เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เครื่องมือการเรียนรู้มีเครื่องมือฟรีที่ใช้เทคนิคพิสูจน์เพื่อปรับปรุงการอ่าน และเขียนสำหรับบุคคลโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือความสามารถของพวกเขา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของเครื่องมือการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ที่เสนอด้านล่าง หรือเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้คุณลักษณะเครื่องมือพร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์

เลือกภาษาที่ได้รับการสนับสนุน โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้

โปรแกรมช่วยอ่าน

อ่านออกเสียง

พยางค์

ชนิดของคำ: คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์

โฟกัสของบรรทัด

เขียนตามคำบอก

พจนานุกรมรูปภาพ

ข้อมูลทำความเข้าใจ

แปล

คำอธิบายฟีเจอร์

รู้จักข้อความจากรูปภาพและไฟล์

ลดความยาวของไฟล์

ประเด็นสำคัญของคำในขณะอ่านดัง ๆ

คั่นคำลงในพยางค์

แสดงกริยา คำนาม และคำคุณศัพท์ในสีที่แตกต่างกัน

เน้นหนึ่ง 3 หรือห้าบรรทัดของข้อความ

เขียนคำเมื่อพวกเขากำลังพูด ด้วยเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง

คลิกที่คำบางอย่างจะแสดงรูปภาพบ่งบอกคำ

ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับอนุประโยคภายใน

แปลข้อความให้เป็นภาษาอื่น

OneNote บนเดสก์ท็อป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Windows 8

Windows 8.1

สำหรับ Windows 10

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

(2016)

OneNote สำหรับ Windows 10

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

OneNote Online

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

OneNote Mac

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

OneNote iPad

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word บนเดสก์ท็อป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word Online

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word Mac

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Word iPad

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Outlook บนเดสก์ท็อป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Outlook Online

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Office Lens

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Edge

เว็บเพจ (อัปเด RS3)

PDF (อัปเด RS3)

ePub (อัปเด RS3)

มุมมองการอ่าน (อัปเด RS4)

มุมมองการอ่าน (อัปเด RS4)

ePub (อัปเด RS4)

มุมมองการอ่าน (อัปเด RS4)

ePub (อัปเด RS4)

ปรับปรุงทักษะการอ่าน: ถอดรหัส fluency และข้อมูลทำความเข้าใจ

ค้นคว้าเกี่ยวกับอ่านระบุทักษะอ่านแยกกันสาม: ถอดรหัส fluency และข้อมูลทำความเข้าใจ

การถอดรหัส: ทำความเข้าใจกับแต่ละคำ โดยการแตกหักเหล่านั้นลงในส่วนที่มีความหมาย

เรียนรู้เครื่องมือปรับปรุงถอดรหัส ด้วยการแจ้งให้ผู้อ่านเห็นคำที่ถูกเน้นในเวลาเดียวกันที่พวกเขาได้ยินเสียงคำพูด ใช้การค้นคว้าที่ถูกประกาศใน 2012 โดย Floyd และ Judge

อ่านสมบูรณ์ (OneNote, Office Lens บน iPhone), และโหมดการอ่าน ด้วยอ่านออกเสียง (Word) จดจำข้อความจากรูปภาพ จาก นั้นเน้นคำเมื่อพวกเขาจะถูกอ่านดัง ๆ

แบ่งเสียง ซึ่งคือการตัดคำที่เขียนต่าง ๆ ลงในพยางค์ที่แยกต่างหาก เป็นส่วนสำคัญของถอดรหัส พยางค์ (OneNote, Word) ช่วยให้ผู้อ่านเห็นคำที่แยกออกเป็นพยางค์

Fluency: อ่านอย่างถูกต้อง และได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการเพิ่มความถูกต้อง2012 โดย Zorzi ที่ประกาศไว้ในการค้นคว้าแสดงข้อมูลข้อผิดพลาดในการอ่านน้อยกว่า 50% เมื่อบุคคลที่ มี dyslexia เพิ่มระยะห่าง เพื่อเพิ่มความเร็วค้นคว้าที่ถูกประกาศใน 2013 โดย Schnepsแสดงไว้เพิ่ม 27% ในการอ่านความเร็วเมื่อใช้ความยาวของเส้นสั้น ๆ

ระยะห่าง (Word, Office Lens บน iPhone, OneNote) ช่วยให้ผู้อ่าน การเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความ (รวมถึงระหว่างตัวอักษร คำ และบรรทัดของข้อความ), ย่อยาวบรรทัด

ข้อมูลทำความเข้าใจ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน

ข้อมูลทำความเข้าใจคือ ความสามารถในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน ข้อมูลทำความเข้าใจสามารถปรับปรุง ด้วย 30% โดยการเพิ่มตัวแบ่งบรรทัดระหว่างอนุประโยคตาม Graf & Torrey (1966)

ข้อมูลทำความเข้าใจ (OneNote เดสก์ท็อป) แสดงส่วนของประโยคไวยากรณ์ โดยการเพิ่มวงเล็บเหลี่ยมล้อมรอบส่วนของประโยคขึ้น ส่วนของประโยค บางส่วนของข้อมูลทำความเข้าใจ เพิ่มข้อความสีสำหรับกริยา คำคุณศัพท์ และคำนาม

การตัดคำต่าง ๆ ลงในพยางค์ที่สามารถเพิ่มข้อมูลทำความเข้าใจอ่าน โดย 10% ตามค้นคว้าโดยTai Yu Chi ในศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน โดยไมโครซอฟท์พยางค์ (OneNote, Word) ช่วยให้ผู้อ่านเห็นคำที่แยกออกเป็นพยางค์

ปรับปรุงการเขียนทักษะ: บอกขั้นสูง

เรียนรู้เครื่องมือปรับปรุงทักษะการเขียน ด้วยการแจ้งให้ผู้เขียนพูด และดูคำ และประโยคที่ถูกต้องสะกด และทุก ผู้เขียนสามารถมุ่งจัดระเบียบความคิดของพวกเขา ขณะ absorbing เหล่านั้นความคิดที่ใช้แทนที่เหมาะสม บอก จะพร้อมใช้งานใน OneNote บนพีซี Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×