เครื่องมือแผ่นจดบันทึก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือแผ่นจดบันทึกเป็นตัวแก้ไขข้อความ Rich Text ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเอกสารที่บันทึกเป็นหน้าๆ ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ไปยังหน้าที่ระบุ

เพิ่มบันทึกย่อหน้าใหม่

แก้ไขหน้าบันทึกย่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้ง

ใช้ฟีเจอร์ rich text

เปลี่ยนชื่อหน้าบันทึกย่อ

ลบหน้าบันทึกย่อ

ส่งออกบันทึกย่อในหน้า

ค้นหาข้อความในหน้าของบันทึกย่อ

สร้างลิงก์ไปยังหน้าของบันทึกย่อ

พิมพ์หน้าของบันทึกย่อ

ดูการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มือ Notepad

ไปยังหน้าที่ระบุ

คลิก แสดงหรือซ่อนรายการหน้าบันทึกย่อ เพื่อดูรายการของหน้าของบันทึกย่อที่คุณหรือสมาชิกรายอื่นของเวิร์กสเปซได้เพิ่มไว้ในเครื่องมือ Notepad รายการหน้าแสดงข้อมูลสถานะเกี่ยวกับบันทึกย่อ เช่นของพวกเขาขนาด วันปรับเปลี่ยน และแก้ไขล่าสุด

เมื่อต้องการไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งของบันทึกย่อ ให้คลิกปุ่ม ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อย้ายไปตามลำดับหน้าของบันทึกย่อ หรือคลิกที่บันทึกย่อในรายการ หน้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหน้าของบันทึกย่อใหม่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้างบันทึกย่อ

  หน้าว่างใหม่ที่ไม่มีชื่อจะเปิดขึ้นในแผ่นจดบันทึก

 2. ตั้งชื่อบันทึกย่อในกล่อง ชื่อ

 3. ใส่เนื้อหาสำหรับบันทึกย่อในพื้นที่การแก้ไข คลิกขวาเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบหรือใช้ไอคอนการจัดรูปแบบบนแท็บหน้าแรก

 4. บันทึกบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขหน้าของบันทึกย่อ

เมื่อต้องการแก้ไขหน้าของบันทึกย่อในเครื่องมือแผ่นจดบันทึก

 1. ไปหน้าของบันทึกย่อคุณอยากแก้ไข แล้วคลิกแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าสมาชิกรายอื่นของเวิร์กสเปซจะกำลังแก้ไขหน้าบันทึกย่อที่เลือก SharePoint Workspace พร้อมท์ให้คุณตัดสินใจว่า คุณต้องการแก้ไขบันทึกย่อหรือ หรือรอจนกว่าจะถูกทำให้สมาชิกแก้ไข ดูเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงข้อความตามต้องการ

 3. บันทึกบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับความขัดแย้งในการแก้ไข

ปุ่ม แก้ไข ในแผ่นจดบันทึกจะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่กำลังทำการแก้ไข ถ้ามีสมาชิกรายอื่นๆ กำลังแก้ไขหน้าของบันทึกย่อนั้นอยู่ คุณสามารถชี้ไปที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อแสดงหน้าต่างข้อความที่จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีผู้ใดกำลังแก้ไขหน้าของบันทึกย่ออยู่บ้าง

สถานะตัวแก้ไขบันทึกย่อ

ถ้าคุณคลิกปุ่ม แก้ไข ขณะที่มีสมาชิกรายอื่นกำลังแก้ไขหน้านั้นอยู่ก่อนแล้ว SharePoint Workspace จะพร้อมท์ให้คุณตัดสินใจว่าคุณยังต้องการจะแก้ไขบันทึกย่อต่อไป หรือจะรอจนกว่าสมาชิกรายนั้นแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยก่อน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อและแก้ไขหน้านั้น SharePoint Workspace จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ในสำเนาใหม่ที่มี "ข้อขัดแย้ง" ของหน้าบันทึกย่อนั้น นอกจากนี้ หน้าที่มีข้อขัดแย้งจะมีการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าต้นฉบับของแผ่นจดบันทึกอีกด้วย รูปภาพด้านล่างแสดงพื้นที่ชื่อเรื่องของหน้าที่มีข้อขัดแย้ง

หน้าความขัดแย้งของแผ่นจดบันทึก

ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณกำลังแก้ไขหน้าอยู่ และมีสมาชิกรายอื่นเริ่มทำการแก้ไขหน้าเดียวกัน SharePoint Workspace จะแสดงข้อความเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีสมาชิกรายอื่นเริ่มทำการแก้ไขหน้านั้น ตัวอย่างเช่น

ข้อความสถานะตัวแก้ไขบันทึกย่อ

ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกกลับไปที่เอกสารต้นฉบับและการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกอื่นจะถูกบันทึกในสำเนาความขัดแย้งใหม่

ด้านบนของหน้า

ใช้คุณลักษณะ Rich Text

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะ Rich Text ในขณะกำลังแก้ไขหน้าของบันทึกย่อ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิกตัวเลือกในพื้นที่การจัดรูปแบบข้อความ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อหน้าของบันทึกย่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหน้าของบันทึกย่อในเครื่องมือแผ่นจดบันทึก

 1. คลิกขวาที่บันทึกย่อในรายการ หน้า แล้วคลิกที่ เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่แล้วกด ENTER

อีกวิธีหนึ่ง ให้คลิก แก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนบันทึกย่อที่เลือกและพิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า

ลบหน้าของบันทึกย่อ

เมื่อต้องการลบหน้าของบันทึกย่อในเครื่องมือแผ่นจดบันทึก

 1. ไปหน้าของบันทึกย่อคุณอยากลบ แล้วคลิกลบ

  คุณยังสามารถเลือกหน้าของบันทึกย่อในรายการ หน้า แล้วกดแป้น DELETE

 2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

ส่งออกหน้าของบันทึกย่อ

คุณสามารถส่งออกหน้าของบันทึกย่อที่เลือกในเครื่องมือแผ่นจดบันทึกไปเป็นแฟ้ม Rich Text (.rtf) จากนั้น คุณจะสามารถเปิดแฟ้ม Rich Text ที่ส่งออกในโปรแกรมอื่นๆ ที่สนับสนุนรูปแบบนี้ เช่น Microsoft Word ได้

 1. ไปหน้าของบันทึกย่อคุณจะส่งออก

 2. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่งออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกไปที่แฟ้ม... ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งดิสก์และชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มที่ส่งออก แล้วคลิก บันทึก

ตามค่าเริ่มต้น แผ่นจดบันทึกจะใช้ชื่อของบันทึกย่อเป็นชื่อแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อความในหน้าของบันทึกย่อ

คุณสามารถค้นหาข้อความในหน้าของบันทึกย่อที่เลือกได้ คุณสามารถทำการค้นหาได้ในขณะที่เปิดบันทึกย่อเพื่ออ่านหรือแก้ไข อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเปิดบันทึกย่อเพื่อทำการแก้ไข คุณจะต้องคลิกในพื้นที่แก้ไขข้อความก่อนที่คุณจะเริ่มการค้นหา

 1. ไปหน้าของบันทึกย่อที่คุณต้องการค้นหาข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ค้นหา

 3. ให้ทำดังต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

  • ป้อนข้อความที่คุณต้องการค้นหาในหน้าของบันทึกย่อ

  • ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อปรับแต่งการค้นหาเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ/หรือตรงกันทั้งคำ

  • เลือกทิศทางการค้นหา

   หมายเหตุ: การค้นหาจะดำเนินการไปในทิศทางที่เลือกไปจนถึงด้านบนหรือด้านล่างของหน้าของบันทึกย่อแล้วจึงหยุด

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงไปยังหน้าของบันทึกย่อ

เป็น ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ของพื้นที่ทำงาน คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงที่เลือกเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างลิงก์ที่ไปยังหน้าของบันทึกย่อ

 1. ไปหน้าของบันทึกย่อคุณอยากลิงก์ไปยัง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอกเป็นการเชื่อมโยง

 3. ไปที่ตำแหน่งที่ตั้ง Rich Text ที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการวางการเชื่อมโยงลงในการอภิปราย ให้ไปที่เครื่องมือ สร้างหัวข้อ แล้วคลิกพื้นที่ตัว จากนั้นให้คลิก วาง

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าของบันทึกย่อ

 1. ในรายการบันทึกย่อ ให้คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกปุ่ม Office แล้วคลิกแท็บ การพิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การดูหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับเครื่องมือแผ่นจดบันทึก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทสมาชิกในพื้นที่ทำงานของ SharePoint Workspace 2010 คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ในพื้นที่ทำงานรุ่น 2007 (หรือรุ่นก่อนหน้า) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ

เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทของสมาชิกในปัจจุบัน ให้คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน จากนั้นคลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก สิทธิ์

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกทั้งหมดยกเว้น Guest มีสิทธิ์ที่จะสร้าง แก้ไข และลบหน้าของบันทึกย่อ

ดูดู หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับเครื่องมือเวิร์กสเปซสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เริ่มต้นของเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×