Office

เคล็ดลับการออกแบบ Power View

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับสำหรับการทำงานใน Power View ใน Excel และใน SharePoint เพื่อช่วยคุณสร้างมุมมองแบบโต้ตอบของข้อมูลจากตัวแบบข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel หรือตัวแบบตารางที่ปรับใช้กับอินสแตนซ์ SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS)

ในบทความนี้

สร้างรายงาน Power View

Power View ใน Excel

Power View ใน SharePoint

การทำให้รายงาน Power View พอดีกับหน้าต่าง

เหตุใดไอคอนแผนภูมิจึงกลายเป็นสีเทา

ไอคอนในรายการเขตข้อมูลหมายถึงอะไร

เขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูล

ชื่อตาราง

เขตข้อมูลป้ายชื่อแถว

ส่วนเค้าโครง

การดูรายงาน Power View ใน SharePoint ในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอ

รายการที่ซ้อนกันและรายการที่แทรกอยู่ด้านบนของกันและกัน

การขยายการแสดงภาพ

การปรับขนาดการแสดงภาพ

เลิกทำ

"ขออภัย เราไม่สามารถแสดงข้อมูลของคุณได้เนื่องจากเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอยู่บนแกนที่แตกต่างกัน"

การแก้ไขปัญหาที่ 1: เอาเขตข้อมูลออก

การแก้ไขปัญหาที่ 2: สร้างเขตข้อมูลที่ซ้ำกันในตัวแบบข้อมูล

ดูเพิ่มเติม

การสร้างรายงาน Power View

Power View ใน Excel

คุณสามารถเริ่มต้น Power View in Microsoft Excel 2013 ได้ง่ายๆ

ใน Excel บนแท็บ แทรก > Power View

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้น Power View ใน Excel 2013

Power View ใน SharePoint

เปิดใช้ Power View จากตัวแบบข้อมูลใน Excel (XLSX) และแหล่งข้อมูลที่แชร์ (RSDS) หรือไฟล์การเชื่อมต่อ BISM (BISM) ใน SharePoint Server 2013

ตัวแบบก็ได้ ในไลบรารีเอกสาร SharePoint Server 2013 มาตรฐาน หรือแบบPower Pivot แกลเลอรี สภาพแวดล้อมการออกแบบ Power View เปิด และคุณเห็นมุมมองที่จะวางการแสดงภาพของคุณ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง การบันทึก การส่งออก และการพิมพ์รายงาน Power View

ด้านบนของหน้า

การทำให้รายงาน Power View พอดีกับหน้าต่าง

แผ่นงานรายงาน Power View ใน Microsoft Excel (หรือมุมมองใน SharePoint) เป็นขนาดคงที่เหมือนกับสไลด์ Microsoft Office PowerPoint ซึ่งต่างจากเวิร์กชีต Excel อื่นๆ

การปรับขนาด Power View

ตามค่าเริ่มต้น แผ่นงานจะพอดีกับหน้าต่างและจะปรับขนาดเมื่อคุณเปิดบานหน้าต่างเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแสดงพื้นที่ตัวกรอง แผ่นงานจะเล็กลงเพื่อให้พอดีกับหน้าต่างที่เหลือ ซึ่งคุณสามารถปิดได้

เมื่อไม่ต้องการให้แผ่นงานปรับขนาดให้พอดีกับหน้าต่าง ให้ล้างปุ่ม จัดพอดีกับหน้าต่าง

ขณะนี้คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูส่วนต่างๆ ของแผ่นงานได้แล้ว

ด้านบนของหน้า

เหตุใดไอคอนแผนภูมิจึงกลายเป็นสีเทา

เมื่อรายการบน Ribbon ถูกปิดใช้งาน (สีเทา) หมายความว่า การกระทำนั้นจะไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าคุณได้เลือกอะไรไว้ในแผ่นงานหรือมุมมองก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางไม่มีตัวเลขที่มาจากการรวม เช่น ผลรวมหรือค่าเฉลี่ย คุณจะไม่สามารถแปลงตารางนั้นเป็นแผนภูมิได้ ดังนั้น ไอคอนแผนภูมิทั้งหมดจะถูกปิดการใช้งานบนแท็บ ออกแบบ

เพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขลงในตาราง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลรวมเป็นค่าเฉลี่ยหรือการรวมอื่นๆ ใน Power View

ด้านบนของหน้า

ไอคอนในรายการเขตข้อมูลหมายถึงอะไร

บานหน้าต่างด้านขวาของมุมมองคือรายการเขตข้อมูล

ส่วนเขตข้อมูลในครึ่งบนจะแสดงตารางและเขตข้อมูลในตัวแบบข้อมูลที่รายงาน Power View ของคุณยึดตาม ซึ่งเป็นเขตข้อมูลที่คุณสามารถใส่ลงในรายงานของคุณได้

ส่วนครึ่งล่างจะเป็นส่วนเค้าโครง ซึ่งแสดงตัวเลือกเค้าโครงเขตข้อมูลสำหรับการแสดงภาพที่คุณได้เลือกไว้ในมุมมอง

เขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูล

เมื่อคลิกที่เขตข้อมูล เขตข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มลงในมุมมอง ถ้าการแสดงภาพถูกเลือกไว้ในมุมมอง เขตข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มลงไปในการแสดงภาพนั้น ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เขตข้อมูลใหม่จะเริ่มการแสดงภาพใหม่ในมุมมอง

หรือลากเขตข้อมูลไปยังมุมมอง คุณสามารถเริ่มต้นตารางใหม่ หรือเพิ่มลงไปในตารางที่มีอยู่

ชื่อตาราง

ขยายชื่อตารางในส่วนเขตข้อมูลเพื่อดูเขตข้อมูลในตารางนั้น

คลิกที่ชื่อตาราง จากนั้น Power View จะเพิ่มเขตข้อมูลเริ่มต้นของตารางลงไปในมุมมอง เขตข้อมูลเริ่มต้นถูกกำหนดไว้ในตัวแบบข้อมูลที่รายงานของคุณยึดตาม

เขตข้อมูลป้ายชื่อแถว

∑ การรวมในตารางคือเขตข้อมูลที่ทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ Sigma ∑ การรวมคือค่าตัวเลขแสดงขนาด จำนวน มาตราส่วน ความสำคัญ หรือระดับของบางสิ่ง การรวมจะถูกกำหนดในตัวแบบที่รายงานของคุณอิงอยู่ คุณต้องใช้การรวมอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อสร้างการแสดงภาพแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กำหนดค่าคุณสมบัติของลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View

คุณยังสามารถใช้เขตข้อมูลที่ไม่มีการรวมเป็นการรวมได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเขตข้อมูล ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงไปในตาราง จากนั้นตั้งค่าให้เป็นจำนวนได้ ให้ดู การเปลี่ยนผลรวมเป็นค่าเฉลี่ยหรือการรวมอื่นใน Power View

ไอคอนเครื่องคิดเลขของ Power View เขตข้อมูลจากการคำนวณในตารางถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสัญลักษณ์เครื่องคิดเลข ไอคอนเครื่องคิดเลขของ Power View ต่อไปนี้ในบางครั้งเรียกว่าการวัดจากการคำนวณ แต่ละเขตข้อมูลจากการคำนวณมีสูตรของคุณเองที่สร้างขึ้น ด้วย DAX คุณไม่สามารถเปลี่ยนการรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นผลรวม อาจเท่านั้นเป็นผลรวม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการแสดงภาพใน Power View

ด้านบนของหน้า

ส่วนเค้าโครง

องค์ประกอบในส่วนเค้าโครงจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงภาพที่คุณได้เลือกในมุมมอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เลือกแผนภูมิ คุณจะเห็นเขตข้อมูลในกล่อง ค่า แกน และชุดข้อมูล คุณสามารถดำเนินการการกระทำบางอย่างต่อไปนี้ในส่วนเค้าโครงได้

ลากเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูลไปยังกล่องในส่วนเค้าโครง การดำเนินการนี้จะเป็นการเพิ่มเขตข้อมูลลงในการแสดงภาพที่เลือกไว้ในมุมมอง

ลบเขตข้อมูลจากส่วนเค้าโครง การดำเนินการนี้จะไม่ลบเขตข้อมูลจากตัวแบบ

เปลี่ยนการรวมในส่วนเค้าโครง ตามค่าเริ่มต้น การรวมส่วนใหญ่จะเป็นผลรวม คุณสามารถเปลี่ยนการรวมเริ่มต้นโดยใช้ Power Pivot อย่างถาวรได้ หรือคุณสามารถเปลี่ยนการรวมตามการใช้งานได้ โดยการคลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูลในกล่อง ค่า แล้วเลือกค่าเฉลี่ย ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด หรือจำนวน

การเปลี่ยนเขตข้อมูลที่ไม่ได้เป็นการรวมให้เป็นการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนผลรวมเป็นค่าเฉลี่ยหรือการรวมอื่นๆ ใน Power View

สร้างที่เก็บไทล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้เลือกแผนภูมิ คุณสามารถสร้างแบบเรียงต่อกัน ด้วยการลากเขตข้อมูลเพื่อไทล์โดยกล่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูไทล์ใน Power View

สร้างตัวคูณด้วยการลากเขตข้อมูลไปยังกล่องตัวคูณแนวตั้งหรือตัวคูณแนวนอนในส่วนเค้าโครง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงภาพตัวคูณใน Power View

ด้านบนของหน้า

การดูรายงาน Power View ใน SharePoint ในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอ

ในโหมดการอ่าน รายงานจะแสดงในเบราว์เซอร์ทั้งหมด ในโหมดเต็มหน้าจอ รายงานจะแสดงในหน้าจอทั้งหมด ซึ่งคล้ายกับการแสดงสไลด์ของ PowerPoint โหมดนี้เป็นโหมดที่ใช้เมื่อมีการนำเสนอ Power View

บนแท็บ หน้าแรก > โหมดการอ่าน หรือ เต็มหน้าจอ

ในทั้งสองโหมด Ribbon และรายการเขตข้อมูลจะถูกซ่อนไว้ ทำให้มีพื้นที่มากขึ้นในการแสดงภาพของมุมมองทั้งสองโหมด พื้นที่ตัวกรองจะรักษาสถานะที่มีในโหมดออกแบบ นั่นคือ ถ้าสามารถมองเห็นได้ในโหมดออกแบบ ก็จะสามารถมองเห็นได้ในโหมดการอ่านหรือโหมดเต็มหน้าจอด้วย

ในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอ ให้ย้ายระหว่างมุมมองในรายงานของคุณโดยใช้แป้นลูกศร หรือคลิกที่ไอคอนหลายมุมมองที่ด้านล่างซ้าย คุณสามารถโต้ตอบกับการแสดงภาพของรายงาน เหมือนกับที่คุณสามารถทำได้ในโหมดออกแบบ

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไขรายงานในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถย้าย ปรับขนาด หรือลบการแสดงภาพ หรือคัดลอก เรียงลำดับใหม่ หรือลบมุมมองได้

กด ESC เพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอและกลับไปยังโหมดที่คุณอยู่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นโหมดออกแบบหรือโหมดการอ่าน

ด้านบนของหน้า

รายการที่ซ้อนกันและรายการที่แทรกอยู่ด้านบนของกันและกัน

รายการในมุมมองสามารถซ้อนกันหรือปกคลุมกันและกันทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกแผนภูมิขนาดเล็กลงในแผนภูมิขนาดใหญ่กว่าได้ เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการออกแบบ คุณสามารถนำวัตถุไปข้างหน้า ไปด้านหน้าจนสุด หรือย้อนกลับหรือไปไว้ข้างหลังสุดได้

จัดเรียงลำดับการแสดงภาพใน Power View

เลือกการแสดงภาพบนพื้นผิวการออกแบบ

บนแท็บ ออกแบบ >

นำไปข้างหน้า

นำไปไว้ข้างหน้าสุด

ย้ายไปข้างหลัง

ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

เคล็ดลับ:  ถ้าการแสดงภาพหนึ่งอยู่ด้านหน้าที่มุมบนขวาของอีกการแสดงภาพหนึ่ง อาจเป็นการยากที่จะเลือกตัวกรองหรือไอคอนป็อปเอาท์สำหรับการแสดงภาพด้านหลัง นำการแสดงภาพนั้นไปไว้ที่ด้านหน้าของตัวกรอง แล้วส่งกลับมาด้านหลังอีกครั้ง

ถ้าคุณเพิ่มการแสดงภาพใหม่เมื่อมุมมองเต็มแล้ว Power View จะวางการแสดงภาพไว้ด้านบนของรายการที่มีอยู่ในมุมมอง

ด้านบนของหน้า

การขยายการแสดงภาพ

แสดงภาพทั้งหมดที่มีปุ่ม 'ป๊อปอัพ' แบบ ไอคอนป็อปเอาท์ของ Power View ในมุมขวาบน เมื่อคุณคลิกที่นั่น แสดงภาพปรากฏขึ้นเพื่อ ขยายมาเติมมุมมอง Power View ทั้งหมด หรือ ถ้าคุณอยู่ในการอ่านหรือเต็มหน้าจอโหมด การเติมโหมดทั้งหมด สิ่งนี้ชั่วคราวเท่านั้น ส่วนเหลือของรายงานจะยังคงใต้ และเมื่อคุณคลิกที่ไอคอนป๊อปอัพอีก แสดงภาพส่งกลับไปตำแหน่งในรายงาน

หมายเหตุ: ไทล์ไม่มีปุ่มป๊อปอัพ

การปรับขนาดการแสดงภาพ

การแสดงภาพจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในการแสดงภาพ คุณยังสามารถปรับขนาดการแสดงภาพด้วยตนเองได้อีกด้วย

  1. เลือกการแสดงข้อมูลเป็นภาพ

  2. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือที่จับการขยายขนาดจุดใดจุดหนึ่งของการแสดงภาพ (ที่จับการขยายขนาดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือส่วนกลางของหนึ่งของเส้นสีเทาแบบจุดที่ล้อมรอบการแสดงภาพ) ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว เคอร์เซอร์ปรับขนาดรูปลูกศรคู่ใน Power View

  3. ลากลูกศรสองหัวตามขนาดที่คุณต้องการสำหรับการแสดงภาพ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณปรับขนาดการแสดงภาพด้วยตนเองแล้ว จะไม่มีการปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับเขตข้อมูลใหม่อีกต่อไป แถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลื่อนเนื้อหาของการแสดงภาพได้ เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดปรับขนาดอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ที่จับการขยายขนาด

เลิกทำ

หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการออกแบบใน Power View คือคุณสามารถเลิกทำเกือบทุกอย่างที่คุณทำ ซึ่งทำให้คุณสามารถทดลองใช้และเรียนรู้ได้ เนื่องจากคุณสามารถเลิกทำได้เสมอ คุณสามารถเลิกทำหลายขั้นตอนตามลำดับที่คุณดำเนินการได้

เลิกทำ ทำอีกครั้งของ Power View

หมายเหตุ:  ใน Excel แผ่นงาน Power View มีปุ่ม เลิกทำ และ ทำซ้ำ อยู่ในแผ่นงาน ปุ่มเหล่านั้นคือลูกศรไปข้างหน้าและย้อนกลับขนาดใหญ่บนแท็บ Power View

"ขออภัย เราไม่สามารถแสดงข้อมูลของคุณได้เนื่องจากเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอยู่บนแกนที่แตกต่างกัน"

คุณจะเห็นข้อความนี้ในPower View ถ้าการแสดงภาพมีเขตข้อมูลเดียวกันในพื้นที่มากกว่าหนึ่งพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ในทั้งพื้นที่แกนและคำอธิบายแผนภูมิ

ถ้าคุณกำลังสร้างรายงาน Power View ใน SharePoint (ไฟล์ RDLX) ที่มีตัวแบบหลายมิติของ SQL Server Analysis Services คุณอาจเห็นข้อความนี้แม้กระทั่งกับเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน ถ้าเขตข้อมูลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันมาก (ถ้าเขตข้อมูลแชร์เขตข้อมูลหลักบางเขต) ข้อจำกัดนี้มาจากการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับตัวแบบหลายมิติ

การแก้ไขปัญหาที่ 1: เอาเขตข้อมูลออก

เอาเขตข้อมูลออกจากพื้นที่ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งในพื้นที่นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแผนภูมิคอลัมน์ที่มีเขตข้อมูลเดียวกันบนทั้งแกนและคำอธิบายแผนภูมิ ให้เอาเขตข้อมูลออกจากคำอธิบายแผนภูมิ เหลือไว้บนแกนเท่านั้น

การแก้ไขปัญหาที่ 2: สร้างเขตข้อมูลที่ซ้ำกันในตัวแบบข้อมูล

ถ้าคุณมีการเข้าถึงตัวแบบข้อมูลสำหรับรายงาน Power View ให้สร้างสำเนาของเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณมีแผนภูมิคอลัมน์ที่มีเขตข้อมูล "ประเทศ" บนทั้งแกนและคำอธิบายแผนภูมิ ในตัวแบบข้อมูล ให้สร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่มีสูตร "=[ประเทศ]" และตั้งชื่อเป็น "Country2" จากนั้นใน Power View ให้ลากประเทศไปยังแกนและ Country2 ไปยังคำอธิบายแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

บทช่วยสอน: นำเข้าข้อมูลลงใน Excel และสร้างตัวแบบข้อมูล

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×