เครื่องมือปฏิทิน 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เครื่องมือปฏิทิน 2007 ให้คุณสามารถทำเครื่องหมายวันที่สำคัญและสร้างกำหนดการการทำงานร่วมกันกับสมาชิกอื่นๆ ของพื้นที่ทำงานได้

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่ม หรือลบการนัดหมาย

มุมมองการนัดหมาย

การนำทางในปฏิทิน

สร้างลิงก์ไปยังการนัดหมายที่เฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนการแสดงปฏิทิน

ส่งออก และนำเข้าการนัดหมาย

พิมพ์การนัดหมาย

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ปฏิทิน

เพิ่มหรือลบการนัดหมาย

เมื่อต้องการเพิ่มการนัดหมาย ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้างการนัดหมาย

 2. ใส่เรื่องของการนัดหมาย

 3. พิมพ์หรือเลือกวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด สำหรับการนัดหมาย ถ้าการนัดหมายเป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน ให้คลิก เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

  รายละเอียด

  ใส่วันที่โดยใช้รูปแบบ MM/DD/YY หรือคลิกไอคอนปฏิทินและเลือกวันที่

  ใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด หรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  ปฏิทินจะสร้างการปรับเปลี่ยนโซนเวลาโดยอัตโนมัติดังนี้ ปฏิทินจะสมมติว่าการนัดหมายจะจัดขึ้นในโซนเวลาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติวันที่และเวลาที่คอมพิวเตอร์ของคุณกำหนดไว้ในปัจจุบัน สำหรับสมาชิกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งค่าไว้เป็นโซนเวลาอื่น เวลาการนัดหมายจะปรับให้เข้ากับโซนเวลาของพวกเขาโดยอัตโนมัติ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในแอตแลนตาและจัดกำหนดการการนัดหมายเป็น 8:00 น. สมาชิกในปารีสจะเห็นการนัดหมายนี้ถูกจัดกำหนดการไว้ที่ 14:00 น. (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโซนเวลาภูมิภาค)

 4. คุณสามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายหรือไม่ก็ได้

 5. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างการนัดหมายด้วยวันที่หรือเวลาที่เลือกไว้ล่วงหน้า ให้ลากระหว่างช่วงวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการแล้วคลิก สร้างการนัดหมาย

เมื่อต้องการลบการนัดหมายที่เลือกในปฏิทิน ให้กดแป้น DELETE

ด้านบนของหน้า

ดูการนัดหมาย

ปฏิทินจะแสดงแต่ละการนัดหมายมากที่สุดเท่าที่จะสามารถอยู่ในเซลล์วันที่ได้ คุณจะเห็นแต่ละการนัดหมายมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้ ตัวอย่างเช่น มุมมองวันโดยทั่วไปจะให้คุณเห็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการนัดหมาย ในขณะที่มุมมองเดือนจะให้คุณเห็นเพียงไม่กี่คำเท่านั้น

ในมุมมองใดๆ คุณสามารถชี้ไปที่การนัดหมายเพื่อแสดงหน้าต่างข้อความที่มีวันที่แบบเต็มและรายละเอียด

หน้าต่างแบบผุดขึ้นของข้อมูลการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า

นำทางในปฏิทิน

คุณสามารถนำทางในปฏิทินได้ดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไปในมุมมองวัน มุมมองสัปดาห์ หรือมุมมองเดือนตามลำดับ ให้คลิกปุ่มก่อนหน้า/ถัดไปในแถบชื่อเรื่องของปฏิทิน

 • เมื่อต้องการไปยังการนัดหมายก่อนหน้าหรือถัดไปในมุมมองปฏิทินใดๆ ให้คลิก หน้าแรก แล้วคลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป ในบานหน้าต่าง นำทาง

 • เมื่อต้องการไปยังการนัดหมายที่ยังไม่ได้อ่านก่อนหน้าหรือถัดไปในมุมมองปฏิทินใดๆ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก รายการที่ยังไม่ได้อ่านก่อนหน้า หรือ รายการที่ยังไม่ได้อ่านถัดไป ในบานหน้าต่าง ติดตาม

 • เมื่อต้องการไปยังวันปัจจุบันตามนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก วันนี้ ในบานหน้าต่าง นำทาง

 • เมื่อต้องการไปยังวันที่ที่ต้องการในมุมมองที่เลือก ให้คลิกแท็บ หน้าแรก คลิก เลือกวันที่ ในบานหน้าต่าง นำทาง แล้วใส่วันที่และตัวเลือกมุมมองในกล่องโต้ตอบ ไปยังวันที่ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมโยงไปยังการนัดหมายที่ต้องการ

 1. คลิกการนัดหมายที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปถึง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอกเป็นการเชื่อมโยง

 3. เลือกเครื่องมือเป้าหมาย

 4. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

  คุณต้องวางการเชื่อมโยงในตำแหน่งของข้อความ Rich Text เช่น เนื้อความของรายการการอภิปราย รายการการสนทนา หรือรายการ Notepad

 5. คลิกขวาแล้วคลิก วาง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการแสดงปฏิทิน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงปฏิทิน ให้คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงในบานหน้าต่าง มุมมองปฏิทิน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงลักษณะของแต่ละมุมมอง

มุมมอง

คุณลักษณะ

วัน

มุมมองโดยละเอียดของการนัดหมายในวันที่เลือกรวมถึงรายละเอียด (ถ้ามี)

การนัดหมายตลอดทั้งวันและการนัดหมายที่ครอบคลุมหลายวันจะแสดงที่ด้านบนสุด

การนัดหมายที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งวัน

1. การนัดหมายที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งวัน

2. การนัดหมายของวันนี้เท่านั้น

การนัดหมายของวันที่เลือกจะแสดงด้านล่างในช่วงเวลาที่เหมาะสม

สัปดาห์

มุมมองสรุปสำหรับการนัดหมายของสัปดาห์ปฏิทินมาตรฐาน

ด้วยพื้นที่ที่มากขึ้นในมุมมองเดือนคุณจะสามารถมองเห็นชื่อเรื่องแบบเต็มของแต่ละการนัดหมาย คุณยังสามารถมองเห็นทั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการนัดหมายได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับมุมมองเดือน ถ้าวันที่เพียงวันเดียวมีการนัดหมายมากกว่าขนาดพื้นที่ของกล่อง ปุ่ม เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น

หน้าต่างป็อบอัพแสดงการนัดหมายทั้งหมด

เดือน

มุมมองสรุปสำหรับการนัดหมายของเดือนปฏิทินมาตรฐาน

มุมมองนี้เป็นประโยชน์สำหรับการจัดกำหนดการระยะยาวซึ่งคุณจำเป็นต้องเห็นการนัดหมายที่มีช่วงเวลาหลายวัน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะเห็นรายละเอียดของการนัดหมายโดยไม่เปิดการนัดหมายนั้นเพื่อแก้ไข

ถ้าวันที่เพียงวันเดียวมีการนัดหมายมากกว่าขนาดพื้นที่ของกล่อง ปุ่ม เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น

ชี้ไปที่ปุ่มเพื่อแสดงหน้าต่างที่แสดงการนัดหมาย

สัปดาห์การทำงาน

มุมมองเหมือนกับ "สัปดาห์" เว้นแต่จะมีพื้นที่การแสดงเพิ่มเติมสำหรับวันทำงาน

วันทำงานของเดือน

มุมมองเหมือนกับ "เดือน" เว้นแต่จะมีพื้นที่การแสดงเพิ่มเติมในแต่ละสัปดาห์สำหรับวันทำงาน

ด้านบนของหน้า

ส่งออกและนำเข้าการนัดหมาย

คุณสามารถส่งออกการนัดหมายปฏิทินเพื่อนำเข้าไปยังเครื่องมือปฏิทินอื่นได้

การส่งออกการนัดหมายปฏิทิน

คุณสามารถส่งออกการนัดหมายเฉพาะหรือการนัดหมายทั้งหมดได้ ข้อมูลปฏิทินที่ส่งออกทั้งหมดจะบันทึกเป็นแฟ้ม .xml (ตัวอย่าง เช่น Calendar.xml)

เมื่อต้องการส่งออกการนัดหมายที่ระบุ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกการนัดหมาย

 2. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่งออกการนัดหมายที่เลือก

 3. ระบุตำแหน่งที่ตั้งไดเรกทอรีในกล่องโต้ตอบ ส่งออกระเบียนไปยังแฟ้ม... แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก ส่งออกการนัดหมายทั้งหมด ในบานหน้าต่าง ข้อมูล

 2. ระบุตำแหน่งที่ตั้งไดเรกทอรีในกล่องโต้ตอบ ส่งออกระเบียนไปยังแฟ้ม... แล้วคลิก บันทึก

การนำเข้าการนัดหมายปฏิทิน

 1. เลือกเครื่องมือปฏิทินที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล

 2. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก นำเข้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้ม ให้เลือกแฟ้ม .xml ของปฏิทินที่ส่งออก แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

พิมพ์การนัดหมาย

คุณสามารถพิมพ์การนัดหมายหรือมุมมองปฏิทินได้

 1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์การนัดหมายที่ระบุ ให้เลือกการนัดหมายนั้น

 2. ถ้าคุณต้องการพิมพ์มุมมองปฏิทิน ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนแท็บ แฟ้ม คลิกแท็บ พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในปฏิทิน

เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทของสมาชิกในปัจจุบัน ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ สิทธิ์

 2. เลือกบทบาทที่คุณต้องการดูสิทธิ์ที่กำหนดให้จากรายการแบบหล่นลง

สมาชิกทั้งหมดยกเว้นผู้เยี่ยมชมมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มการนัดหมายใหม่ และเพิ่มหรือลบการนัดหมายของพวกเขาเองได้ ผู้จัดการจะมีสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×