เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แสดง MICROSOFT OFFICE 2007

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในที่ๆ คุณพำนักอาศัยอยู่) กับคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานจะมีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อตามที่ระบุด้านบน ซึ่งรวมถึงสื่อที่คุณได้รับด้วย (ถ้ามี) ข้อกำหนดดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้กับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์ ได้แก่

 • โปรแกรมอัปเดต

 • ส่วนเพิ่มเติม

 • บริการบนอินเทอร์เน็ตและ

 • บริการสนับสนุนของ Microsoft

สำหรับซอฟต์แวร์นี้ นอกเสียจากว่ามีข้อกำหนดอื่นๆ ที่มาพร้อมกันกับรายการเหล่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะใช้ข้อกำหนดเหล่านั้นแทน

โดยใช้ซอฟต์แวร์ คุณยอมรับต ข้อกำหนดE ถ้าคุณไม่ยอมรับ ไม่ใช้ซอฟต์แวร์

ถ้าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณจะมีสิทธิ์ตามด้านล่าง

 1. สิทธิ์การติดตั้งและการใช้งาน   

  1. ทั่วไป    คุณอาจติดตั้ง และใช้จำนวนสำเนาของซอฟต์แวร์ใด ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดู และพิมพ์ไฟล์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Office คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ

  2. แจกจ่าย    คุณสามารถคัดลอก และกระจายซอฟต์แวร์ จัดเตรียมไว้ที่:

   • สำเนาแต่ละรายการจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ และ unmodified รวมถึงงานนำเสนอของข้อตกลงนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละยอมรับ และ

   • คุณ indemnify อย่างสม่ำเสมอ และ Microsoft อันตรายและบริษัทในเครือของค้างไว้ และผู้จำหน่ายจากอ้างสิทธิ์ใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนาย ที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงของซอฟต์แวร์

    คุณอาจไม่:

   • กระจายซอฟต์แวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ตามไม่ใช่ของ Microsoft ที่อาจใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟังก์ชันการทำงาน

   • เปลี่ยนแปลงใด ๆ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือซอฟต์แวร์ ตในบัตร

   • ใช้ของไมโครซอฟท์ หรือบริษัทในเครือของผู้จำหน่ายชื่อ โลโก้ หรือ หรือเครื่องหมายการค้าการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   • กระจายซอฟต์แวร์ร่วมกับโปรแกรมที่อาจเป็นอันตราย หลอกลวง หรือ unlawful หรือ

   • ปรับเปลี่ยน หรือกระจายซอฟต์แวร์เพื่อให้ส่วนใด ๆ ของนั้นกลายเป็นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตถูกแยกออก ใบอนุญาตถูกแยกออกเป็นหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ เป็นเงื่อนไขของใช้ ปรับเปลี่ยน หรือแจก แจง ที่

    • โค้ดจะเปิดเผย หรือ distributed ในฟอร์มโค้ดต้นฉบับ หรือ

    • ด้านขวาเพื่อปรับเปลี่ยนมีผู้อื่นได้

 2. ขอบเขตของสิทธิ์การใช้งาน    ซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาต ไม่ขายได้ ข้อตกลงนี้เท่านั้นให้แก่คุณบางสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft สำรองสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด เว้นแต่ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คุณมีสิทธิ์เพิ่มเติมแม้ มีข้อจำกัดนี้ คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น คุณต้องปฏิบัติตาม ด้วยใด ๆ ข้อจำกัดทางเทคนิคในซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คุณสามารถใช้ในบางวิธี ในการทำเช่นนั้น คุณอาจไม่ได้

  1. หลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์

  2. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือถอดแยกซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อกำหนดนี้ก็ตาม

  3. สร้างสำเนาซอฟต์แวร์ในจำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีข้อกำหนดนี้ก็ตาม

  4. เผยแพร่ซอฟต์แวร์ให้ผู้อื่นคัดลอก

  5. ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมซอฟต์แวร์

  6. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบริการการโฮสต์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

 3. สำเนาสำรอง    คุณอาจทำสำเนาสำรองของซอฟต์แวร์ คุณอาจใช้เฉพาะกับการติดตั้งซอฟต์แวร์

 4. เอกสาร    บุคคลใด ๆ ที่ถูกต้องเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายภายในของคุณ สามารถคัดลอก และใช้เอกสารของคุณภายใน ข้อมูลอ้างอิงได้

 5. โอนไปยังอุปกรณ์อื่น    คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ และติดตั้งบนอุปกรณ์อื่นสำหรับการใช้งานของคุณ คุณอาจไม่ทำการแชร์สิทธิ์การใช้งานนี้ระหว่างอุปกรณ์

 6. ข้อจำกัดในการส่งออก    ซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้กฎหมายส่งสหรัฐอเมริกาและข้อบังคับ คุณต้องปฏิบัติตาม ด้วยส่งในประเทศ และนานาชาติกฎหมายและข้อบังคับที่นำไปใช้กับซอฟต์แวร์ทั้งหมด กฎหมายเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง แก่ผู้ใช้ และใช้จุดสิ้นสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูhttps://aka.ms/exporting

 7. บริการฝ่ายสนับสนุน    เนื่องจากซอฟท์แวร์นี้เป็น "เป็น" เราอาจไม่มีบริการการสนับสนุนสำหรับไฟล์นั้น

 8. ข้อตกลงทั้งหมด    ข้อตกลงนี้ และเงื่อนไขสำหรับส่วนเพิ่มเติม อัปเด บริการบนอินเทอร์เน็ต และบริการฝ่ายสนับสนุนที่คุณใช้ ได้ข้อตกลงทั้งหมดสำหรับบริการด้านซอฟต์แวร์และการสนับสนุน

 9. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

  1. สหรัฐอเมริกา    ถ้าคุณได้รับซอฟต์แวร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายรัฐวอชิงตันควบคุมการแปลของข้อตกลงนี้ และนำไปใช้กับข้อเรียกร้องสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของกฎหมายหลัก การปฏิบัติตามกฎหมายสถานะที่คุณอาศัยอยู่ควบคุมทั้งหมดอื่น ๆ อ้างสิทธิ์ รวมถึงการอ้างสิทธิ์ภาย ใต้สถานะ กฎหมายป้องกันผู้บริโภค กฎหมายแข่งขัน unfair และ ในละเมิด

  2. นอกสหรัฐอเมริกา    ถ้าคุณได้รับซอฟต์แวร์ในประเทศอื่น ๆ กฎหมายของประเทศที่นำไปใช้

 10. ผลทางกฎหมาย    ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิ์บางอย่างถูกต้อง คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายประเทศของคุณ คุณยังอาจมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่คุณได้รับซอฟต์แวร์ไว้ ข้อตกลงนี้เปลี่ยนสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายประเทศของคุณถ้ากฎหมายประเทศของคุณไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น

 11. การสละสิทธิ์การรับประกัน    LICENSED IS ซอฟต์แวร์รนา "การ AS-การ IS" คุณต้องเป็นผู้ความเสี่ยงของการใช้งาน MICROSOFT ให้ไม่มีการรับประกัน EXPRESS รับประกัน หรือเงื่อนไขออก คุณอาจมีสิทธิ์ของผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายภายในเครื่องของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง การรนา PERMITTED ขอบเขตภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายภายในเครื่องของคุณ MICROSOFT ไม่รวมการรับประกันโดยนัยของ MERCHANTABILITY การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและที่ไม่ใช่ละเมิดความ 

 12. ข้อจำกัดบนยกเว้น AND ของเสียหาย   คุณสามารถกู้คืนจาก MICROSOFT AND ITS ผู้จำหน่ายเฉพาะโดยตรงเสียหายขึ้น 5.00 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถกู้คืนใด ๆ อื่น ๆ เสียหาย รวมถึง CONSEQUENTIAL ขาดกำไร พิเศษ INDIRECT หรือเสียหายเบ็ดเตล็ดได้ 

  ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้กับ

  1. สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การบริการ เนื้อหา (รวมถึงโค้ด) บนไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทอื่น หรือโปรแกรมของบริษัทอื่น และ

  2. ข้อเรียกร้องสำหรับการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การไม่ปฏิบัติตามการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไข ความรับผิดที่เข้มงวด การละเลย หรือการละเมิดอื่นๆ ถึงระดับที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต

   นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่า Microsoft ได้ทราบหรือควรทราบโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ หากประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×