เครื่องมือรูปภาพ

เพิ่มเครื่องมือรูปภาพลงในพื้นที่ทำงานเพื่อแสดงและใช้แฟ้มรูปภาพร่วมกันในรูปแบบ JPEG (.jpg) หรือบิตแมป (.bmp)

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มหรือดูรูปภาพ

แก้ไขรูปภาพ

สร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ

บันทึกรูปภาพ

คัดลอกรูปภาพ

ตัดหรือลบรูปภาพ

เปลี่ยนชื่อรูปภาพ

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือรูปภาพ

เพิ่มหรือดูรูปภาพ

คลิก แสดงหรือซ่อนรายการหน้าบันทึกย่อ เพื่อดูรายการของแฟ้มรูปภาพที่คุณหรือสมาชิกคนอื่นๆ ของพื้นที่ทำงานได้เพิ่มไว้ในเครื่องมือรูปภาพ รายการจะให้ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับแฟ้มรูปภาพ เช่น ขนาด ชนิด วันที่ปรับเปลี่ยน และผู้แก้ไขล่าสุดของแฟ้มรูปภาพ

การเพิ่มรูปภาพ

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก แทรกรูปภาพ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เปิดแฟ้มรูปภาพ เลือกแฟ้มรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 • ลากแล้วปล่อยแฟ้มรูปภาพลงบนพื้นที่การดูรูปภาพหรือลงในรายการ

 • คัดลอกและวางรูปภาพลงในรายการ

เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพใหม่โดยใช้กล่องโต้ตอบ เปิดแฟ้มรูปภาพ รูปภาพนั้นจะแสดงขึ้นในพื้นที่การดูรูปภาพโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณลากแล้วปล่อยแฟ้มรูปภาพในรายการ รูปภาพใหม่นั้นจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติและแฟ้มดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในส่วนท้ายของรายการ

หมายเหตุ: เครื่องมือรูปภาพจะปรับขนาดรูปภาพทั้งหมดที่คุณเพิ่มให้พอดีกับขนาดปัจจุบันของหน้าต่างตัวแสดงรูปภาพโดยอัตโนมัติ

การดูรูปภาพ

เมื่อต้องการดูรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อย้ายไปมาระหว่างรูปภาพต่างๆ ตามลำดับหรือเลือกรูปภาพในรายการ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขรูปภาพ

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพในเครื่องมือรูปภาพได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขรูปภาพที่สนับสนุนชนิดแฟ้มที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดแฟ้ม JPEG (.jpg) และคุณไม่มีโปรแกรมที่สนับสนุนการแก้ไขแฟ้มชนิดนี้ แฟ้มจะเปิดแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือในตัวแสดงรูปภาพ ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ แฟ้มบิตแมป (.bmp) จะเปิดใน Microsoft Paint

เมื่อต้องการเปิดแฟ้มรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก ให้คลิกขวาที่แฟ้มรูปภาพเหล่านั้นในรายการ และเลือก เปิด หน้าต่างใหม่อาจเปิดขึ้นสำหรับแต่ละแฟ้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมกราฟิกและระบบปฏิบัติการ

เมื่อคุณแก้ไขและบันทึกรูปภาพ แล้วกลับไปยัง SharePoint Workspace คุณจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในพื้นที่ทำงานเดี๋ยวนี้

คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในพื้นที่ทำงาน และเพื่อส่งการเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิกอื่นๆ ทั้งหมดของพื้นที่นั้น คลิก ไม่ใช่ ถ้าคุณยังไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและอาจต้องการทำการแก้ไขรูปภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ หลังจากปิดรูปภาพในตัวแก้ไข การเปลี่ยนแปลงของคุณจะสูญหาย

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ

เช่นเดียวกับเครื่องมือพื้นที่ทำงานอื่นๆ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงที่จะเลือกเครื่องมือนี้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพที่ระบุได้ด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกแฟ้มรูปภาพที่คุณต้องการให้เป็นเป้าหมายของการเชื่อมโยง แล้วคลิก คัดลอกเป็นการเชื่อมโยง

 2. เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

 3. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ตั้ง Rich Text ที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง แล้วคลิก วาง

  การเชื่อมโยงจะแสดงขึ้นพร้อมชื่อของแฟ้มรูปภาพที่เลือก

ด้านบนของหน้า

บันทึกรูปภาพ

คุณสามารถบันทึกรูปภาพใดๆ ที่อยู่ในเครื่องมือรูปภาพลงในดิสก์ได้

 1. เลือกแฟ้มรูปภาพในรายการ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกรูปภาพเป็น... ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกรูปภาพ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปภาพ

คุณสามารถคัดลอกรูปภาพจากเครื่องมือรูปภาพลงในเครื่องมือรูปภาพอื่นหรือลงในโปรแกรมแก้ไขรูปภาพได้

 1. ในรายการรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

 2. เปิดโปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการวางรูปภาพและใช้คำสั่ง วาง ของโปรแกรมประยุกต์นั้น

ถ้าคุณวางรูปภาพลงในเครื่องมือรูปภาพเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น โดยใช้ CTRL-C และ CTRL-V) รูปภาพนั้นจะปรากฏในรายการภายใต้ชื่อ "สำเนาของชื่อรูปภาพ" อย่างไรก็ตาม คุณสามารถวางรูปภาพลงในเครื่องมือรูปภาพอื่นได้ และรูปภาพนั้นจะปรากฏภายใต้ชื่อแฟ้มต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

ตัดหรือลบรูปภาพ

เมื่อต้องการลบรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูป ให้เลือกรูปภาพในรายการ แล้วกด DELETE

เมื่อต้องการตัดรูปภาพ แต่ให้วางสำเนาของรูปไว้บนคลิปบอร์ด ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิกไอคอน ตัด จากนั้นคุณสามารถวางรูปนั้นเป็นบิตแมปลงในโปรแกรมอื่นหรือลงในเครื่องมือรูปภาพอื่นได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อรูปภาพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรูปภาพที่เลือก ให้คลิกในกล่องชื่อเรื่องเหนือรูปภาพ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือรูปภาพ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทสมาชิกในพื้นที่ทำงานของ SharePoint Workspace 2010 ได้ คุณอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในพื้นที่ทำงาน 2007 (หรือก่อนหน้า) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ

เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทของสมาชิกในปัจจุบัน ให้คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ สิทธิ์

ตามค่าเริ่มต้น สมาชิกทั้งหมดยกเว้นผู้เยี่ยมชม จะมีสิทธิ์ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อรูปภาพได้ แต่เฉพาะผู้จัดการเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการลบรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×