เคล็ดลับในการทำตลาดด้วยอีเมล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การตลาดผ่านทางอีเมลมีข้อดีมากมาย คือ

 • เสียค่าใช้จ่ายน้อย

 • ถึงลูกค้าในทันที

 • มีลักษณะแบบโต้ตอบ

 • สามารถส่งข้อความของคุณไปยังลูกค้าจำนวนมากได้พร้อมกัน

 • ไม่รอให้ลูกค้า้เข้าหาแต่เป็นฝ่ายส่งข้อความของคุณไปยังลูกค้า

 • ง่ายต่อการติดตามสิ่งต่างๆ เช่น ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง (ผ่านทางการเด้งกลับของอีเมล) การตอบกลับเชิงบวกและลบ การเยี่ยมชมเว็บเพจ (จากการเชื่อมโยงที่ฝังตัวอยู่ในข้อความอีเมล) และการเพิ่มของยอดขาย

การทำตลาดด้วยอีเมลจะทำให้การสร้างโปรแกรมการสื่อสารที่มีกำหนดเวลาประจำซึ่งจะสร้างตราสินค้าและธุรกิจของคุณทำได้โดยง่าย

การทำตลาดด้วยอีเมลมีข้อด้อยอยู่เช่นกัน เนื่องด้วยจำนวนอีเมลที่มีอยู่ท่วมท้น ลูกค้าสามารถคัดกรองข้อความของคุณออกจากกล่องอีเมลขาเข้าและลบทิ้งโดยไม่ได้อ่านเลย ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ลูกค้าอาจเข้าใจผิดว่าข้อความอีเมลของคุณเป็นอีเมลอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าลูกค้าได้รับข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากเกินไป ที่เลวร้ายที่สุดคือ ลูกค้าอาจตัดสินใจว่าข้อความของคุณเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ถ้าเนื้อหาไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะได้รับ ต่อจากนั้น ลูกค้าอาจลบชื่อของตนออกจากรายชื่อผู้รับจดหมาย และคิดในแง่ไม่ดีต่อธุรกิจของคุณ

ผลสุดท้ายคือ การทำตลาดด้วยอีเมลที่ทำอย่างเหมาะสมสามารถเสริมการโต้ตอบด้านบวกของลูกค้าของคุณกับธุรกิจของคุณได้

ในบทความนี้

คอมโพเนนต์การตลาดอีเมประสบความสำเร็จ

สร้างความเชื่อถือของลูกค้า

องค์ประกอบของการทำตลาดด้วยอีเมลที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำตลาดด้วยอีเมล มีอะไรบ้าง

 • การทำให้ถูกกฏหมาย

 • การทำให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกันและสั้นกระชับ

 • การนำเสนอการเรียกร้องให้เกิดการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน

 • การทำให้ข้อความเป็นส่วนบุคคล

 • การทำให้มีความสม่ำเสมอ

 • การจัดรูปแบบข้อความอย่างระมัดระวัง

 • การทดสอบข้อความก่อนส่ง

กุญแจสู่การทำตลาดด้วยอีเมลที่ประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกับการตลาดอื่นทั้งหมดคือ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า คนที่อยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา ให้ตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่คนเหล่านั้นจะได้รับจากคุณ และส่งมอบสิ่งที่คุณสัญญา

การทำให้การทำตลาดด้วยอีเมลของคุณถูกกฏหมาย

กฏหมาย CAN-SPAM Act ค.ศ. 2003 (กฏหมายการควบคุมการล่วงละเมิดด้วยอีเมลที่ไม่พึงประสงค์) ให้เค้าโครงข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่ส่งอีเมลเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ พรบ. ฉบับนี้ยังระบุบทลงโทษสำหรับผู้ส่งอีเมลขยะและบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์โฆษณาอยู่ในอีเมลขยะนั้น ถ้ามีการละเมิดกฏหมาย และยังให้สิทธิ์แก่ผู้รับในการเรียกขอให้ผู้ส่งอีเมลนั้นหยุดส่งอีเมลขยะนั้นด้วย

กฏหมายนี้ครอบคลุมถึงอีเมลที่มีจุดประสงค์หลักในการโฆษณา หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการค้า รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ "ข้อความทางธุรกรรมหรือเชิงความสัมพันธ์"  ซึ่งหมายถึง อีเมลที่เอื้อต่อธุรกรรมที่ได้มีการตกลงกันแล้ว หรือปรับปรุงข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่  อาจไม่มีข้อมูลชี้นำไปในทางที่ผิด หรือทำให้เข้าใจผิด มิฉะนั้นแล้วจะพ้นจากบทบัญญัติส่วนใหญ่ของกฏหมาย CAN-SPAM Act สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

การทำให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกันและสั้นกระชับ

คาดว่าลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ของคุณจะมีเวลาและความสนใจในการอ่านเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเท่านั้น ตราบใดที่การอ่านนั้นเข้าถึงประเด็นได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งคุณพุ่งเป้าหมายแต่ละข้อความอีเมลไปที่ความสนใจของผู้รับแต่ละรายมากเท่าใด ก็ย่อมมีแนวโน้มที่ผู้รับจะเปิดอ่านและตอบกลับข้อความของคุณมากขึ้น คุณลักษณะจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ใน Microsoft Office Publisher 2007 สามารถช่วยคุณส่งเนื้อหาไปที่ความสนใจของผู้รับแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชนิดของเนื้อหาที่ใช้งานได้ดีในการทำตลาดด้วยอีเมล นั้นรวมถึง

 • รายการพิเศษประจำสัปดาห์ ส่วนลด และข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่นๆ

 • คำเชิญไปงานเลี้ยงและสัมมนา

 • ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • จดหมายข่าวให้ข้อมูล

ข้อความการทำตลาดด้วยอีเมลที่มีประสิทธิผลจะรวมถึงส่วนประกอบต่อไปนี้ (ซึ่งส่วนใหญ่นั้นกำหนดโดยกฏหมาย CAN-SPAM Act)

 • บรรทัดชื่อเรื่องที่ชัดกระชับ    ถึงแม้คุณจะต้องการให้ผู้รับเปิดข้อความอีเมล อย่าให้เล่ห์เหลี่ยมและเล่ห์กล ขอให้สัญญาในประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงซึ่งคุณสามารถส่งมอบให้ได้เท่านั้น กฏหมาย CAN-SPAM Act กำหนดว่าบรรทัดชื่อเรื่องต้องแสดงถึงเนื้อหาของข้อความอย่างถูกต้อง

  นอกจากนี้ ขอให้บรรทัดชื่อเรื่องใช้อักขระน้อยกว่า 50 ตัว เพื่อให้ชื่อเรื่องนั้นจะไม่ถูกตัดให้สั้นลงในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน เว้นแต่คุณจะถามคำถาม การกระทำนั้นจะทำให้เสียพื้นที่อันมีค่า เหนือสิ่งอื่นใด ให้หลีกเลี่ยงเครื่องหมายอัศเจรีย์ เพราะเครื่องหมายอัศเจรีย์นั้นเป็นการเตือนได้อย่างดีว่าข้อความนี้เป็นการส่งเสริมสินค้าโดยเฉพาะ

 • การแจ้งให้ทราบว่าข้อความอีเมลของคุณเป็นโฆษณาหรือการเชื้อเชิญ    กฏหมาย CAN-SPAM Act กำหนดว่าประกาศนี้ต้องชัดแจ้งและเห็นได้ชัดเจน และคุณต้องให้ผู้รับมีวิธีลบชื่อของตนออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายนั้น  เป็นวิธีสำหรับการเลือกออก

 • ที่อยู่ผู้ส่งที่ถูกต้อง    กฏหมาย CAN-SPAM Act กำหนดว่าคุณต้องให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ควรให้หมายเลขโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน เพราะถึงอย่างไรก็ตาม คุณก็ต้องการให้ผู้รับติดต่อมาหาคุณ

 • ตัวเลือกการเลือกออก    กฏหมาย CAN-SPAM Act กำหนดว่าคุณต้องให้ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง หรือวิธีการตอบกลับอื่นบนเว็บ ซึ่งทำให้ผู้รับสามารถขอให้คุณหยุดส่งข้อความอีเมลในอนาคตไปยังที่อยู่อีเมลนั้น คุณต้องดำเนินการตามคำขอนั้นภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับคำขอการเลือกออกนั้น และอย่างน้อย 30 วันหลังจากที่ข้อความอีเมลนั้นถูกส่งไป ทั้งนี้ คุณไม่สามารถช่วยบุคคลอื่นใดส่งอีเมลไปยังที่อยู่ของบุคคลที่เลือกออกไปแล้ว

การนำเสนอการเรียกร้องให้เกิดการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน

ระบุอย่างชัดเจนในย่อหน้าแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผู้รับสามารถดำเนินการได้ อย่าทำให้ผู้รับต้องเลื่อนหาการปฏิบัตินั้นทั้งข้อความ แต่ให้กล่าวถึงการปฏิบัตินั้นอีกครั้งที่ส่วนท้ายด้วยเช่นกันในกรณีที่ผู้รับจะตัดสินใจอ่านข้อความทั้งหมดก่อนจะลงมือดำเนินการ

ตัวเลือกบางอย่างสำหรับการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • คลิกการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

 • เยี่ยมชมเว็บเพจเพื่อทำให้การลงทะเบียนนั้นมีผลใช้ได้ (และทำให้เพจนั้นเกี่ยวข้องกับข้อเสนอโดยเฉพาะนั้น)

 • ดาวน์โหลดจดหมายข่าว เกม ตัวรักษาหน้าจอ คูปอง หรือกระดาษเปล่า

 • โทรศัพท์

การทำให้ข้อความเป็นส่วนบุคคล

ยิ่งโทนหรือเสียงมีความเป็นส่วนบุคคลมากเท่าใด ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น กล่าวคือ ให้เขียนข้อความเหมือนกับว่าเขียนมาจากตัวบุคคล ไม่ใช่มาจากสถาบันที่ขาดบุคลิกลักษณะ คนทั่วไปต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น ไม่ใช่กับบริษัท

เพิ่มความรู้สึกที่เป็นส่วนบุคคลโดยการให้สิ่งพิเศษเล็กๆ น้อยบางอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของลูกค้าในธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารอาจรวมถึง บทวิจารณ์เกี่ยวกับไวน์ หรือสูตรอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางอีเมลปกติ เมื่อลูกค้าลองชิมไวน์ หรือสูตรอาหารที่บ้าน ร้านอาหารจะสร้างภาพของความเชี่ยวชาญ และสานสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การศึกษา ความคิดเห็นที่มีเหตุผล จุดยืนที่มีหลักการ หรืออารมณ์ขันจะทำให้ธุรกิจของคุณดูเหมือนจะได้ประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งตัวบุคคลด้วย  แต่ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักผู้รับของคุณดี และแนวโน้มการตอบสนองของพวกเขา

การทำให้มีความสม่ำเสมอ

เมื่อคุณส่งชุดของข้อความอีเมล พยายามให้มีความสม่ำเสมอในการส่งข้อความนั้น ในเรื่องของเค้าโครง และในระยะเวลาในการส่ง ความสม่ำเสมอนี้สนับสนุนภาพของธุรกิจของคุณว่ามีความน่าเชื่อถือ เป็นระบบ และมีความมั่นคง

ส่งชุดของข้อความอีเมลในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน ถ้าข้อความของคุณถูกส่งไปที่ธุรกิจอื่น (หรือคนอื่นที่ที่ทำงาน) ให้ส่งข้อความนั้นในลักษณะที่สามารถอ่านได้ในระหว่างสัปดาห์ทำงาน แต่ไม่ใช่เช้าวันจันทร์ (อย่าส่งข้อความของคุณระหว่างกลางวันวันศุกร์และกลางวันวันจันทร์) ถ้าข้อความของคุณถูกส่งไปยังลูกค้าที่บ้าน ให้ส่งข้อความนั้นในลักษณะที่ลูกค้าจะพบข้อความของคุณในวันสุดสัปดาห์

ถ้าการส่งนั้นไม่มีความถี่เพียงพอ ลูกค้าจะลืมธุรกิจของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการทดสอบกำหนดการของการส่งอีเมลรายสัปดาห์และเริ่มต้นจากจุดนี้ แต่ถ้าคุณมีข้อสงสัยไม่แน่ใจ คุณควรส่งนานๆ ครั้งดีกว่าส่งบ่อยๆ

การจัดรูปแบบข้อความอย่างระมัดระวัง

ถ้าคุณสร้างข้อความอีเมลสำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ ข้อความอีเมลนั้นอาจจะมีขนาดกว้างเกินไป และทำให้ผู้รับต้องเลื่อนในแนวนอน นอกจากนี้ ยิ่งผู้รับต้องเลื่อนในแนวตั้งมากเท่าใด ก็มีแนวโน้มที่น้อยลงมากเท่านั้นที่พวกเขาจะเห็นข้อความของคุณทั้งหมดได้ แม้ว่าคุณจะเลือกสิ่งพิมพ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับข้อความอีเมล ให้ดูตัวอย่างข้อความนั้นเพื่อกำหนดเค้าโครงและขนาด เพื่อที่คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อตัวหนังสือ กราฟิก และเค้าโครงก่อนที่จะส่งได้

ฉันเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

 1. เมื่ออยู่บนเมนูแฟ้ม ให้คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ภายใต้ อีเมล ให้คลิกขนาดหน้ากระดาษมาตรฐาน หรือคลิก สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

  • ภายใต้ หน้ากระดาษ ให้เปลี่ยนค่าของ ความกว้าง และ ความสูง

ฟอนต์ที่คุณใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บางอย่างอาจไม่สะดวกในการอ่านแบบออนไลน์ พิจารณาใช้ฟอนต์เว็บหรือแบบแผนฟอนต์ที่มีวัตถุประสงค์ในการอ่านหน้าจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่อาจมีหน้าจอขนาดแตกต่างกันและการแก้ปัญหา สำหรับรายการของฟอนต์เว็บและแบบแผนฟอนต์ใน Microsoft Office Publisher ดูที่การนำแผนฟอนต์

นอกจากนี้ ให้พิจารณาความสามารถของผู้อ่านของคุณในการดาวน์โหลดอีเมล ถ้าพวกเขาใช้อินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ หรือเครือข่ายองค์กร พวกเขาไม่ต้องคอยนานในการดาวน์โหลดแฟ้มที่มีกราฟิก เพราะข้อความอีเมลที่มีกราฟิกจำนวนมากและการจัดรูปแบบสีจะต้องมีขนาดแฟ้มที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับใช้เวลานานในการดาวน์โหลดหรือเปิดข้อความนั้นด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้ากว่า ผู้รับประเภทนี้จึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินว่าข้อความของคุณไม่มีคุณค่าที่จะคอยได้

การทดสอบข้อความก่อนส่ง

ก่อนที่คุณจะส่งอีเมลไปยังรายชื่อของผู้รับจำนวนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบข้อความอีเมล เนื้อหา และกลไกใดๆ ที่คุณตั้งขึ้นเพื่อการติดตามและการตอบกลับแล้ว อันรวมถึง การเชื่อมโยงหลายมิติในตัวเนื้อหาของข้อความ เริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างข้อความนั้น ด้วยเหตุที่ปัญหาบางอย่างอาจไม่ปรากฏในการดูตัวอย่างของเบราวเซอร์ ให้ส่งข้อความของคุณถึงตัวคุณเองเพื่อระบุขนาดของแผ้ม และการจัดรูปแบบสุดท้าย ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือ การร้องขอให้ผู้อื่นทดสอบข้อความนั้น และให้ความคิดเห็นแก่คุณ คุณจะเรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้มองข้ามไปถ้าคุณสามารถสังเกตคนที่ทดสอบที่เป็นกลางในขณะที่พวกเขาเปิด อ่าน และตอบสนองต่อข้อความนั้นได้

ด้านบนของหน้า

การสร้างความเชื่อใจของลูกค้า

พื้นฐานของแผนการทำตลาดด้วยอีเมลที่ประสบผลสำเร็จคือ รายชื่อของลูกค้า และลูกค้าเป้าหมายที่สนใจมากพอในข้อเสนอ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของคุณและต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น

เมื่อคุณสอบถามลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณว่าพวกเขาต้องการได้รับข้อความจากธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณกำลังขอให้พวกเขาเชื่อใจคุณ ทำทุกอย่างที่คุณสามารถได้รับและรักษาความเชื่อใจของพวกเขาไว้โดยการตั้งความคาดหวังของพวกเขาและการสื่อสารที่ชัดเจน ปฏิบัติวิธีนี้และสร้างการติดตามด้วยความภักดี ความภักดีนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการนำมาซึ่งธุรกิจ

การเลือกออกหรือการเลือกเข้า

คนทั่วไปจะได้รับอีเมลด้วยวิธีการหลักสองวิธี คือ ได้รับเองโดยไม่ทราบมาก่อน หรือโดยการร้องขอ

 • อีเมลอะไร มาจากไหน กับการเลือกออก    ข้อความอีเมลไม่ได้มาจากบุคคลที่คุณรู้จัก คุณมีแนวโน้มที่จะพิจารณาข้อความที่ไม่คาดถึงหรือไม่ต้องการนั้นเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ คุณต้องการวิธีร้องขอเพื่อให้ลบชื่อของคุณเองออก หรือเลือกออกจากการได้รับการส่งอีเมลอีกต่อไป อีเมลที่ถูกเลือกออกเป็นข้อความอีเมลที่ไม่ได้เชื้อเชิญซึ่งให้วิธีในการลบชื่อของพวกเขาออกจากการส่งอีเมลต่อไปแก่ผู้รับ

  โดยปกติแล้ว อีเมลที่ถูกเลือกออกจะเป็นสิ่งที่น่ารำคาญใจ (แต่ไม่เสมอไป) ตัวอย่างของอีเมลที่อาจควรถูกเลือกออกนั้นคือ ข้อความที่ไม่เชื้อเชิญเกี่ยวกับงานเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมของสัมมนาก่อนหน้าที่คุณเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้มีโอกาสอยู่พอสมควรที่พวกเขาจะสนใจ อย่างไรก็ดี เรายังมีวิธีที่ดีกว่านั้น

 • ฉันขอให้ส่งอีเมลนั้นมาเอง กับการเลือกเข้า    แทนที่จะส่งอีเมลที่ไม่ได้เชื้อเชิญไปยังผู้เข้าร่วมในสัมมนาเมื่อปีที่แล้ว วิธีที่ดีกว่าคือ การขอผู้เข้าร่วมนั้นให้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาที่สัมมนา ถ้าพวกเขาต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะมีต่อไป เมื่อผู้เข้าร่วมที่เลือกที่จะได้รับการแจ้งนั้นได้เลือกเข้าแล้ว จะเป็นการให้การอนุญาตแก่คุณในการส่งอีเมลไปให้และเป็นการบอกให้คุณทราบถึงข้อมูลประเภทใดที่พวกเขาต้องการรับ รายชื่อของสมาชิกที่มีคุณสมบัติล่วงหน้านี้จะรับรองว่าคุณจะไม่เสียข้อความส่งไปยังลูกค้าที่ไม่สนใจโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งหมายความว่า คุณจะมีโอกาสทองในการสานต่อสายสัมพันธ์

แนวทางการเลือกเข้า

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างความประหลาดใจที่ไม่ต้องการ

ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าของคุณต้องปฏิบัติในการเลือกเข้า กระบวนการนี้อาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของความพยายามทางการทำตลาดด้วยอีเมลของคุณก็ได้ ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อใจของลูกค้าในความซื่อสัตย์ของคุณ

 • เสนอวิธีในการสมัครสมาชิก    ขอที่อยู่อีเมลในทุกๆ จุดของการติดต่อ (เคาน์เตอร์บริการ ที่ชำระเงิน เว็บไซต์ แคตตาล็อก จดหมายข่าว ทางโทรศัพท์) ตัวอย่างเช่น ทุกๆ เพจของเว็บไซต์ของคุณ ให้ใส่ฟอร์มการสมัครอย่างย่อไว้ด้วย เชื่อมโยงไปยังหน้าสมัครสมาชิก หรือรูปกราฟิกที่โดดเด่นซึ่งสนับสนุนผู้เยี่ยมชมให้สมัครเป็นสมาชิก

 • ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณต้องการข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา    การสร้างความเชื่อใจจะเริ่มต้นจากตรงนี้และคุณต้องการความเชื่อใจของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความภักดีและธุรกิจ กล่าวพวกเขาว่าคุณจะไม่ขายให้หรือแบ่งใช้รายชื่อส่งผู้รับจดหมายกับบุคคลอื่น (และคุณต้องปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมีอยู่ (ในเอกสารที่พิมพ์นั้นหรือบนเว็บ) ใกล้กับจุดที่พวกเขาสมัคร และทำให้พวกเขาสามารถส่งและถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้โดยง่าย

 • การอธิบายผลประโยชน์ของการสมัครสมาชิก    ให้เหตุผลดีๆ แก่ลูกค้าในการสมัครสมาชิก มีอะไรที่พวกเขาจะได้รับ พวกเขาจะได้รับแจ้งถึงการขายก่อนที่การขายนั้นจะเริ่มขึ้นหรือไม่ ได้รับการยกเว้นค่าส่งในการสั่งซื้อครั้งแรกหรือไม่ ได้รับข้อเสนอพิเศษ ข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • การให้สิ่งจูงใจ    การให้คูปอง หรือส่วนลดแก่สมาชิก ใส่สิ่งเหล่านี้ในการจับสลากสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เสนอค่าจัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไปของพวกเขา

 • การให้สมาชิกกำหนดความถี่ที่พวกเขาต้องการได้รับข้อความอีเมล    ถ้าคุณไม่สามารถตัดสินในความถี่ที่เหมาะสมได้ ปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายบอก และแน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนั้นโดยตลอด

 • การขอให้สมาชิกใส่ที่อยู่อีเมลสองครั้ง    คนทั่วไปมักพิมพ์ผิด ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ให้แล้วว่าถูกต้อง

 • การใช้การลงทะเบียนการเลือกเข้าสองครั้ง    ถ้าเป็นไปได้ที่คนทั่วไปอาจเพิ่มชื่อของพวกเขาไปยังรายชื่อผู้รับจดหมายโดยไม่ตั้งใจ หรือว่าคนทั่วไปอาจส่งชื่อของคนอื่นให้ ให้ขอให้พวกเขายืนยันการส่งดังกล่าว การขอให้บุคคลที่สนใจยืนยันความสนใจของพวกเขาอาจเสี่ยงที่จะสร้างความรำคาญใจกับคนที่มีความสนใจน้อยได้ และวิธีนี้เป็นการยืนยันว่าทุกๆ คนในรายชื่อผุ้รับจดหมายของคุณต้องการได้รับข้อความอีเมลของคุณจริงๆ การเลือกเข้าสองครั้งจะเป็นการสร้างความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ส่งข้อความอีเมลที่ไม่ได้เชื้อเชิญ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของธุรกิจของคุณได้

 • การขอบคุณผู้ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก    ให้อธิบายสิ่งที่พวกเขาได้ตกลงที่จะได้รับและความถี่ในการรับ และวิธีการลบชื่อของพวกเขาออกจากรายชื่อในทันที

 • การทำให้การยกเลิกการสมัครให้ง่ายเท่ากับการสมัคร    คุณอาจอนุญาตให้สมาชิกของคุณใช้ฟอร์มการสมัครสมาชิกเพื่อลบชื่อของพวกเขาออกจากรายชื่ออีเมลของคุณได้

 • การเตือนผู้ใช้ว่าพวกเขาได้สมัครเรียบร้อยแล้ว    ในแต่ละข้อความที่คุณส่ง จะรวมถึงหัวเรื่องที่ขอบคุณลูกค้าสำหรับการสมัคร

 • การติดตามสมาชิกแต่ละราย    ไม่ว่าคุณจะใช้การติดตามด้วยระบบจัดการลูกค้า ฐานข้อมูล กระดาษคำนวณ หรือรายชื่อที่พิมพ์ ให้เก็บข้อมูลนี้ไว้กับข้อมูลลูกค้าของคุณ ถ้าภายหลัง สมาชิกลืมว่าตนเองได้สมัครแล้ว และร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับอีเมลที่ไม่ได้เชื้อเชิญจากคุณ คุณอาจต้องกล่าวถึงวันที่และลักษณะการสมัครของพวกเขา (ด้วยการเขียน ด้วยฟอร์มบนเว็บ หรือด้วยอีเมล) และคุณต้องเสนออย่างเต็มใจที่จะลบชื่อของสมาชิกออกจากรายชื่อสมัครของคุณ

 • มีการตอบสนอง    ตอบคำถาม ข้อเรียกร้อง และข้อร้องเรียนให้เร็วเท่าที่คุณตอบต่อคำสั่งซื้อ และมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความเชื่อใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความภักดีของลูกค้าและธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×