เครื่องมือ SmartArt อยู่ที่ไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กราฟิก SmartArt และเครื่องมือจะพร้อมใช้งานใน Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint และ Word 2007 และ 2010

คุณสามารถค้นหาเครื่องมือทั้งหมดสำหรับกราฟิก SmartArt บนแถบเครื่องมือ SmartArt เมื่อต้องการเปิดใช้งานแถบเครื่องมือ SmartArt คลิกที่กราฟิก SmartArt ถ้าเอกสารของคุณไม่ได้ประกอบด้วยกราฟิก สร้างขึ้น โดยติดตามนิ้วคำแนะนำสร้างกราฟิก SmartArt

คุณสามารถค้นหาเครื่องมือ SmartArt บนแท็บสองแท็บ: แท็บออกแบบ และแท็บรูปแบบ:

  • แท็บการออกแบบ ช่วยให้คุณเปลี่ยนเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ของคุณ เปลี่ยนสไตล์ หรือเปลี่ยนสีที่ใช้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ

    แท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

  • แท็บรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ สไตล์ของพวกเขา และสีของพวกเขา คุณจะยังเห็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์และสไตล์ของข้อความ และเปลี่ยนขนาดของกราฟิก SmartArt ของคุณ ด้วยเครื่องมือในกลุ่มจัดเรียง คุณสามารถแก้ไขตำแหน่งและการวางแนวของรูปภาพและรูปร่าง และเปลี่ยนเค้าโครงของข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ

    แท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt

การเข้าถึงเครื่องมือ SmartArt อย่างรวดเร็ว

คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ไขกราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่างในนั้น ด้วยการคลิกขวากราฟิก SmartArt หรือรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

  • การเปลี่ยนรูปร่างหรือรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้อย่างรวดเร็ว คลิกขวาบนรูปร่างเมื่อต้องการโทรหาเมนูทางลัด เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างมากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกัน CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่างเพื่อเลือกแต่ละ ทางแล้ว คลิกขวาที่รูปร่างที่เลือก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่าง ตัวอย่างจากวงกลมให้รูปร่างอื่นใด ๆ ที่รวมถึงศรหรือดาว คลิกขวารูปร่าง คลิกเปลี่ยนรูปร่าง และเลือกรูปร่างจากรายการ

  • การเปลี่ยนสีหรือสไตล์ หรือเมื่อต้อง การเพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในรูปร่าง คลิกขวารูปร่าง คลิกรูปแบบรูปร่าง จากนั้น เลือกสไตล์ สี และเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถลองชุดมากมายในการสร้างกราฟิก SmartArt ของคุณสมบูรณ์ การเปลี่ยนรูปร่างใน SmartArt ของคุณกลับไปเป็น ค่าเริ่มต้น กขวารูปร่าง นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่ารูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×