เครื่องมือปฏิทินใน SharePoint Workspace 2010

เครื่องมือปฏิทินช่วยให้สมาชิกในพื้นที่ทำงานจัดการรายละเอียดต่างๆ ของการประชุม ตั้งแต่การกำหนดตารางเวลาการประชุมแต่ละครั้งหรือการประชุมที่เป็นกิจวัตร การกำหนดวาระการประชุม การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม การจดบันทึกย่อการประชุม และการบันทึกบทสรุปการประชุม

คุณต้องการทำสิ่งใด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×