เคล็ดลับสำหรับการค้นหาบันทึกย่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าต้องการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อทำการค้นหาบันทึกย่อของคุณ ให้พิจารณาใช้เคล็ดลับต่อไปนี้

  • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาที่มีวลีทุกประการ    เมื่อต้องการค้นหาวลีทุกประการ ใส่วลีในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์"Lee วรพล"และคุณมีบันทึกย่อที่มีชื่อ Miller วรพล Lee โอลิเวอร์ และ Lee วรพล OneNote ค้นหาเฉพาะบันทึกย่อเหล่านั้นที่มีที่แน่นอนตั้ง Lee วรพล

  • ใช้ "หรือ" เพื่อค้นหาหน้าที่มีคำใด ๆ    เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อที่ประกอบด้วยหลายคำใด ๆ พิมพ์ORระหว่างแต่ละคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วรพลหรือ Lee หรือโอลิเวอร์OneNote ค้นหาบันทึกย่อที่ประกอบด้วยสามคำเหล่านั้น

  • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กแทนกันได้    การค้นหาไม่จำเป็นต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ยกเว้นคำว่า AND, OR และ NEAR ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ Monday ลงไป OneNote จะค้นหาบันทึกย่อที่มีทั้ง monday และ Monday

  • ใช้ "บันทึกเสียงเริ่มต้นใช้งาน" หรือ "บันทึกวิดีโอเริ่มต้นใช้งาน" เพื่อค้นหาเสียงหรือวิดีโอบันทึกย่อ    เมื่อคุณบันทึกเสียง หรือวิดีโอ OneNote โดยอัตโนมัติแทรกข้อความ "เสียงบันทึกเริ่มต้นใช้งาน" หรือ "บันทึกวิดีโอ เริ่ม โดยขึ้นอยู่กับชนิดของการบันทึก เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อแบบเสียง พิมพ์เริ่มต้นใช้งานการบันทึกเสียง เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อวิดีโอ พิมพ์เริ่มต้นใช้งานการบันทึกวิดีโอ

  • ใช้เพียงตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของคำเพื่อขยายผลลัพธ์การค้นหา    ถ้าคุณพิมพ์ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของคำ OneNote จะค้นหาคำที่มีส่วนนั้นของคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ Tim และคุณมีบันทึกย่อที่รวมคำว่า time เอาไว้ด้วย OneNote จะค้นหาบันทึกย่อที่มีทั้งคำว่า Tim และ time เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาตรงตามคำหรือตรงตามวลี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×