เคล็ดลับในการติดตามประสิทธิผล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในการตลาด คุณต้องการทราบว่าการทำงานและสิ่งที่ไม่ได้เพื่อให้คุณสามารถทำได้หลายอย่างแรก และค่าน้อยที่สองออก โดยติดตามของคำตอบที่คุณได้รับการส่งเสริมการขายการตลาด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับพร้อมท์ตอบกลับเหล่านั้น คุณสามารถระบุ ซึ่งกลวิธีประสบผลสำเร็จ และที่ไม่ คุณติดตามช่วยบรรลุผลตอบแทนสูงการลงทุนทางการตลาดของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดสิ่งที่คุณต้องการติดตาม

ติดตั้งกลไกการติดตาม

ติดตามตอบกลับการส่งเสริมการขายของคุณ

ประเมินการส่งเสริมการขาย

เตรียมสำหรับการส่งเสริมการตลาดถัดไป

กำหนดสิ่งที่คุณต้องการติดตาม

ก่อนที่คุณเริ่มส่งเสริมการขายการตลาด พิจารณาอย่างระมัดระวังข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อติดตามและบุคคลที่คุณต้องการระบุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบของลูกค้าของคุณซึ่งเป็นผู้ชายและซึ่งเป็นผู้หญิง คุณอาจต้องการส่งโปรโมชั่นแตกต่างกันไปแต่ละเพศ ถ้าคุณไม่ทราบ ที่อาจเป็นข้อมูลที่คุณต้องการติดตามเวลานี้ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของคุณส่งเสริมการขายในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ทำงานของคุณทราบก่อนที่คุณเริ่มต้นได้อย่างไร

ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับแอพยายามทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณจัดเก็บลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า และจัดระเบียบลูกค้าเป็นกลุ่มที่แชร์ลักษณะ จะกลายเป็นสามารถดูรูปแบบในคำตอบที่ยึดตามลักษณะทั่วไปของพวกเขา

เมื่อคุณเชื่อมโยงของลูกค้าตอบกลับการลักษณะนัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาเพื่อตอบสนอง พัฒนาร้านค้า rich ความรู้สำหรับการทำหน้าที่ลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และปรับปรุงความสำเร็จของความพยายามต่อมาทางการตลาด

ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของลักษณะที่คุณสามารถติดตามและสิ่งที่คุณสามารถศึกษาได้จากเหล่านั้น:

 • ทำซ้ำลูกค้า    ถ้าคุณได้ระบุลูกค้าของคุณซ้ำ คุณสามารถติดต่อเหล่านั้น เพื่อกำหนดเหตุพวกเขาเรื่อย ๆ กลับ หรือเพื่อบอกให้ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอการขาย และพิเศษ

 • ลูกค้านาน ๆ    ถ้าคุณยังไม่ได้ยินจากลูกค้าชั่วขณะ คุณสามารถมีส่วนลดหรือจูงใจอื่น ๆ สำหรับธุรกิจของพวกเขาทำซ้ำ หรือคุณสามารถติดต่อเหล่านั้นเพื่อค้นหาว่าคุณสามารถขอแนะนำให้ผลตอบแทนของพวกเขา

 • ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า    ถ้าคุณทราบตำแหน่งที่พวกเขา live คุณสามารถเสนอลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เหมาะสมสำหรับของสภาพอากาศหรือตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา

 • เพศลูกค้า     ถ้าคุณทราบลูกค้าเพศ คุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้น

 • อายุของลูกค้า    ถ้าคุณทราบอายุของลูกค้า คุณสามารถใส่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกมุ่งเป้าไปที่พื้นที่แสดงของพวกเขาในชีวิต (เช่นการหมดอายุวางแผนกลยุทธ์ สำหรับใน twenties ของพวกเขา และใน fifties ของพวกเขา)

 • ซื้อประวัติ    ถ้าคุณทราบประวัติซื้อของลูกค้าที่ตอบรับการส่งจดหมาย และเป้าหมายของคุณคือการ ขยายฐานลูกค้าของคุณ คุณสามารถซื้อรายชื่อผู้รับจดหมายของบุคคลที่มีซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกัน และส่งเมคล้ายกันเหล่านั้น

 • กำหนดลักษณะการตอบกลับ    โดยใช้การตอบกลับของผู้รับ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าแต่ละรายกับเพื่อตามงานต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการตอบกลับของลูกค้า ลูกค้าบางอย่างอาจตอบกลับ ด้วยโทรศัพท์ บุคคลอื่นที่ มีการเยี่ยมชม และบุคคลอื่นทางอีเมล แต่ละรายการเหล่านี้แนะนำที่ ตรงกับการกำหนดลักษณะของลูกค้าของคุณ ด้วยวิธีการติดตามแบบอื่น

ถึงคุณทำได้อย่างไร

ในขณะที่คุณจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ คุณต้องการติดตามด้วยวิธีการทำงานของคุณพยายามทางการตลาด คุณต้องการตัดสินใจว่า ตัวแปรจำนวนมากที่คุณต้องการทดสอบและเป็นวิธีที่คุณสามารถวัดผลกระทบของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บุตรไปรษณียบัตร คุณอาจต้องการลองใช้ดีไซน์มากกว่าหนึ่ง หรือเสนอ และติดตามความสำเร็จสำหรับแต่ละรายการ ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับติดตามรวมถึง:

 • อัตราผลตอบสนอง    ของลูกค้าทั้งหมดที่คุณติดต่อ กี่ตอบสนองได้อย่างไร

 • ตอบกลับจูงใจ    ถ้าคุณมีข้อเสนอแตกต่างกันสองสามการสนับสนุนลูกค้าเพื่อตอบสนอง คุณสามารถติดตามสิ่งจูงใจใดพร้อมท์อัตราการตอบรับมากที่สุด

 • วิธีการติดต่อ    ถ้าคุณมีลูกค้า ด้วยวิธีต่าง ๆ ในการตอบกลับนั่นคือตัวอย่าง โดยไปรษณียบัตร โทรศัพท์ ข้อความอีเมล เยี่ยมชมส่วนบุคคล แค็ตตาล็อก หรือเว็บไซต์ซึ่งคุณสามารถติดตามการตอบกลับที่คุณได้รับสำหรับแต่ละรายการได้ ถ้าคุณใช้วิธีอื่นติดต่อลูกค้าของคุณ คุณสามารถติดตามให้ดูที่สำเร็จสุดใน eliciting การตอบกลับ

ตัวแปรแยก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณแยกตัวแปร หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าวิเคราะห์อาจเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ดีไซน์ไปรษณียบัตรที่แตกต่างกันสอง และดีไซน์แต่ละส่งเสริมข้อเสนอแบบอื่น นั้นอาจเป็นเรื่องยากเพื่อติดตามว่าไปรษณียบัตรหนึ่งได้รับการตอบกลับอัตราสูงกว่าเนื่อง จากการออกแบบ หรือข้อเสนอเนื่องจาก

ด้านบนของหน้า

ติดตั้งกลไกการติดตาม

กำหนดวิธีการดีที่สุดรวบรวมข้อมูลที่คุณจะต้องประเมินพูนประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขาย ถ้าธุรกิจของคุณมีหลายบรรทัดโทรศัพท์ และใช้รูปแบบต่าง ๆ หรือข้อเสนอสำหรับบุตรไปรษณียบัตร คุณอาจใส่หมายเลขโทรศัพท์อื่น URL หรือรหัสการประเมินการตอบกลับการออกแบบแต่ละข้อเสนอ

ถ้าคุณมีขวัญ คุณอาจต้องการเพิ่มหมายเลขการติดตามที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณมีคูปอง และต้องการเรียนรู้ ว่าใคร redeems และอะไร คุณต้องการเพิ่มรหัสการจ่ายดอกเบี้ยที่ไม่ซ้ำกันการจ่ายดอกเบี้ยครั้งละ

เมื่อคุณเพิ่มรหัส บัตรของขวัญใบรับรองคุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของรายการจากสต็อก มีประกาศนียบัตรบัตรของขวัญ และติดตามรายการนั้น ถ้าคุณมีคูปอง เพิ่มรหัสเฉพาะการจ่ายดอกเบี้ยครั้งละสามารถป้องกันไม่ให้ลูกค้าแชร์สำเนาของคูปอง เพิ่มโค้ดเฉพาะเหตุการณ์เชิญมีบทบาทเป็นประโยชน์มากมาย คุณจำเป็นต้องติดตามเฉพาะชื่อของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มหมายเลขการขวัญหรือคูปองติดตาม

ด้านบนของหน้า

ติดตามการตอบรับส่งเสริมการขายของคุณ

คุณได้ส่งออกของคุณส่งเสริมการขาย ตอนนี้ ก็ได้เวลาเพื่อติดตามการตอบสนอง เอกสารผลลัพธ์ของคุณเพื่อดูที่ทำงานของตัวแปรและคุณต้องการปรับปรุง ในขั้นตอนถัดไปของแคมเปญ หรือ ในการส่งเสริมการขายต่อมา

มีสองวิธีพื้นฐานสำหรับการติดตามแคมเปญทางการตลาด ไม่ว่าคุณได้รับการตอบสนองลูกค้า online ดูจดหมาย ผ่านโทรศัพท์ หรือสนทนา คุณสามารถติดตามการตอบกลับในหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้:

 • ในรายการที่พิมพ์ออกมาที่คุณเก็บไว้ใกล้ของโทรศัพท์ กล่องจดหมายเข้าอีเมล หรือนับหน้าตำแหน่งที่คุณทำงานกับลูกค้า ถ้าคุณใส่หมายเลขโทรศัพท์อื่นกับแต่ละดีไซน์ไปรษณียบัตรหลายแบบ คุณสามารถพิมพ์รายชื่อผู้รับไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละรายการหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้คุณมีรายชื่อผู้รับถูกต้องพร้อมเมื่อคุณตอบแต่ละบรรทัดโทรศัพท์

 • ในโปรแกรม เช่น Microsoft Office Excel ในเวิร์กชีตหรือข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ คุณสามารถสร้าง ใน Microsoft Office Publisher หรือที่ซับซ้อนมากขึ้นสัมพันธ์จัดการ ลูกค้า เช่นระบบ Microsoft Office 2007 with Business Contact Manager

Publisher มีเครื่องมือสำหรับทั้งสองวิธี

พิมพ์รายการผู้รับ

การติดตามการตอบกลับการส่งเสริมการขายของคุณบนกระดาษ พิมพ์รายการของผู้รับ และเก็บใกล้ ๆ เมื่อตอบผู้รับ ใช้รายการที่พิมพ์อย่างง่ายดายเพื่อเก็บข้อมูล แต่เรียงลำดับ กรอง และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ยาก

ถึงแม้ว่าคุณวางแผนที่จะส่งสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการไปรษณีย์ คุณพิมพ์รายชื่อผู้รับ โดยใช้บานหน้าต่างงานจดหมายเวียน หรืออีเมผสาน บานหน้าต่างงาน เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานในแบบที่มีอยู่ หรือสร้างสิ่งพิมพ์ บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่งจดหมายและแค็ตตาล็อก แล้ว คลิ กจดหมายเวียน หรืออีเมผสาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จดหมายเวียน ดูที่การสร้างจดหมายเวียนและสร้างจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ผิด

 1. ในจดหมายเวียน ในบานหน้าต่างงาน ในขั้นตอนที่ 3: เลือกอีเมผสานผลลัพธ์ ภายใต้เตรียมการติดตามการส่งจดหมายนี้ คลิกพิมพ์รายชื่อผู้รับ

 2. ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์รายการ ภายใต้เลือกคอลัมน์ เลือกชื่อของเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการที่ติดตามของคุณ ถ้าคุณต้องการรวมบันทึกย่อเกี่ยวกับติดต่อลูกค้า เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมคอลัมน์ 'บันทึกย่อ' ว่างเปล่า

 3. ภายใต้เลือกระเบียน คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้เฉพาะระเบียนที่มีอยู่ เมื่อต้องการพิมพ์รายการที่ใช้เฉพาะผู้รับจดหมายของคุณเมื่อคุณส่งจดหมายไปยังชุดย่อยของรายชื่อผู้รับของคุณ

  • ใช้ทั้งหมด เมื่อต้องการพิมพ์รายการ โดยใช้ระเบียนทั้งหมดในรายชื่อผู้รับของคุณ

 4. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์รายการของคุณ โดยไม่มีการจัดรูปแบบอื่น ๆ คลิกพิมพ์

   ส่วนหัวของคอลัมน์ปรากฏที่ด้านบนของแต่ละหน้าที่พิมพ์รายการของคุณ

  • เมื่อต้องการเปิดรายการของคุณเป็นสิ่งพิมพ์ใหม่ที่คุณสามารถจัดรูปแบบเพิ่มเติม คลิกส่งออกไปยังสิ่งพิมพ์

กล่องโต้ตอบพิมพ์รายการจดหมายเวียน

ติดตามการแบบออนไลน์

ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูลลูกค้า คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการตอบสนองกับแคมเปญทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าคุณสร้างรายชื่อผู้รับใน Publisher, Excel, Microsoft Office Access หรือโปรแกรมจัดการลูกค้าเช่น Business Contact Manager คุณต้องแน่ใจว่ารายชื่อผู้รับจะเปิดเมื่อตอบลูกค้าแต่ละนั่นคือแล้ว คุณต้องการค้นหาระเบียนสอดคล้องกันเพื่อให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถเก็บข้อมูลที่คุณต้องการ

ในตัวอย่างง่ายส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่เก็บรวบรวมคำตอบลูกค้า (ใช่และไม่มี), คอลัมน์สำหรับวันที่คุณได้รับการตอบกลับ คอลัมน์ที่มีรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป (เช่น "ติดตามสาย" หรือ "ใส่ชื่อผู้รับจดหมายถัดไปใน"), และคอลัมน์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สั่งซื้อของลูกค้า ถ้าคุณส่งออกแบบไปรษณียบัตรหลายหรือข้อเสนอ ยังติดตามการออกแบบหรือข้อเสนอที่ตอบสนองลูกค้าแต่ละรายการ

ฐานข้อมูลยังทำให้ง่ายต่อการทำงานกับข้อมูลเมื่อถึงเวลาเพื่อวิเคราะห์นั้น ตัวอย่าง คุณสามารถเรียงข้อมูลในลักษณะที่คุณเก็บ และกรองผู้รับมีลักษณะที่ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้อง ใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ติดตามผ่านทาง Business Contact Manager

ระบบ Microsoft Office 2007 with Business Contact Manager จะเป็น add-in ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ขาย และพนักงานจัดการของพวกเขาติดต่อและยอดขายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล คุณสามารถใช้ Business Contact Manager เพื่อติดตามการตลาดที่คุณส่ง การตอบรับที่คุณได้รับ และต้นทุนเกี่ยวข้องกับแคมเปญการขยายตัวนอกเขตแต่ละเมื่อคุณเสร็จสิ้น Publisher จดหมายเวียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด และการใช้งาน ดูเว็บเพจที่ Business Contact Manager

With Business Contact Manager ติดตั้ง เปิด Business Contact Manager ได้โดยตรงจาก Publisher:

 • ในจดหมายเวียน ในบานหน้าต่างงาน ในขั้นตอนที่ 3: เลือกอีเมผสานผลลัพธ์ ภายใต้เตรียมการติดตามการส่งจดหมายนี้ คลิกติดตามผ่านทาง Business Contact Manager

  เปิดฟอร์มแคมเปญทางการตลาดใน Office 2007 Outlook with Business Contact Manager

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ Office 2007 Outlook with Business Contact Manager ดูวิธีใช้ Business Contact Manager หรือค้นหาแบบออนไลน์ของ Microsoft Office สำหรับความช่วยเหลือในการติดตามข้อมูลลูกค้าใน Outlook

ด้านบนของหน้า

ประเมินการส่งเสริมการขาย

วิเคราะห์ผลลัพธ์ตามเป้าหมายส่งเสริมการขาย ตัวอย่าง คุณไม่ต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่หรือธุรกิจเพิ่มเติมจากลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างไร ถ้าลูกค้าตอบรับข้อเสนอหนึ่งเหนือผู้อื่น อะไรการเกี่ยวกับข้อเสนอร่วมกับลักษณะการส่วนบุคคลของลูกค้าว่าเสร็จเรียบร้อยได้อย่างไร

ถ้าคุณใช้ มากกว่าหนึ่งออกแบบ หรือเสนอในบุตรไปรษณียบัตร เพราะผู้รับตอบกลับสุด favorably การออกแบบหนึ่ง หรือเสนอเหนืออื่น ๆ ได้อย่างไร

นำไปใช้ศึกษาจากติดตามเพื่อปรับปรุงแคมเปญทางการตลาดของคุณในขณะนี้ และในอนาคต ขั้นตอนนี้จะ culmination ของความพยายามติดตามของคุณเพื่อปรับปรุงการผลตอบแทนการลงทุนของคุณ

ด้านบนของหน้า

เตรียมสำหรับการส่งเสริมการตลาดถัดไป

การติดตามการตอบสนองกับแคมเปญทางการตลาดช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการส่งเสริมการขายถัดไป คุณต้องการเก็บสิ่งที่ทำงาน และเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ รายชื่อผู้รับของคุณเป็นค่าใดค่าหนึ่งในแหล่งข้อมูลเพื่อเก็บ ปรับปรุง และนำมาใช้ใหม่ Publisher มีสองวิธีในการสร้างรายชื่อผู้รับของคุณโดยไม่เริ่มเหนือแต่ละครั้ง

บันทึกทางลัดไปยังรายการผู้รับ

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่จำเป็น ด้วยการบันทึกทางลัดไปยังรายการผู้รับที่คุณสร้างขึ้นในจดหมายเวียน เมื่อคุณใช้รายการในจดหมายเวียนเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับนั้นเป็นรายการที่มีอยู่ ถ้ารายการประกอบด้วยข้อมูลหลายแหล่ง เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับระเบียนใด ๆ ในแหล่งข้อมูลต้นฉบับ จะแสดงผลในรายชื่อผู้รับเมื่อคุณเปิดเอกสารในครั้งถัดไป ด้วยวิธีนี้ คุณยังคงเพื่อเพิ่มข้อมูลที่คุณได้รวบรวมเกี่ยวกับผู้รับเหล่านี้

 1. ในจดหมายเวียน ในบานหน้าต่างงาน ในขั้นตอนที่ 3: เลือกอีเมผสานผลลัพธ์ ภายใต้เตรียมการติดตามการส่งจดหมายนี้ คลิกบันทึกทางลัดไปยังรายชื่อผู้รับ

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่อยู่ของคุณในกล่องชื่อไฟล์

  ตามค่าเริ่มต้น สมุดรายชื่อส่วนถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ได้ดีที่สุดเพื่อเก็บรายการอยู่ที่นี่ เพราะนี่คือโฟลเดอร์เริ่มต้น Publisher ค้นหาแหล่งข้อมูล

 3. คลิก บันทึก

ส่งออกรายชื่อผู้รับเป็นไฟล์ใหม่

เมื่อคุณต้องการรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ลงในไฟล์ใหม่หนึ่ง คุณสามารถบันทึกรายชื่อผู้รับเป็นรายการไม่ซ้ำกันสำหรับใช้ในจดหมายเวียนในอนาคต รายการนี้ไม่ซ้ำกันไม่ได้เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต้นฉบับ ใด ๆ เพื่อให้ข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงที่คุณทำใด ๆ เกิดขึ้นกับรายการนี้เท่านั้น คุณสามารถใช้รายการนี้ผู้รับ ในจดหมายเวียนในอนาคต และ เป็นไฟล์ที่คุณนำเข้าลงในโปรแกรมจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า

 1. ในจดหมายเวียน ในบานหน้าต่างงาน ในขั้นตอนที่ 3: เลือกอีเมผสานผลลัพธ์ ภายใต้เตรียมการติดตามการส่งจดหมายนี้ คลิกส่งออกรายชื่อผู้รับไปยังไฟล์ใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่อยู่ของคุณในกล่องชื่อไฟล์

  ตามค่าเริ่มต้น สมุดรายชื่อส่วนถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ได้ดีที่สุดที่จะเก็บรายการอยู่ที่นี่ เพราะนี่คือโฟลเดอร์เริ่มต้น Publisher ค้นหาแหล่งข้อมูล

 3. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกรายการ โดยใช้เฉพาะผู้รับของชื่อผู้รับจดหมายของคุณ คลิกรวมเท่านั้น

  • การรวมระเบียนทั้งหมดในรายการ ว่าพวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเวียนหรือไม่ คลิกระเบียนทั้งหมด

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×