เค้าโครงสไลด์คืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เค้าโครงสไลด์ที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบ ตำแหน่ง และพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับเนื้อหาที่ปรากฏบนสไลด์ทั้งหมด พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นที่เก็บในเค้าโครงที่หยุดเนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อความ (รวมถึงเนื้อความ รายการหัวข้อย่อย และชื่อเรื่อง), ตาราง แผนภูมิ SmartArt กราฟิก ภาพยนตร์ เสียง รูปภาพ และคลิปอาร์ต เค้าโครงสไลด์ประกอบด้วยธีม(สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ และพื้นหลัง) ของภาพนิ่ง

โครงสร้างของเค้าโครง
ทั้งหมดขององค์ประกอบเค้าโครงคุณสามารถรวมไว้ใน PowerPoint บนสไลด์

PowerPoint มีเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ภายใน และคุณสามารถปรับเปลี่ยนเค้าโครงเหล่านี้เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ และคุณสามารถใช้เค้าโครงแบบกำหนดเองของคุณร่วมกับบุคคลอื่นที่สร้างงานนำเสนอ โดยใช้ PowerPoint

เค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint
เค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ภายใน แสดงตำแหน่งของพื้นที่ที่สำรองไว้ต่าง ๆ สำหรับข้อความหรือกราฟิก

คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ภายใน PowerPoint ในมุมมองต้นแบบสไลด์ รูปภาพด้านล่างแสดงต้นแบบสไลด์และเค้าโครง 2 ในเค้าโครงสำหรับธีมในมุมมองต้นแบบสไลด์

ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์ ดูต้นแบบสไลด์คืออะไร?

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×