เคล็ดลับการช่วยสำหรับการเข้าถึงเมื่อทำงานกับกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ถูกออกแบบให้ใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน ถ้าคุณใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่นเครื่องมืออ่านหน้าจอหรือเครื่องมือขยายหน้าจอ เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ในการทำงานกับกราฟิก SmartArt

 • ใช้คีย์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArtแทนเมาส์เมื่อคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt ของคุณ ในตารางแสดงรายการคีย์ลัดโดยทั่วไปปรากฏที่ส่วนท้ายของบทความนี้

 • บานหน้าต่างข้อความจะแสดงที่เค้าร่างของข้อมูลในกราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปิดบานหน้าต่างข้อความและทำงานได้โดยตรงในการสร้าง และจัดการกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ในครั้งแรกที่คุณแทรกกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และทันทีคุณสามารถเริ่มพิมพ์ข้อความของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่ทำให้คุณระดับและลำดับชั้นของข้อมูลในรูปร่างของคุณ ถ้าคุณต้องการทำงาน ในกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรงแทนที่ ดู ในบานหน้าต่างข้อความ กด CTRL + SHIFT + F2 เพื่อสลับไปมาระหว่างบานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณใส่ข้อความในบานหน้าต่างข้อความ รูปร่างที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ และขนาดโดยยึดตามจำนวนของข้อความที่คุณใส่ ถ้าจำเป็น ขนาดฟอนต์จะโดยอัตโนมัติลดลงเพื่อให้ข้อความทั้งหมดพอดีกับรูปร่าง คุณยังสามารถปรับขนาดรูปร่างด้วยตนเอง ในตารางที่ส่วนท้ายของบทความนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับการปรับขนาดรูปร่าง

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและไม่ใช้เมาส์ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อสร้างกราฟิก SmartArt

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแทรกกราฟิก SmartArt

   • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

   • แป้นพิมพ์ลัดกด ALT + N + M

  2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปรอบๆ แกลเลอรีเค้าโครง ฟังคำอธิบายกราฟิก SmartArt เพื่อค้นหาเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วคลิกสองครั้งเค้าโครงหรือกด ENTER

  3. ป้อนข้อความของคุณในบานหน้าต่างข้อความในฟอร์มเค้าโครง คุณสามารถปรับเปลี่ยนบานหน้าต่างข้อความเหมือนกับที่คุณปรับเปลี่ยนเค้าโครงหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใดๆ ได้

  4. กด CTRL+SHIFT+F2 เพื่อเลื่อนจากรูปร่างหนึ่งไปอีกรูปร่างหนึ่งและเพื่อฟังข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ และใช้เมาส์ กด CTRL + SHIFT + F1 เพื่อดูรายการของคำอธิบายสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดในวิธีใช้ทางออนไลน์

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้เลือกบรรทัดข้อความในบานหน้าต่างข้อความ แล้วกด SHIFT+ลูกศรลง เพื่อเลือกรูปร่างเพิ่มเติม คุณไม่สามารถเลือกรูปร่างที่ไม่ได้อยู่ติดกัน (บรรทัดข้อความ) ในบานหน้าต่างข้อความ หรือเลือกเฉพาะบรรทัดที่เชื่อมต่อกันจากบานหน้าต่างข้อความได้

  เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

  หมายเหตุ: กล่อง เลือกวัตถุหลายๆ อัน และปุ่มบนแถบเครื่องมือจะไม่อยู่ใน การวางจำหน่าย Office 2007 อีกต่อไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้ว คลิ กขนาดและคุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ข้อความ Alt จากนั้นในกล่อง ข้อความแสดงแทน ให้ใส่ข้อความของคุณ

 • ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงมีอยู่ในแผงควบคุมใน Microsoft Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ให้เปิด ความง่ายในการเข้าถึง ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP ให้เปิด การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า

Outlook

โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ถูกออกแบบให้ใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน ถ้าคุณใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่นเครื่องมืออ่านหน้าจอหรือเครื่องมือขยายหน้าจอ เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ในการทำงานกับกราฟิก SmartArt

 • ใช้คีย์ลัดแทนเมาส์เมื่อคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt ของคุณ ในตารางแสดงรายการคีย์ลัดโดยทั่วไปปรากฏที่ส่วนท้ายของบทความนี้

 • บานหน้าต่างข้อความจะแสดงที่เค้าร่างของข้อมูลในกราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปิดบานหน้าต่างข้อความและทำงานได้โดยตรงในการสร้าง และจัดการกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ในครั้งแรกที่คุณแทรกกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และทันทีคุณสามารถเริ่มพิมพ์ข้อความของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่ทำให้คุณระดับและลำดับชั้นของข้อมูลในรูปร่างของคุณ ถ้าคุณต้องการทำงาน ในกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรงแทนที่ ดู ในบานหน้าต่างข้อความ กด CTRL + SHIFT + F2 เพื่อสลับไปมาระหว่างบานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณใส่ข้อความในบานหน้าต่างข้อความ รูปร่างที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ และขนาดโดยยึดตามจำนวนของข้อความที่คุณใส่ ถ้าจำเป็น ขนาดฟอนต์จะโดยอัตโนมัติลดลงเพื่อให้ข้อความทั้งหมดพอดีกับรูปร่าง คุณยังสามารถปรับขนาดรูปร่างด้วยตนเอง ในตารางที่ส่วนท้ายของบทความนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับการปรับขนาดรูปร่าง

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและไม่ใช้เมาส์ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อสร้างกราฟิก SmartArt

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแทรกกราฟิก SmartArt

   • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

   • แป้นพิมพ์ลัดกด ALT + N + M

  2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปรอบๆ แกลเลอรีเค้าโครง ฟังคำอธิบายกราฟิก SmartArt เพื่อค้นหาเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วคลิกสองครั้งเค้าโครงหรือกด ENTER

  3. ป้อนข้อความของคุณในบานหน้าต่างข้อความในฟอร์มเค้าโครง คุณสามารถปรับเปลี่ยนบานหน้าต่างข้อความเหมือนกับที่คุณปรับเปลี่ยนเค้าโครงหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใดๆ ได้

  4. กด CTRL+SHIFT+F2 เพื่อเลื่อนจากรูปร่างหนึ่งไปอีกรูปร่างหนึ่งและเพื่อฟังข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ และใช้เมาส์ กด CTRL + SHIFT + F1 เพื่อดูรายการของคำอธิบายสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดในวิธีใช้ทางออนไลน์

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้เลือกบรรทัดข้อความในบานหน้าต่างข้อความ แล้วกด SHIFT+ลูกศรลง เพื่อเลือกรูปร่างเพิ่มเติม คุณไม่สามารถเลือกรูปร่างที่ไม่ได้อยู่ติดกัน (บรรทัดข้อความ) ในบานหน้าต่างข้อความ หรือเลือกเฉพาะบรรทัดที่เชื่อมต่อกันจากบานหน้าต่างข้อความได้

  เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

  หมายเหตุ: กล่อง เลือกวัตถุหลายๆ อัน และปุ่มบนแถบเครื่องมือจะไม่อยู่ใน การวางจำหน่าย Office 2007 อีกต่อไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้ว คลิ กขนาด

  2. คลิกแท็บ ข้อความ Alt จากนั้นในกล่อง ข้อความแสดงแทน ให้ใส่ข้อความของคุณ

 • ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงมีอยู่ในแผงควบคุมใน Microsoft Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ให้เปิด ความง่ายในการเข้าถึง ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP ให้เปิด การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ถูกออกแบบให้ใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน ถ้าคุณใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่นเครื่องมืออ่านหน้าจอหรือเครื่องมือขยายหน้าจอ เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ในการทำงานกับกราฟิก SmartArt

 • ใช้คีย์ลัดแทนเมาส์เมื่อคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt ของคุณ ในตารางแสดงรายการคีย์ลัดโดยทั่วไปปรากฏที่ส่วนท้ายของบทความนี้

 • บานหน้าต่างข้อความจะแสดงที่เค้าร่างของข้อมูลในกราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปิดบานหน้าต่างข้อความและทำงานได้โดยตรงในการสร้าง และจัดการกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ในครั้งแรกที่คุณแทรกกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และทันทีคุณสามารถเริ่มพิมพ์ข้อความของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่ทำให้คุณระดับและลำดับชั้นของข้อมูลในรูปร่างของคุณ ถ้าคุณต้องการทำงาน ในกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรงแทนที่ ดู ในบานหน้าต่างข้อความ กด CTRL + SHIFT + F2 เพื่อสลับไปมาระหว่างบานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณใส่ข้อความในบานหน้าต่างข้อความ รูปร่างที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ และขนาดโดยยึดตามจำนวนของข้อความที่คุณใส่ ถ้าจำเป็น ขนาดฟอนต์จะโดยอัตโนมัติลดลงเพื่อให้ข้อความทั้งหมดพอดีกับรูปร่าง คุณยังสามารถปรับขนาดรูปร่างด้วยตนเอง ในตารางที่ส่วนท้ายของบทความนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับการปรับขนาดรูปร่าง

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและไม่ใช้เมาส์ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อสร้างกราฟิก SmartArt

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแทรกกราฟิก SmartArt

   • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

   • แป้นพิมพ์ลัดกด ALT + N + M

   • เลือกข้อความบนสไลด์ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิ กแปลงเป็นกราฟิก SmartArt รูปปุ่ม

  2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปรอบๆ แกลเลอรีเค้าโครง ฟังคำอธิบายกราฟิก SmartArt เพื่อค้นหาเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วคลิกสองครั้งเค้าโครงหรือกด ENTER

  3. ป้อนข้อความของคุณในบานหน้าต่างข้อความในฟอร์มเค้าโครง คุณสามารถปรับเปลี่ยนบานหน้าต่างข้อความเหมือนกับที่คุณปรับเปลี่ยนเค้าโครงหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใดๆ ได้

  4. กด CTRL+SHIFT+F2 เพื่อเลื่อนจากรูปร่างหนึ่งไปอีกรูปร่างหนึ่งและเพื่อฟังข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ และใช้เมาส์ กด CTRL + SHIFT + F1 เพื่อดูรายการของคำอธิบายสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดในวิธีใช้ทางออนไลน์

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่าง โดยใช้คีย์บอร์ด เลือกบรรทัดข้อความในบานหน้าต่างข้อความ นั้นแล้ว กด SHIFT + ลูกศรลงเพื่อเลือกรูปร่างเพิ่มเติม คุณไม่สามารถเลือกรูปร่างไม่อยู่ติดกัน (บรรทัดของข้อความ) ในบานหน้าต่างข้อความ หรือคุณสามารถเลือกเส้นที่เชื่อมต่อเฉพาะจากบานหน้าต่างข้อความ

  เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

  หมายเหตุ: กล่อง เลือกวัตถุหลายๆ อัน และปุ่มบนแถบเครื่องมือจะไม่อยู่ใน การวางจำหน่าย Office 2007 อีกต่อไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้ว คลิ กขนาดและตำแหน่ง

  2. คลิกแท็บ ข้อความ Alt จากนั้นในกล่อง ข้อความแสดงแทน ให้ใส่ข้อความของคุณ

 • ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงมีอยู่ในแผงควบคุมใน Microsoft Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ให้เปิด ความง่ายในการเข้าถึง ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP ให้เปิด การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า

Word

โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ถูกออกแบบให้ใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน ถ้าคุณใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่นเครื่องมืออ่านหน้าจอหรือเครื่องมือขยายหน้าจอ เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ในการทำงานกับกราฟิก SmartArt

 • ใช้คีย์ลัดแทนเมาส์เมื่อคุณทำงานกับกราฟิก SmartArt ของคุณ ในตารางแสดงรายการคีย์ลัดโดยทั่วไปปรากฏที่ส่วนท้ายของบทความนี้

 • บานหน้าต่างข้อความจะแสดงที่เค้าร่างของข้อมูลในกราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปิดบานหน้าต่างข้อความและทำงานได้โดยตรงในการสร้าง และจัดการกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ในครั้งแรกที่คุณแทรกกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และทันทีคุณสามารถเริ่มพิมพ์ข้อความของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่ทำให้คุณระดับและลำดับชั้นของข้อมูลในรูปร่างของคุณ ถ้าคุณต้องการทำงาน ในกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรงแทนที่ ดู ในบานหน้าต่างข้อความ กด CTRL + SHIFT + F2 เพื่อสลับไปมาระหว่างบานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt ของคุณ

  เมื่อคุณใส่ข้อความในบานหน้าต่างข้อความ รูปร่างที่สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ และขนาดโดยยึดตามจำนวนของข้อความที่คุณใส่ ถ้าจำเป็น ขนาดฟอนต์จะโดยอัตโนมัติลดลงเพื่อให้ข้อความทั้งหมดพอดีกับรูปร่าง คุณยังสามารถปรับขนาดรูปร่างด้วยตนเอง ในตารางที่ส่วนท้ายของบทความนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับการปรับขนาดรูปร่าง

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและไม่ใช้เมาส์ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อสร้างกราฟิก SmartArt

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแทรกกราฟิก SmartArt

   • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

   • แป้นพิมพ์ลัดกด ALT + N + M

  2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปรอบๆ แกลเลอรีเค้าโครง ฟังคำอธิบายกราฟิก SmartArt เพื่อค้นหาเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วคลิกสองครั้งเค้าโครงหรือกด ENTER

  3. ป้อนข้อความของคุณในบานหน้าต่างข้อความในฟอร์มเค้าโครง คุณสามารถปรับเปลี่ยนบานหน้าต่างข้อความเหมือนกับที่คุณปรับเปลี่ยนเค้าโครงหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใดๆ ได้

  4. กด CTRL+SHIFT+F2 เพื่อเลื่อนจากรูปร่างหนึ่งไปอีกรูปร่างหนึ่งและเพื่อฟังข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ และใช้เมาส์ กด CTRL + SHIFT + F1 เพื่อดูรายการของคำอธิบายสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมดในวิธีใช้ทางออนไลน์

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้เลือกบรรทัดข้อความในบานหน้าต่างข้อความ แล้วกด SHIFT+ลูกศรลง เพื่อเลือกรูปร่างเพิ่มเติม คุณไม่สามารถเลือกรูปร่างที่ไม่ได้อยู่ติดกัน (บรรทัดข้อความ) ในบานหน้าต่างข้อความ หรือเลือกเฉพาะบรรทัดที่เชื่อมต่อกันจากบานหน้าต่างข้อความได้

  เมื่อต้องการเลือกหลายรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่น

  หมายเหตุ: กล่อง เลือกวัตถุหลายๆ อัน และปุ่มบนแถบเครื่องมือจะไม่อยู่ใน การวางจำหน่าย Office 2007 อีกต่อไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้ว คลิ กขนาด

  2. คลิกแท็บ ข้อความ Alt จากนั้นในกล่อง ข้อความแสดงแทน ให้ใส่ข้อความของคุณ

 • ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึงมีอยู่ในแผงควบคุมใน Microsoft Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ให้เปิด ความง่ายในการเข้าถึง ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP ให้เปิด การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แทรกกราฟิก SmartArt ใหม่

ALT+N+M

เปิดวิธีใช้แบบออนไลน์

CTRL+SHIFT+F1

สลับระหว่างบานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt ของคุณ

CTRL+SHIFT+F2

ย้ายจากบานหน้าต่างข้อความลงในRibbonซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

CTRL+SHIFT+F2 เพื่อย้ายไปยังกราฟิก SmartArt จากนั้นกด ALT เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

เลื่อนระหว่างรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ เมื่อเลือกรูปร่างแล้ว

TAB

เยื้องข้อความในบานหน้าต่างข้อความ

TAB

เยื้องข้อความในบานหน้าต่างข้อความในทิศลบ

SHIFT+TAB

เพิ่มอักขระแท็บลงในข้อความในบานหน้าต่างข้อความ

CTRL+TAB

เลือกหลายรูปร่างในบานหน้าต่างข้อความ

เลือกบรรทัดข้อความในบานหน้าต่างข้อความ แล้วกด SHIFT+ลูกศรลงเพื่อเลือกรูปร่างเพิ่มเติม

เปิดแกลเลอรีเค้าโครงซึ่งคุณสามารถดูและเปลี่ยนเค้าโครงทั้งหมดได้ หลังจากคุณเพิ่มกราฟิก SmartArt

ALT+CS+L+M

เพิ่มขนาดของรูปร่างจากรูปร่าง โดยเลือกรูปร่างไว้แล้ว

SHIFT+ลูกศรขึ้นหรือลูกศรขวา

ลดขนาดของรูปร่าง โดยเลือกรูปร่างไว้แล้ว

SHIFT+ลูกศรลงหรือลูกศรซ้าย

ปรับขนาดรูปร่างเพียงเล็กน้อย

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย

เลื่อนรูปร่างไปในทิศทางที่คุณต้องการ

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย

การเลื่อนหรือ "เขยิบ" รูปร่างเพียงเล็กน้อย

CTRL+ลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย

หมุนรูปร่างในทิศทางที่ต้องการ 15 องศา

หมุนรูปร่าง 1 องศา

ALT+ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย

CTRL+ALT+ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×