เครื่องมือการเรียนรู้ใน Word

เครื่องมือการเรียนรู้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการอ่านของคุณ โดยการกระตุ้นความสามารถในการออกเสียงคำต่างๆ ของคุณให้ถูกต้อง เพื่อให้อ่านได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น และเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณอ่าน

เราทราบจากการค้นคว้าว่าการอ่านจำเป็นต้องใช้ความสามารถต่อไปนี้:

 • การถอดรหัส: ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำอย่างถูกต้อง

 • ความเชี่ยวชาญ: ความสามารถในการอ่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 • ความเข้าใจ: ความสามารถในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน

เครื่องมือการเรียนรู้ใน Word สามารถช่วยให้คุณพัณนาและเพิ่มความสามารถในการอ่านของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ให้ดู เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

มีอะไรใหม่สำหรับเครื่องมือการเรียนรู้

สิ่งใหม่สำหรับ Word คือความสามาถในการใช้ฟีเจอร์เครื่องมือเรียนรู้ในขณะที่คุณแก้ไขหรือเขียนเอกสารของคุณ เครื่องมือการเรียนรู้จะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงภาพ เพื่อให้คุณสามารถทำงานบนเอกสารของคุณได้อย่างมั่นใจ และรู้ว่าจะพิมพ์ตามปกติและผู้เขียนร่วมยังสามารถแก้ไขเอกสารในมุมมองดั้งเดิมได้

พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งานในเวอร์ชัน 1707 ( รุ่น 8326.2058)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office

เครื่องมือการเรียนรู้ใน Word 2016 มีเครื่องมือต่อไปนี้เพื่อช่วยในความคล่องแคล่วและความเข้าใจในการอ่าน

 • การอ่านออกเสียง จะช่วยให้คุณฟังเอกสารของคุณและดูแต่ละคำที่ถูกเน้นพร้อมกันในเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: การอ่านออกเสียงไม่สนับสนุนภาษา RTL การอ่านออกเสียงจะอ่านข้อความเป็นภาษาพูดเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเพิ่มเติม ให้ดู วิธีการดาวน์โหลดภาษาข้อความเป็นเสียงพูดสำหรับ Windows

 • คำสั่ง พยางค์ จะแสดงตัวแบ่งระหว่างพยางค์ของคำในเนื้อหาของคุณ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการแบ่งคำและการออกเสียง

  หมายเหตุ: การแบ่งพยางค์มีให้ใช้งานในภาษาบาสก์, บราซิล, บัลแกเรีย, คาตาลัน, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เกลิเซียน, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, คาซัคสถาน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, นอร์เวย์ (บุ๊กมอล), นอร์เวย์ (นือนอชก์), โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, ตุรกี ยูเครน และเวลช์ ต้องตั้งค่าข้อความอย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษา ถ้าข้อความถูกตั้งเป็นภาษาที่ไม่ได้รับการสนับสนุน จะไม่ถูกแบ่งเป็นพยางค์ แม้ว่าข้อความควรได้รับการสนับสนุน ตัวอย่าง: ถ้าข้อความภาษาอังกฤษถูกคัดลอกลงในเอกสารภาษาจีน จะต้องเลือกข้อความภาษาอังกฤษและตั้งเป็นภาษาอังกฤษ มิฉะนั้น ข้อความจะไม่ถูกแบ่งพยางค์

 • คำสั่ง ระยะห่างข้อความ จะเพิ่มระยะห่างระหว่างคำ อักขระ และบรรทัด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณอ่านข้อความได้อย่างง่ายดายและยังช่วยให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว

  หมายเหตุ: ระยะห่างข้อความจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกภาษายกเว้นภาษาที่เขียนด้วยสคริปต์ที่ซับซ้อนหรือเชื่อมต่อกัน ตัวอย่างเช่น ไม่สนับสนุนภาษาอาหรับ

 • คำสั่ง ความกว้างคอลัมน์ สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนความกว้างของความยาวบรรทัด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านลบของการซ้อนภาพ และยังมีการเน้นและการทำความเข้าใจคำและอักขระที่ได้รับการปรับปรุงในเอกสาร Text-Rich

 • สีของหน้า สามารถตั้งค่าเป็น ซีเปีย (หน้าสีเหลืองซีดที่ให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งพิมพ์) กลับสีขาวดำ (พื้นหลังสีดำโดยมีข้อความสีขาว) ที่ทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น หรือปล่อยให้เป็น ไม่มี

สิ่งใหม่สำหรับ Word คือความสามาถในการใช้ฟีเจอร์เครื่องมือเรียนรู้ในขณะที่คุณแก้ไขหรือเขียนเอกสารของคุณ เครื่องมือการเรียนรู้จะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงภาพ เพื่อให้คุณสามารถทำงานบนเอกสารของคุณได้อย่างมั่นใจ และรู้ว่าจะพิมพ์ตามปกติและผู้เขียนร่วมยังสามารถแก้ไขเอกสารในมุมมองดั้งเดิมได้

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่มเสมือน ให้เลือก เครื่องมือการเรียนรู้

  เครื่องมือการเรียนรู้บนแท็บมุมมอง

  เครื่องมือการเรียนรู้

  ซึ่งจะสลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเว็บของ Word ที่มีฟีเจอร์เครื่องมือการเรียนรู้ที่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์ระยะห่างข้อความและความกว้างคอลัมน์แคบจะถูกนำไปใช้ครั้งแรกที่คุณใช้มุมมองนี้โดยอัตโนมัติ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นไปที่เนื้อหาในเอกสารของคุณ

  • ตั้งค่า สีของหน้า เป็น ซีเปีย (หน้าสีเหลืองซีดที่ให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งพิมพ์) กลับสีขาวดำ (พื้นหลังสีดำโดยมีข้อความสีขาว) ที่ทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น หรือปล่อยให้เป็น ไม่มี

  • เลือก ความกว้างคอลัมน์ เพื่อเปลี่ยนความกว้างของความยาวบรรทัด ในมุมมองนี้ มีสี่ตัวเลือก แคบมากแคบปานกลาง หรือ กว้าง ใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณที่สุด:

  • เลือก พยางค์ เพื่อแสดงตัวแบ่งระหว่างพยางค์ของคำในเนื้อหาของคุณ ขณะอยู่ในโหมดการแก้ไขนี้ คุณสามารถพิมพ์และทำการแก้ไขในเอกสารของคุณและเครื่องหมายพยางค์จะปรากฎแบบเรียลไทม์เมื่อคุณพิมพ์หรือเพิ่มเนื้อหา

  • เลือก การอ่านออกเสียง เพื่อฟังการอ่านออกเสียงเอกสารของคุณและดูแต่ละคำที่ถูกเน้นพร้อมกันในเอกสารของคุณ ถ้าคุณเริ่มพิมพ์ขณะที่ การอ่านออกเสียง เปิดอยู่ โปรแกรมผู้บรรยายจะหยุดชั่วโมงเพื่อให้คุณสามารถทำการแก้ไข และคุณสามารถเล่นการบรรยายต่อได้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการแล้ว

หมายเหตุ: การอ่านออกเสียง ยังพร้อมใช้งานในแท็บรีวิวของ Word เพื่อให้คุณสามารถใช้โปรแกรมผู้บรรยายในมุมมองใดก็ได้ของ Word ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในมุมมองเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

การอ่านออกเสียง ใน Word ทำให้คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงเอกสารของคุณและดูแต่ละคำที่ถูกเน้นพร้อมกันในเอกสารของคุณ เลือกแท็บ รีวิว แล้วเลือก อ่านออกเสียง เพื่อเริ่มฟังเอกสารของคุณ

คุณสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้ที่ปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณเพื่อควบคุมการอ่าน

ตั้งค่าเครื่องมือการเรียนรู้
 • เลือกไอคอน เล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มต้น/หยุดการบรรยาย เลือกไอคอน ถัดไป ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมผู้้บรรยายข้ามประโยคปัจจุบันและเริ่มอ่านตั้งแต่ย่อหน้าถัดไป เลือกไอคอน ก่อนหน้า ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมผู้้บรรยายข้ามประโยคปัจจุบันและเริ่มอ่านตั้งแต่ย่อหน้าก่อนหน้า คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการอ่านและเสียงได้โดยใช้เมนู ตั้งค่า

  ไอคอนปิดจะหยุดการบรรยายและปิดโหมดการอ่านออกเสียง

  โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มอ่านจากตำแหน่งของเคอร์เซอร์ของคุณในมุมมองการแก้ไขของ Word หรือด้านบนของหน้าในโหมดการอ่านของ Word ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกคำ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมผู้บรรยายเริ่มอ่านจากคำที่เลือก คุณยังสามารถเลือกบล็อกข้อความก่อนที่จะเริ่มการอ่านออกเสียงเพื่อจำกัดโปรแกรมผู้บรรยายให้อยู่ที่ส่วนที่เลือกเท่านั้น

  คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้สำหรับการอ่านออกเสียง:

  1. CTRL+ALT+SPACE:  เริ่มต้น/ออกจากการอ่านออกเสียง

  2. CTRL+SPACE:  หยุดการอ่านออกเสียงชั่วคราว

  3. ALT+ลูกศรขวา:  เพิ่มความเร็วในการอ่าน

  4. ALT+ลูกศรซ้าย: ลดความเร็วในการอ่าน

  5. CTRL+ลูกศรขวา: อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

  6. CTRL+ลูกศรซ้าย: อ่านย่อหน้าถัดไป

  คลิกแท็บ เครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อดูตัวเลือกทางด้านล่าง:

 • เลือก พยางค์ เพื่อแสดงตัวแบ่งระหว่างพยางค์ของคำในเนื้อหาของคุณ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการแบ่งคำและการออกเสียง

 • เลือก ระยะห่างข้อความ เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างคำ อักขระ และบรรทัด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณอ่านข้อความได้อย่างง่ายดายและยังช่วยให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว

 • เลือก ความกว้างคอลัมน์ เพื่อเปลี่ยนความกว้างของความยาวบรรทัด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านลบของการซ้อนภาพ และยังมีการเน้นและการทำความเข้าใจคำและอักขระที่ได้รับการปรับปรุงในเอกสาร Text-Rich

 • ตั้งค่า สีของหน้า เป็น ซีเปีย (หน้าสีเหลืองซีดที่ให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งพิมพ์) กลับสีขาวดำ (พื้นหลังสีดำโดยมีข้อความสีขาว) ที่ทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น หรือปล่อยให้เป็น ไม่มี

เครื่องมือการเรียนรู้ในโหมดการอ่านสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อกำลังอ่านเอกสาร

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมอง ให้เลือก โหมดการอ่าน

  Read Mode_C3_2017610132925

 2. หรือ เลือกโหมดการอ่านจากแถบสถานะ

  Read Mode Status Bar_C3_2017610132942

 3. จากเมนู มุมมอง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นไปที่เนื้อหาในเอกสารของคุณ

  Learning Tools Read Mode View tab_C3_201761013307

 • เลือก พยางค์ เพื่อแสดงตัวแบ่งระหว่างพยางค์ของคำในเนื้อหาของคุณ

 • เลือก ระยะห่างข้อความ เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างคำ อักขระ และบรรทัด

 • เลือก การอ่านออกเสียง เพื่อฟังการอ่านออกเสียงเอกสารของคุณและดูแต่ละคำที่ถูกเน้นพร้อมกันในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ในโหมดการอ่าน ตัวเลือก ความกว้างคอลัมน์ และ สีของหน้า จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือก เค้าโครงคอลัมน์ ใน เค้าโครง เท่านั้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

อ่านเอกสารใน Word

มีอะไรใหม่ในการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Word

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ช่วยให้นักการศึกษาสร้างชั้นเรียนที่ครอบคลุมมากขึ้น

โปรดบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้ใน Word 2016 และแนะนำการปรับปรุง

ส่งคำแนะนำของคุณที่ กล่องคำแนะนำสำหรับ Word สำหรับ Windows (แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป)

ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในเอกสาร Word Online ของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้เลือก โปรแกรมช่วยอ่าน

  โปรแกรมช่วยอ่าน

  เอกสารของคุณจะเปิดภายในโปรแกรมช่วยอ่าน

 2. คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในโปรแกรมช่วยอ่าน โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นไปที่เนื้อหาในเอกสารของคุณ

  • เลือก เล่น ทางด้านล่างของหน้าต่างเพื่อฟังการอ่านออกเสียงเอกสารของคุณและเพื่อดูข้อความที่เน้นพร้อมกัน โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มอ่านจากด้านบนของหน้าตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกคำ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมผู้บรรยายเริ่มอ่านจากคำที่เลือก เลือก หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการบรรยาย

   เลือก ตัวเลือกเสียง ทางด้านขวาบนของเอกสารเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการบรรยาย

   ตั้งค่าเสียง
  • ตัวเลือกข้อความ   

   คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของเอกสารของคุณโดยใช้ตัวเลือกข้อความ ทางเลือกที่คุณทำในตัวเลือกข้อความสามารถช่วยทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจและนำสิ่งรบกวนสายตาออก

   ตั้งค่า ขนาดของข้อความระยะห่างฟอนต์ และ ธีม ที่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของคุณ คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดข้อความและระยะห่างระหว่างตัวอักษรและคำได้ สีของธีมที่คุณเลือกจะกลายเป็นสีพื้นหลังของเอกสาร

   ตัวเลือกข้อความ
  • ชนิดของคำ   

   เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้:

   • พยางค์ เพื่อแบ่งคำเป็นพยางค์

   • คำนาม เพื่อเน้นคำนามในเอกสารของคุณให้เป็นสีม่วง

   • คำกริยา เพื่อเน้นคำกริยาในเอกสารของคุณให้เป็นสีแดง

   • คำคุณศัพท์ เพื่อเน้นคำคุณศัพท์ในเอกสารของคุณให้เป็นสีเขียว

    ชนิดของคำ

 3. คลิกไอคอน ปิด เพื่อออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

อ่านเอกสารใน Word

มีอะไรใหม่ในการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Word

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ช่วยให้นักการศึกษาสร้างชั้นเรียนที่ครอบคลุมมากขึ้น

โปรดบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้ใน Word Online และแนะนำการปรับปรุง

ส่งคำแนะนำของคุณไปที่ wacltcrew@microsoft.com

ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในเอกสาร Word บน iPad ของคุณ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 ที่เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office

เครื่องมือการเรียนรู้ใน Word for iPad มีชุดเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการอ่าน ความคล่องแคล่ว และการทำความเข้าใจ ใน Word ให้ค้นหาเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แท็บ มุมมอง

เลื่อนตัวสลับไปทางขวาเพื่อเปิดใช้แท็บ เครื่องมือการเรียนรู้

แสดงแท็บ มุมมอง บนเอกสาร

บนแท็บ เครื่องมือการเรียนรู้ คุณจะมีเครื่องมือต่อไปนี้ที่สามารถช่วยเหลือคุณขณะที่คุณอ่านหรือแก้ไขเอกสารของคุณ

 • ความกว้างคอลัมน์ สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนความกว้างของความยาวบรรทัด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านลบของความเบียดเสียดของภาพ และช่วยเพิ่มโฟกัสและการทำความเข้าใจคำและอักขระในเอกสารที่มีข้อความจำนวนมาก

  แสดงตัวเลือก ความกว้างคอลัมน์ สำหรับเครื่องมือการเรียนรู้
 • สีของหน้า สามารถตั้งค่าเป็น ซีเปีย (หน้าสีเหลืองซีดที่ให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งพิมพ์) กลับสีขาวดำ (พื้นหลังสีดำโดยมีข้อความสีขาว) ที่ทำให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น หรือปล่อยให้เป็น ไม่มี

  แสดงตัวเลือก สีของหน้า สำหรับเครื่องมือการเรียนรู้

 • อ่านออกเสียง จะช่วยให้คุณฟังเอกสารของคุณและดูแต่ละคำที่เน้นพร้อมกันในเอกสารของคุณ

  หมายเหตุ: การอ่านออกเสียงไม่สนับสนุนภาษา RTL การอ่านออกเสียงจะอ่านข้อความเป็นภาษาพูดเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเพิ่มเติม ให้ดู วิธีการดาวน์โหลดภาษาข้อความเป็นเสียงพูดสำหรับ Windows

  แสดง อ่านออกเสียง ภายใต้เครื่องมือการเรียนรู้

  คุณสามารถใช้ปุ่มที่ปรากฎขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าของคุณเพื่อควบคุมการอ่าน เลือกไอคอน เล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อเริ่ม/หยุดการบรรยาย เลือกไอคอน ถัดไป ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมผู้บรรยายข้ามประโยคปัจจุบัน แล้วเริ่มอ่านตั้งแต่ย่อหน้าถัดไป เลือกไอคอน ก่อนหน้า ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมผู้บรรยายข้ามประโยคปัจจุบัน แล้วเริ่มอ่านตั้งแต่ย่อหน้าก่อนหน้า คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการอ่านโดยใช้ไอคอน ตั้งค่า

โปรดบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้ใน Word for iPad และแนะนำการปรับปรุง

ส่งคำแนะนำของคุณไปที่ wacltcrew@microsoft.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×