เครื่องมือพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งานใน 2016 Office for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณกำลังใช้ เครื่องมือพิสูจน์อักษรสามารถตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ ยัติภังค์ และค้นหาคำในอรรถาภิธาน คุณสามารถสลับระหว่างเครื่องมือพิสูจน์อักษรด้วยการเลือกภาษาอื่นสำหรับเอกสารของคุณ ดูวิธีการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

2016 office for Mac มาก่อนการติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษร

  1. เมื่อต้องการดูถ้าเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาที่คุณจะพร้อมใช้งาน บนเมนูเครื่องมือ คลิกภาษา

    เมนูภาษาของเครื่องมือ ใน Office for Mac

    หมายเหตุ: เครื่องมือพิสูจน์อักษรใน Office for Mac จะติดตั้งไว้ล่วงหน้า มีไม่มีการดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน

  2. ดูสถานะอยู่ถัดจากภาษาของคุณ

    เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Office for Mac

ต่อไปนี้คือรายการทั้งหมดของทุกภาษาด้วยเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่พร้อมใช้งาน

ภาษา

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

Afrikaans

การสะกด

อาหรับ

การสะกด ไวยากรณ์ อรรถาภิธาน

บาสก์

การสะกด

บอสเนีย (ละติน)

การสะกด

บัลแกเรีย

การสะกด

คาตาลัน

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

โครเอเชีย

การสะกด

เช็ก

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

เดนมาร์ก

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

ดัตช์

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

อังกฤษ (ออสเตรเลีย)

การสะกด ไวยากรณ์ อรรถาภิธาน Hyphenator

อังกฤษ (แคนาดา)

การสะกด ไวยากรณ์ อรรถาภิธาน Hyphenator

อังกฤษ (ไอร์แลนด์)

การสะกด ไวยากรณ์ อรรถาภิธาน Hyphenator

อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

การสะกด ไวยากรณ์ อรรถาภิธาน Hyphenator

อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

การสะกด ไวยากรณ์ อรรถาภิธาน Hyphenator

เอสโตเนีย

การสะกด

ฟินแลนด์

การสะกด

ฝรั่งเศส

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

ฝรั่งเศส (แคนาดา)

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

เกลิเซียน

การสะกด

เยอรมัน

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

เยอรมัน (ออสเตรีย)

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

กรีก

การสะกด

คุชราตี

การสะกด

ฮิบรู

การสะกด อรรถาภิธาน

ฮังการี

การสะกด

อินโดนีเซีย

การสะกด

isiXhosa

การสะกด

isiZulu

การสะกด

อิตาลี

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

ญี่ปุ่น

การสะกด

กัณณาท

การสะกด

คาซัคสถาน

การสะกด

Kiswahili

การสะกด

ลัตเวีย

การสะกด

ลิทัวเนีย

การสะกด

มาซิโดเนีย

การสะกด

มลายู (มาเลเซีย)

การสะกด

มาราฐี

การสะกด

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

เปอร์เซีย

การสะกด

โปแลนด์

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

โปรตุเกส

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

โปรตุเกส (บราซิล)

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

โรมาเนีย

การสะกด

รัสเซีย

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

การสะกด

เซอร์เบีย (ละติน)

การสะกด

Sesotho sa Leboa

การสะกด

Setswana

การสะกด

สโลวัก

การสะกด

สเปน

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

สวีเดน

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

ทมิฬ

การสะกด

ตุรกี

การสะกด อรรถาภิธาน Hyphenator

ยูเครน

การสะกด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×