เครื่องมือการแปลงข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือการแปลงข้อมูลการแปลงข้อมูลจาก ACT ! และ QuickBooks แอปพลิเคชันลงในรูปแบบที่เข้ากันได้ เพื่อที่จะนำเข้าลงในBusiness Contact Manager for Outlook ได้

ขั้นตอนที่ 1: แปลง

แอปพลิเคชัน     เลือกเวอร์ชันเหมาะสม ACT ! หรือ QuickBooks

หมายเหตุ: ACT ! ต้องติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อต้องการแปลงข้อมูลลงในรูปแบบที่เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกไฟล์เพื่อแปลง

ไฟล์การแปลง      พิมพ์เส้นทางและชื่อสำหรับไฟล์คุณต้องการแปลง หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

แอปพลิเคชัน

เลือกชนิดไฟล์นี้

ACT

 • 2005

 • 2006

 • 2007

 • 2008

 • 2009

.pad

ACT ! 4, ACT ! 5, ACT ! 6

.dbf

QuickBooks

.iif

ขั้นตอนที่ 3: แปลงข้อมูล

ข้อมูลการนำเข้า      เลือกชนิดของ ACT ! หรือ QuickBooks ข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า

นำเข้าข้อมูลจาก ACT ! 2005, 2006, 2007, 2008 หรือ 2009

 1. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลที่ติดต่อ เลือกที่ติดต่อ เป็นปลายทางเริ่มต้น ทางแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งรายการย่อย

 2. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลกลุ่ม เลือกบัญชีผู้ใช้ เป็นปลายทาง ทางแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งรายการย่อย

 3. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลบริษัท เลือกบัญชีผู้ใช้ เป็นค่าเริ่มต้นที่ตำแหน่งปลายทาง ทางแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งรายการย่อย

 4. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ เลือกผลิตภัณฑ์ เป็นการเริ่มต้นที่ตำแหน่งปลายทาง ไม่มีรายการย่อยเพื่อเลือกได้

นำเข้าข้อมูลจาก ACT ! 4, ACT ! 5 หรือ ACT ! 6

 1. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลที่ติดต่อ เลือกที่ติดต่อ เป็นปลายทางเริ่มต้น ทางแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งรายการย่อย

 2. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลกลุ่ม เลือกบัญชีผู้ใช้ เป็นปลายทาง ทางแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งรายการย่อย

 3. เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ เลือกผลิตภัณฑ์ เป็นการเริ่มต้นที่ตำแหน่งปลายทาง ไม่มีรายการย่อยเพื่อเลือกได้

นำเข้าข้อมูลจาก QuickBooks

 1. เลือกข้อมูลลูกค้า และเลือกบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อ เป็นปลายทาง แล้วเลือกผู้จำหน่าย และพนักงาน เพื่อนำเข้าเป็นที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือเลือกผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลนั้นเป็นผลิตภัณฑ์

 2. ปลายทาง      คลิกลูกศรเพื่อเลือกปลายทาง

ขั้นตอนที่ 4: ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่ถูกแปลง

ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์      พิมพ์เส้นทางและชื่อสำหรับไฟล์ของคุณถูกแปลง หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอนที่ 5: แปลงเสร็จสมบูรณ์

 1. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอนี้เพื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลที่ถูกแปลงของคุณลงในBusiness Contact Manager for Outlook

 2. คลิกปิด เพื่อปิดเครื่องมือนี้ และกลับไปยังตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลธุรกิจ

หมายเหตุ: Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถนำเข้าข้อมูล ACT ! 4, ACT ! 5 หรือ ACT ! ไฟล์ 6 ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ แบบอ่านอย่างเดียวคือแอตทริบิวต์หรือคุณสมบัติของไฟล์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์อ่านอย่างเดียว ค้นหาไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกขวา คลิกคุณสมบัติ แล้ว ยกเลิกเลือกตัวแบบอ่านอย่างเดียว กล่องกาเครื่องหมายไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×