่านั้น ให้คลิก ไม่ใช่ ขอบคุณ

     หมายเหตุ: ถ้าคุณสร้างสำเนาของฐานข้อมูลที่แชร์ภายในเครื่อง (ออฟไลน์) และคุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการซิงโครไนซ์เมื่อสำเนาของคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานออฟไลน์ และการซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลภายในเครื่องของคุณกับฐานข้อมูลระยะไกล ให้ดูที่ ทำงานแบบออฟไลน์ใน Business Contact Manager

   7. คลิก เสร็จสิ้น

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

 3. คลิกปุ่ม จัดการฐานข้อมูล แล้วคลิก สร้างหรือเลือกฐานข้อมูล

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. ถ้าฐานข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ให้ดำเนินการดังนี้    

  1. คลิก เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในเครื่อง

  2. แล้วเลือกฐานข้อมูลที่อยู่ในรายการ

  3. คลิก เชื่อมต่อ

 6. ถ้าฐานข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ดำเนินการดังนี้    

  1. คลิก เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระยะไกล

  2. ภายใต้ พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลที่แชร์อยู่

   หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่ทราบชื่อคอมพิวเตอร์ หรือชื่อฐานข้อมูล ให้ติดต่อบุคคลที่สร้างฐานข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลนี้

  3. คลิก เชื่อมต่อ

  4. แล้วเลือกฐานข้อมูลที่อยู่ในรายการ

  5. คลิก เชื่อมต่อ

   หมายเหตุ:  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป เจ้าของฐานข้อมูลต้องให้รหัสผ่านชั่วคราวแก่คุณ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนั้น รหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างได้

  6. ให้คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

   • ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาของฐานข้อมูลภายในเครื่องเพื่อใช้ในกรณีที่ฐานข้อมูลระยะไกลไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ใช่ สร้างสำเนาออฟไลน์ของฐานข้อมูล

   • ถ้าคุณต้องการใช้ Business Contact Manager for Outlook เฉพาะเมื่อฐานข้อมูลระยะไกลพร้อมให้ใช้งานเท่านั้น ให้คลิก ไม่ใช่ ขอบคุณ

    หมายเหตุ:  ถ้าคุณสร้างสำเนาของฐานข้อมูลที่แชร์ภายในเครื่อง (ออฟไลน์) และคุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการซิงโครไนซ์เมื่อสำเนาของคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานออฟไลน์ และการซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลภายในเครื่องของคุณกับฐานข้อมูลระยะไกล ให้ดูที่ ทำงานแบบออฟไลน์ใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  บุคคลมากกว่าหนึ่งคนสามารถแก้ไขระเบียนเดียวกันในฐานข้อมูลที่แชร์ได้พร้อมกัน เนื่องจากฐานข้อมูลไม่ได้ถูกล็อก ถ้าระเบียนถูกแก้ไขโดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนพร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกล่าสุดจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×