เค้าโครงของกราฟิก SmartArt ซึ่งมีรูปร่างไม่จำกัดได้อย่างไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้เค้าโครง SmartArt บาง คุณสามารถเพิ่มรูปร่างพิเศษมาก ตามที่คุณต้องการ เค้าโครงอื่นประกอบด้วยจำนวนคงที่ของรูปร่าง ตัวอย่างเช่น ลูกศร Counterbalance เค้าโครงในชนิดความสัมพันธ์ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงเฉพาะสองฝ่ายความคิดหรือแนวคิด และสองรูปร่างเท่านั้นที่สามารถประกอบด้วยข้อความ

รูปเค้าโครงของลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการแสดงความคิดมากกว่าสอง สลับไปยังเค้าโครงที่มีรูปร่างที่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความมากกว่าสอง — เช่นเค้าโครงรายการพีระมิด โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนเค้าโครงหรือชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt สามารถเปลี่ยนแปลงหมายมองข้อมูลของคุณ ตัวอย่าง เค้าโครงที่แสดงลูกศรชี้ขวา เช่นกระบวนการพื้นฐานในชนิดกระบวนการ ทั้งหมด มีความหมายที่แตกต่างจากที่หนึ่งที่มีการจัดเรียงอย่างไรในวงกลม เช่นวงกลมแบบต่อเนื่องในชนิดวงกลมลูกศรแสดง

คุณสามารถทำได้ทั้งเพิ่มและลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt และคุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างต่าง ๆ ดังนั้นคุณควรเลือกเค้าโครงที่มีภาพดีที่สุดของข้อมูลของคุณ

ตารางต่อไปนี้แสดงบางอย่างของกราฟิก SmartArt ที่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ที่จะใช้ ดูเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับรายการ

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับกระบวนการ

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับรอบ

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับลำดับชั้น

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับความสัมพันธ์

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับเมทริกซ์

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับภาพพีระมิด

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับรายการ

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

รายการบล็อกพื้นฐาน

รูปเค้าโครงของรายการบล็อกพื้นฐาน

ไม่จำกัด

รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

รูปเค้าโครงของส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

ไม่จำกัด

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ไม่จำกัด

กระบวนการโดยละเอียด

รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด

ไม่จำกัด

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ไม่จำกัด

รายการลำดับชั้น

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

ไม่จำกัด

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

ไม่จำกัด

รายการรูปภาพแนวนอน

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวนอน

ไม่จำกัด

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ไม่จำกัด

รายการคำอธิบายรูปภาพ

รูปเค้าโครงของ รายการคำอธิบายรูปภาพ

ไม่จำกัด

รายการพีระมิด

เค้าโครง 'รายการพีระมิด'

ไม่จำกัด

กระบวนการเป็นส่วนๆ

รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ

ไม่จำกัด

รายการแบบเรียงซ้อน

รูปเค้าโครงของรายการแบบเรียงซ้อน

ไม่จำกัด

ลำดับชั้นตาราง

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

ไม่จำกัด

รายการตาราง

รูปเค้าโครงของรายการตาราง

เฉพาะสองระดับ: ความคิดหลักหนึ่งและรูปร่างระดับที่สองไม่จำกัด

รายการเป้าหมาย

รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย

ไม่จำกัด

รายการสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปเค้าโครงของรายการสี่เหลี่ยมคางหมู

ไม่จำกัด

รายการลูกศรแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง

ไม่จำกัด

รายการบล็อกแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของรายการบล็อกแนวตั้ง

ไม่จำกัด

รายการกล่องแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของรายการกล่องแนวตั้ง

ไม่จำกัด

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

ไม่จำกัด

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ไม่จำกัด

รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง

เค้าโครง 'รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง'

ไม่จำกัด

รายการรูปภาพแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวตั้ง

ไม่จำกัด

ด้านบนของหน้า

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับกระบวนการ

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

ไม่จำกัด

โฟลว์แบบสลับ

รูปเค้าโครงของโฟลว์แบบสลับ

ไม่จำกัด

ริบบิ้นลูกศร

รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร

ความคิดสองสูงสุด

กระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

ไม่จำกัด

กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

ไม่จำกัด

กระบวนการพื้นฐาน

เค้าโครง 'กระบวนการพื้นฐาน'

ไม่จำกัด

ไทม์ไลน์พื้นฐาน

เค้าโครง ไทม์ไลน์พื้นฐาน

ไม่จำกัด

รายการเครื่องหมายบั้ง

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้ง

ไม่จำกัด

กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม

รูปเค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม'

ไม่จำกัด

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

ไม่จำกัด

กระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

รูปเค้าโครงของกระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

ไม่จำกัด

กระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

รูปเค้าโครงของกระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

ไม่จำกัด

ลูกศรชี้บรรจบกัน

รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน

ไม่จำกัด

ลูกศรแยกออกจากกัน

รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน

ไม่จำกัด

สมการ

รูปเค้าโครงของสมการ

ไม่จำกัด

กรวย

รูปเค้าโครงของกรวย

สูงสุดสามแนวคิดในกรวยและที่สี่ด้านล่างนี้

เกียร์

รูปเค้าโครงของเกียร์

ความคิดหลักหนึ่งและความคิดที่ขึ้นต่อกันสอง ข้อความระดับที่สามจะแสดงด้วย

ลูกศรชี้สวนกัน

รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน

ความคิดที่สองออก

กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ไม่จำกัด

ลูกศรตามกระบวนการ

เค้าโครง 'ลูกศรตามกระบวนการ'

ไม่จำกัด

รายการกระบวนการ

รูปเค้าโครงของรายการกระบวนการ

ไม่จำกัด

กระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

ไม่จำกัด

กระบวนการแบบเหลื่อมกัน

รูปเค้าโครงของกระบวนการแบบเหลื่อมกัน

สูงสุดห้ารูปร่าง

ลูกศรขึ้น

รูปเค้าโครงของลูกศรขึ้น

สูงสุดห้ารูปร่าง

กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

เค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง'

ไม่จำกัด

สมการแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง

ไม่จำกัด

กระบวนการแนวตั้ง

เค้าโครง 'กระบวนการแนวตั้ง'

ไม่จำกัด

ด้านบนของหน้า

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับรอบ

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

วงกลมพื้นฐาน

เค้าโครง 'วงกลมพื้นฐาน'

ไม่จำกัด

วงกลมธรรมดา

รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา

สูงสุดเจ็ดส่วน

รัศมีธรรมดา

เค้าโครง 'รัศมีพื้นฐาน'

ความคิดหลักเดียวกับข้อความระดับที่สองไม่จำกัด

วงกลมแบบบล็อก

รูปเค้าโครงของวงกลมแบบบล็อก

ไม่จำกัด

วงกลมแบบต่อเนื่อง

รูปเค้าโครงของวงกลมแบบต่อเนื่อง

ไม่จำกัด

เมทริกซ์วงกลม

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม

ความคิดที่สี่ มีคำอธิบายของระดับที่สอง

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ความคิดหลักหนึ่งและรูปร่างระดับที่สองไม่จำกัด

วงกลมหลายทิศทาง

รูปเค้าโครงของวงกลมหลายทิศทาง

ไม่จำกัด

วงกลมไร้ทิศทาง

รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง

ไม่จำกัด

วงกลมรัศมี

รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี

ความคิดหลักหนึ่งและรูปร่างระดับที่สองไม่จำกัด

เวนน์แบบรัศมี

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี

ความคิดหลักหนึ่งและรูปร่างระดับที่สองไม่จำกัด

วงกลมเป็นส่วนๆ

รูปเค้าโครงของวงกลมเป็นส่วนๆ

สูงสุดเจ็ดส่วน

วงกลมข้อความ

รูปเค้าโครงของวงกลมข้อความ

ไม่จำกัด

ด้านบนของหน้า

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับลำดับชั้น

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

ลำดับชั้น

รูปเค้าโครงของลำดับชั้น

ไม่จำกัด

ลำดับชั้นแนวนอน

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นแนวนอน

ไม่จำกัด

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

เค้าโครง 'ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน'

ไม่จำกัด

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

ไม่จำกัด

แผนผังองค์กร

เค้าโครง 'แผนผังองค์กร'

ไม่จำกัด

ด้านบนของหน้า

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับความสัมพันธ์

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

ยอดดุล

รูปเค้าโครงสมดุล

ไม่จำกัด

เป้าหมายพื้นฐาน

เค้าโครง 'เป้าหมายพื้นฐาน'

สูงสุดห้าแนวคิด ข้อจำกัดของระดับที่สอง แต่อาจซ้อนทับกัน

เวนน์พื้นฐาน

เค้าโครง 'เวนน์พื้นฐาน'

ไม่จำกัด

รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

เค้าโครง 'รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง'

ความคิดหลักเดียวกับข้อความระดับที่สองไม่จำกัด

ลูกศรถ่วงดุล

รูปเค้าโครงของลูกศรถ่วงดุล

ความคิดที่สองออก

เวนน์เชิงเส้น

รูปเค้าโครงของเวนน์เชิงเส้น

ไม่จำกัด

เป้าหมายแบบซ้อนกัน

รูปเค้าโครงของเป้าหมายแบบซ้อนกัน

ความคิดที่สาม

รายการรัศมี

รูปเค้าโครงของรายการรัศมี

ความคิดหลักหนึ่งและความคิดรองไม่จำกัด

เวนน์แบบเรียงซ้อน

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบเรียงซ้อน

สูงสุดเจ็ดแนวคิด

ด้านบนของหน้า

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับเมทริกซ์

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

เมทริกซ์พื้นฐาน

เค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน

ความคิดสี่

เมทริกซ์เส้นตาราง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์เส้นตาราง

ความคิดสี่

เมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ความคิดหลักหนึ่ง มีแนวคิดของสี่ระดับที่สอง

ด้านบนของหน้า

รูปร่าง ระดับ และข้อจำกัดของระดับสำหรับภาพพีระมิด

ชื่อเค้าโครง

รูปภาพ

ขีดจำกัดของรูปร่าง

พีระมิดพื้นฐาน

เค้าโครง 'พีระมิดพื้นฐาน'

ไม่จำกัด

พีระมิดคว่ำ

รูปเค้าโครงของพีระมิดคว่ำ

ไม่จำกัด

พีระมิดเป็นส่วนๆ

รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ

ไม่จำกัด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×